Znaleziono 179 artykułów

Aleksander Brückner

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Trzy rozprawki. I. "Problem pochodzenia polskiego języka literackiego" ; II. "Repertuar igrców średniowiecznych" ; III. "Polikarp" Aleksander Brückner s. 1-14
"Księga Miłości" Jana Kochanowskiego Aleksander Brückner s. 3-16
Próbki najnowszej krytyki historycznej. II Aleksander Brückner s. 5-21
"Paskwalina" S. Twardowskiego Aleksander Brückner s. 14-23
Piast Aleksander Brückner s. 15-19
Próbki najnowszej krytyki historycznej Aleksander Brückner s. 24-35
Znakomitsi pisarze wieku XVII. II. Domina Palatii i Facecye polskie Aleksander Brückner s. 28-42
Z Teki Blibliograficznej. X. Frantowe Prawa. XI. Co Nowego Aleksander Brückner s. 44-52
Z teki bibliograficznej. I. Polskie indeksy książek zakazanych Aleksander Brückner s. 59-67
Uwagi i dodatki Aleksander Brückner s. 61-63
Z teki bibliograficznej. VII. Volumina miscellanea Aleksander Brückner s. 78-87
Z dziejów satyry polskiej XVIII wieku Aleksander Brückner s. 81-82
Tasso Polski Aleksander Brückner s. 87-95
"Bibliografia polska", T. XXIV, Karol Estreicher, Kraków 1912 : [recenzja] Aleksander Brückner Karol Estreicher (aut. dzieła rec.) s. 91-94
"Mickiewicza Adama Pisma", wyd., objaśnił, wstępami poprzedził Józef Kallenbach, Brody 1911 : [recenzja] Aleksander Brückner Józef Kallenbach (aut. dzieła rec.) Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) s. 92-93
Zabytki średniowieczne Aleksander Brückner s. 94-99
Z literatury sowizdrzalskiej Aleksander Brückner s. 99-102
"Piotr Skarga na tle katolickiej literatury religijnej w Polsce wieku XVI 1536-1612", Tadeusz Grabowski, Kraków 1913 : [recenzja] Aleksander Brückner Tadeusz Grabowski (aut. dzieła rec.) s. 102-106
"Jana hr. Potockiego prace i zasługi naukowe", Aleksander Brückner, Warszawa 1911 : [recenzja] Konstanty Wojciechowski Aleksander Brückner (aut. dzieła rec.) s. 106-108
"Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608", T. I : "Poezya rokoszowa", wyd. Jan Czubek, Kraków 1916 : [recenzja] Aleksander Brückner Jan Czubek (aut. dzieła rec.) s. 107-115
"Historya literatury polskiej", Cz. 1, z.1, Ign. Chrzanowski, Warszawa 1906 ; "Ilustrowane dzieje piśmiennictwa polskiego", Wiktor Doleżan, Poznań 1906 ; "Dzieje literatury polskiej", Konstanty Wojciechowski, Lwów 1907 ; "Wiek XIX. Sto lat myśli polskiej", T. I, Ign. Chrzanowski, Henr. Galle, St. Krzemiński, Warszawa 1906 : [recenzja] Aleksander Brückner Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) Wiktor Doleżan (aut. dzieła rec.) Henryk Galle (aut. dzieła rec.) Stanisław Krzemiński (aut. dzieła rec.) Konstanty Wojciechowski (aut. dzieła rec.) s. 112-117
"Bibliografie českie historie", sestavil Dr. Čenĕk Zibrt, Praga 1900 : [recenzja] Aleksander Brückner Zibrt Čenĕk (aut. dzieła rec.) s. 116-118
"Wiek XIX. Sto lat myśli polskiej. Życiorysy, strzeszczenia, wyjątki", T. VIII, pod red. B. Chlebowskiego, I. Chrzanowskiego, H. Gallego, G. Korbuta, M. Kridla, Warszawa 1913 : [recenzja] Aleksander Brückner Bronisław Chlebowski (aut. dzieła rec.) Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) Henryk Galle (aut. dzieła rec.) Gabriel Korbut (aut. dzieła rec.) Manfred Kridl (aut. dzieła rec.) s. 118-119
Zabytki dawnego piśmiennictwa Aleksander Brückner s. 124-130
"Mickiewicz i Puszkin", Józef Tretiak, Warszawa 1906 : [recenzja] Aleksander Brückner Józef Tretiak (aut. dzieła rec.) s. 124-129
