Znaleziono 41 artykułów

Tadeusz Mikulski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Kurdesz nad kurdeszami" : zagadnienie tekstu i autorstwa Tadeusz Mikulski s. 1-49
Szkic autobiografii naukowej Tadeusz Mikulski s. 3-7
Do historii i źródeł Kitowicza Tadeusz Mikulski s. 29-72
Stefan Demby w oczach historyka literatury Tadeusz Mikulski s. 104-107
Zagadka wydania "Monachomachii" Henryk Barycz Tadeusz Mikulski s. 188-196
"Czytywałem Polaka Modrzewskiego..." : ze związków kulturalnych między Oświeceniem a Renesansem Tadeusz Mikulski s. 205-222
"Ze studiów nad Oświeceniem. Zagadnienia i fakty", Tadeusz Mikulski, redaktor naukowy Stefan Żółkiewski, Warszawa 1956, Państwowy Instytut Wydawniczy, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, s. 555, 1 nlb., 15 ilustracji ; [recenzja] Mieczysław Klimowicz Tadeusz Mikulski (aut. dzieła rec.) Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 208-214
Nad tekstami Kniaźnina : kolenda na rok 1783 Tadeusz Mikulski s. 215-221
"Piśmiennictwo staropolskie", vol. 1-3, opracował zespół pod kierownictwem Romana Pollaka, zespół autorski: Tadeusz Witczak, Danuta Maniewska, Józef Cybertowicz, Alojzy Sajkowski, Izabella Teresińska, Wanda Wendland-Pierzchlewiczowa, Warszawa 1963-1965, Państwowy Instytut Wydawniczy, Instytut Badań Literackiech Polskiej Akademii Nauk, s. 390, 2 nlb.; 552; 582, 4 nlb., "Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”", redaktor naczelny: Kazimierz Budzyk, komitet redakcyjny: Ewa Korzeniewska, Tadeusz Mikulski, Roman Pollak, Irmina Śliwińska, Stanisłąw Słupkiewicz (sekretarz), Zygmunt Szweykowski (tom 1) : [recenzja] Stanisław Grzeszczuk Kazimierz Budzyk (aut. dzieła rec.) Józef Cybertowicz (aut. dzieła rec.) Ewa Korzeniewska (aut. dzieła rec.) Danuta Maniewska (aut. dzieła rec.) Tadeusz Mikulski (aut. dzieła rec.) Roman Pollak (aut. dzieła rec.) Alojzy Sajkowski (aut. dzieła rec.) Zygmunt Szweykowski (aut. dzieła rec.) Stanisław Słupkiewicz (aut. dzieła rec.) Izabella Teresińska (aut. dzieła rec.) Wanda Wendland-Pierzchlewiczowa (aut. dzieła rec.) Tadeusz Witczak (aut. dzieła rec.) Irmina Śliwińska (aut. dzieła rec.) s. 237-247
Uwagi nad uwagami Tadeusz Mikulski s. 241-267
"Korespondencja Adama Naruszewicza, 1762-1796", Julian Platt, Tadeusz Mikulski, Wrocław 1959 : [recenzja] Eugeniusz Tomaszewski Tadeusz Mikulski (aut. dzieła rec.) Julian Platt (aut. dzieła rec.) s. 261-263
"Pisma wszystkie", t. 1-2, Stanisław Trembecki, opracował Jan Kott, Warszawa 1953, wydanie krytyczne, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. CIII, 1 nlb., 346, 2 nlb., 1 k. erraty, 15 ilustracji; 371, 5 nlb., 17 ilustracji : [recenzja] Tadeusz Mikulski Jan Kott (aut. dzieła rec.) Stanisław Trembecki (aut. dzieła rec.) s. 261-269
Zygmunt Mocarski Tadeusz Mikulski s. 272-277
"Un grand poète polonais du XVIII-e siècle, Stanislas Trembecki. L'êntrage carrière de sa vie et sa grandeur", Claude Backvis, Paris 1937 : [recenzja] Tadeusz Mikulski Claude Backvis (aut. dzieła rec.) s. 310-312
[W książce "Stan i potrzeby..."] Julian Lewański Tadeusz Mikulski (aut. dzieła rec.) s. 325-326
"Spotkania wrocławskie", Tadeusz Mikulski, okładkę projektował Mieczysław Jurgielewicz, Wrocław-Warszawa 1950, Książnica-Atlas, s. 384, 24 plansze : [recenzja] Jan Gawałkiewicz Mieczysław Jurgielewicz (aut. dzieła rec.) Tadeusz Mikulski (aut. dzieła rec.) s. 328-330
Dwaj poeci emigranci w. XVI Julian Krzyżanowski Karel Krejčí (aut. dzieła rec.) Tadeusz Mikulski (aut. dzieła rec.) s. 330-335
"Le Prince-Évêque de Varmie, Ignace Krasicki, 1735-1801", Paul Cazin, Paris 1940, Bibliothèque Polonaise, Centre d'Etudes Polonaises de Paris, s. 316, 4 nlb : [recenzja] Tadeusz Mikulski Paul Cazin (aut. dzieła rec.) s. 336-339
"55 lat wśród książek. Wspomnienia, wrażenia, rozważania", Jan Michalski, z przedmową Wacława Borowego, Wrocław 1950, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, s. XII, 106, 2 nlb., 6 tabl. : [recenzja] Tadeusz Mikulski Wacław Borowy (aut. dzieła rec.) Jan Michalski (aut. dzieła rec.) s. 349-354
"Sienkiewicz. Wielki czy mały?", Stefan Papée, Kraków 1948, Wydawnictwo M. Kot, s. 111, 1 nlb : [recenzja] Tadeusz Mikulski Stefan Papée (aut. dzieła rec.) s. 353-354
Wrocławska korespondencja Jana Kasprowicza 1885-1888 Tadeusz Mikulski s. 427-522