"Literatura Aryańska w Polsce 1560-1660", Tadeusz Grabowski, Kraków 1908 : [recenzja] Aleksander Brückner Tadeusz Grabowski (aut. dzieła rec.) s. 125-140
"Przegląd językowych zabytków staropolskich do r. 1543", Jan Łoś, Kraków 1915 : [recenzja] Aleksander Brückner Jan Łoś (aut. dzieła rec.) s. 127-135
"Pierewodnaja litieratura Moskowskoj Rusi XIV-XVII wiekow", A. J. Sobolewskij, Petersburg 1903 : [recenzja] Aleksander Brückner A. J. Sobolewskij (aut. dzieła rec.) s. 128-131
"Literatura religijna w Polsce średniowiecznej. I. Kazania i pieśni. Szkice literackie i obyczajowe", Aleksander Brückner, Warszawa 1902 : [recenzja] Jan Fijałek Aleksander Brückner (aut. dzieła rec.) s. 130-145
"Archiwum do dziejów literatury i oświaty w Polsce", T. X, Kraków 1904 : [recenzja] Aleksander Brückner s. 131-133
W sprawie "Pieśni o pruskiej porażce" Aleksander Brückner s. 132-134
"O Myśliwstwie, koniach i psach łowczych książek pięcioro z lat 1584-1600", wyd. Józef Rostafiński, Kraków 1914 : [recenzja] Aleksander Brückner Józef Rostafiński (aut. dzieła rec.) s. 135-142
"Lament Chłopski na Pany", Józef Kallenbach, Lwów 1910 : [recenzja] Aleksander Brückner Józef Kallenbach (aut. dzieła rec.) s. 140-142
"Ks. Piotra Skargi Soc. Jesu Kazania Sejmowe z pierwodruku r. 1597", wyd. i przedm. poprzedził Ignacy Chrzanowski, Warszawa 1903 : [recenzja] Aleksander Brückner Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) Piotr Skarga (aut. dzieła rec.) s. 140-143
"Bibliografja Polska Karola Estreichera", t. XXVIII, wyd. Stanisław Estreicher, Kraków 1930 : [recenzja] Aleksander Brückner Karol Estreicher (aut. dzieła rec.) Stanisław Estreicher (aut. dzieła rec.) s. 141-146
"Sebastyana Petrycego Horatius Flaccus w trudach więzienia moskiewskiego 1609", wyd. Jan Łoś, Kraków 1914 : [recenzja] Aleksander Brückner Sebastian Petrycy (aut. dzieła rec.) Jan Łoś (aut. dzieła rec.) s. 142-147
"Polski głosiciel "stanu natury" z początku XVIII wieku", Tadeusz Sinko, Kraków 1909 : [recenzja] Aleksander Brückner Tadeusz Sinko (aut. dzieła rec.) s. 142-145
Próbki najnowszej krytyki historycznej Aleksander Brückner s. 147-161
"Cywilizacya i język. Szkice z dziejów obyczajowości polskiej", Aleksander Brückner, Warszawa 1901 : [recenzja] Franciszek Krček Aleksander Brückner (aut. dzieła rec.) s. 150-153
"Historya Uniwersytetu Jagiellońskiego. Średnie wieki i odrodzenie. Ze wstępem o Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego", T. I-II, Kazimierz Morawski, Kraków 1900 : [recenzja] Aleksander Brückner Kazimierz Morawski (aut. dzieła rec.) s. 154-158
"Geneza i historja Psałterza Florjańskiego", Ludwik Bernacki, Lwów 1927 : [recenzja] Aleksander Brückner Ludwik Bernacki (aut. dzieła rec.) s. 158-160
"Biblioteka zapomnianych poetów i prozaików polskich XVI-XVIII", z. XI-XV, wyd. Teodor Wierzbowski, Warszawa 1900-1901 ; "Smutnoje wriemia w sowriemiennoj jemu polskoj litieraturie. I. 1605-1607", wyd. T. Wierzbowski, Warszawa 1900 ; "Biblioteka pisarzów polskich", nr 37-40, Kraków 1900-1901 ; "Słownik łacińsko-polski Bartłomieja z Bydgoszczy podług rękopisu z r. 1532", oprac. i wyd. Bolesław Erzepki, Poznań 1900 ; "Średniowieczna historya naturalna", "Słownik polskich imion rodzajów oraz wyższych skupień roślin poprzedzony historyczna rozprawą o źródłach ", T. I-II, Józef Rostafiński, Kraków 1900 : [recenzja] Aleksander Brückner Bolesław Erzepki (aut. dzieła rec.) Józef Rostafiński (aut. dzieła rec.) Teodor Wierzbowski (aut. dzieła rec.) s. 158-166