Tadeusz Wiwatowski Tadeusz Mikulski s. 431-434
"Korespondencja Adama Naruszewicza 1762-1796 : z papierów po Ludwiku Bernackim", uzupełnił, oprac. i wyd. Julian Platt, pod red. Tadeusza Mikulskiego, Wrocław 1959 : [recenzja] Jerzy Michalski Tadeusz Mikulski (aut. dzieła rec.) Julian Platt (aut. dzieła rec.) s. 447-450
List węgierski Adama Czahrowskiego Tadeusz Mikulski Cecylia Puchalska (tłum.) s. 479-493
"Korespondencja Ignacego Krasickiego", z papierów Ludwika Bernackiego wydali i opracowali Zbigniew Goliński, Mieczysław Klimowicz, Roman Wołoszyński, pod redakcją Tadeusza Mikulskiego, Wrocław 1958, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, t. 1: s. LXXIX, 443 +46 ilustracji, 1 tablica, 1 mapa i 1 kartka erraty; t. 2: s. 796 + 40 ilustracji i 1 kartka erraty : [recenzja] Roman Sobol Zbigniew Goliński (aut. dzieła rec.) Mieczysław Klimowicz (aut. dzieła rec.) Tadeusz Mikulski (aut. dzieła rec.) Roman Wołoszyński (aut. dzieła rec.) s. 481-495
"Korespondencja Ignacego Krasickiego", z papierów Ludwika Bernackiego wydali i opracowali Zbigniew Goliński, Mieczysław Klimowicz, Roman Wołoszyński, pod Redakcja Tadeusza Mikulskiego, Wrocław 1958, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, t. 1: s. LXXIX, 443+ 46 ilustracji, 1 tablica, 1 mapa, 1 karta erraty; t. 2: s. 796 + 40 ilustracji i 1 kartka erraty : [recenzja] Wacław Olszewicz Zbigniew Goliński (aut. dzieła rec.) Mieczysław Klimowicz (aut. dzieła rec.) Tadeusz Mikulski (aut. dzieła rec.) Roman Wołoszyński (aut. dzieła rec.) s. 495-499
Karpinsciana w Archiwum Prozorów Tadeusz Mikulski s. 503-529
Osieł Lucjuszów : (1608) Tadeusz Mikulski s. 521-540
"Korespondencja Adama Naruszewicza. 1762-1796", z papierów po Ludwiku Bernackim uzupełnił, opracował i wydał Julian Platt, pod redakcją Tadeusza Mikulskiego, teksty i zwroty łacińskie tłumaczył Kazimierz Zathey, teksty francuksie tłumaczyła Helena Devechy, Wrocław 1959, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Plskiej Akademii Nauk, Źródła Historycznoliterackie, tom I, Polska Akademia Nauk, Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, s. XVI, 611 + 33 ilustracji i 1 kartka erraty : [recenzja] Mieczysław Klimowicz Helena Devechy (aut. dzieła rec.) Tadeusz Mikulski (aut. dzieła rec.) Julian Platt (aut. dzieła rec.) Kazimierz Zathey (aut. dzieła rec.) s. 537-541
Z marginesów twórczości Tadeusza Borowskiego Tadeusz Mikulski s. 585-593
"Książka w Toruniu do roku 1973. Zarys dziejów", Zygmunt Mocarski, Toruń 1934 : [recenzja] Tadeusz Mikulski Zygmunt Mocarski (aut. dzieła rec.) s. 605-607
"Listy Józefa Maksymiliana Ossolińskiego do Ambrożego Grabowskiego (1813-1826)", z rękopisu Biblioteki Narodowej wydał Bogdan Horodyski, Wrocław 1950, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, s. IX, 181, 2 nlb. : [recenzja] Tadeusz Mikulski Bogdan Horodyski (aut. dzieła rec.) s. 618-620
"Korespondencja Franciszka Karpińskiego z lat 1763-1825", zebrał i do druku przygotował Tadeusz Mikulski, komentarz opracował Roman Sobol, Wrocław 1958, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Archiwum Literackie, pod redakcją Kazimierza Budzyka, Tadeusza Mikulskiego i Stanisława Pigonia, tom 4, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, s. XXIX, 1 nlb., 268, 2 nlb. + 9 ilustracji i 1 kartka erraty : [recenzja] Stanisław Pigoń Tadeusz Mikulski (aut. dzieła rec.) Roman Sobol (aut. dzieła rec.) s. 667-678
"Henryk Chełchowski. Kartka z dziejów literatury polskiej XVII w.", Tadeusz Mikulski, Toruń 1929 : [recenzja] Aleksander Brückner Tadeusz Mikulski (aut. dzieła rec.) s. 732
Walka o język polski w czasach Oświecenia Tadeusz Mikulski s. 796-815
Stan badań i potrzeby nauki o literaturze wieku Oświecenia [Referat wygłoszony na Zjeździe Polonistów w Warszawie, w Sekcji Historii Literatury, dnia 10 maja 1950 r.] Tadeusz Mikulski s. 841-860
Z korespondencji Kniaźnina Tadeusz Mikulski s. 969-986
Teofila Glińska Tadeusz Mikulski s. 1011-1044
Ś. p. Gabrjel Korbut Tadeusz Mikulski s. 1040-1058
"Życie Ignacego Bykowskiego" Tadeusz Mikulski s. 1045-1071
"Znajomość i nauczanie języków orientanych w Polsce XVIII w.", Jan Reychman, Wrocław 1950 (druk 1951), Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Seria A, nr 35, s. 162 : [recenzja] Tadeusz Mikulski Jan Reychman (aut. dzieła rec.) s. 1127-1131