Cyryl i Metody : nowe źródła i opracowania Aleksander Brückner s. 159-168
"Wacława Potockiego Moralia (1688)", wyd. Tadeusz Grabowski, Jan Łoś, [Kraków] 1915-1918 : [recenzja] Aleksander Brückner Tadeusz Grabowski (aut. dzieła rec.) Wacław Potocki (aut. dzieła rec.) Jan Łoś (aut. dzieła rec.) s. 159-164
"Poncjan (Historja o siedmi mędrcach) przekładania Jana z Koszyczek 1540", wyd. Juljan Krzyżanowski, Kraków 1927 : [recenzja] Aleksander Brückner Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 161-162
"Nowiejszaja polskaja litieratura ot wozstanija 1863 goda do naszych dniej", T. I-II, A. J. Jacimirskij, Petersburg 1908 : [recenzja] Aleksander Brückner A. J. Jacimirskij (aut. dzieła rec.) s. 161-167
"Pierwiastek ludowy w poezyi polskiej XIX. wieku. Studya porównawczo-literackie", Stanisław Zdziarski, Warszawa 1901 : [recenzja] Aleksander Brückner Stanisław Zdziarski (aut. dzieła rec.) s. 167-168
"Brodziński a Herder", Cezary Pęcherski, Kraków 1916 ; "Kant w Polsce przed rokiem 1830", Stefan Harassek, Kraków 1916 : [recenzja] Aleksander Brückner Stefan Harassek (aut. dzieła rec.) Cezary Pęcherski (aut. dzieła rec.) s. 167-170
Pieśni polsko-ruskie Aleksander Brückner s. 181-197
"Kultura, piśmiennictwo, folklor", Aleksander Bruckner, Warszawa 1974 : [recenzja] Marian Płachecki Aleksander Bruckner (aut. dzieła rec.) s. 201
"Mystificationen. I. Die Wahrheit über die Slavenapostel und ihr Wirken. II. Künstliche Sagen. Die weise Libusza - ein Mann", Aleksander Brückner, "Beilage zur Allgem. Zeitung", 1903, N. 163-164, 249-250 : [recenzja] Edward Bogusławski Aleksander Brückner (aut. dzieła rec.) s. 203
"Historja literatury polskiej od czasów najdawniejszych do roku 1815", T. I, cz. I: "Literatura średniowieczna w Polsce od czasu przyjęcia chrześcijaństwa do końca XIV wieku ; cz. II : "Literatura średniowieczna w Polsce w wieku XV", Roman Pilat, wykłady uniwersyteckie oprac. Ludwik Bernacki i Stanisław Kossowski pod red. Ludwika Bernackiego, Warszawa b. d. : [recenzja] Aleksander Brückner Ludwik Bernacki (aut. dzieła rec.) Stanisław Kossowski (aut. dzieła rec.) Roman Pilat (aut. dzieła rec.) s. 204-210
Znakomitsi pisarze wieku XVII. I. Łukasz Opaliński Aleksander Brückner s. 210-223
"Rej z Nagłowic", Stanisław Wasylewski, Lwów 1934 : [recenzja] Aleksander Brückner Stanisław Wasylewski (aut. dzieła rec.) s. 212-214
Z teki bibliograficznej. II. Polskie indeksy książek zakazanych, III. Zagadka bibliograficzna, IV. Kto jest autorem "Wiejskiej szczęśliwości" Aleksander Brückner s. 216-219
Pieśni ruskie Aleksander Brückner s. 217-219
"Wydawnictwo inkunabułów polskich", Tom I : "Rozmowy, które miał król Salamon mądry z Marchołtem grubym a sprośnym, a wszakoż jako o niem powiedają barzo z wymownym z figurami i z gadkami śmiesznymi", wyd. Ludwik Bernacki, 1913 : [recenzja] Aleksander Brückner Ludwik Bernacki (aut. dzieła rec.) s. 230-231
Drobiazgi czeskopolskie Aleksander Brückner s. 231-232
"Wiersze polityczne i przepowiednie, satyry i paszkwile z XVI. wieku", Teodor Wierzbowski, Warszawa 1907 : [recenzja] Aleksander Brückner Teodor Wierzbowski (aut. dzieła rec.) s. 231-236
"Symfonie anielskie Jana Karola Dachnowskiego", wyd. Alfred Brodnicki, Kraków 1913 ; "Mikołaja Sępa Szarzyńskiego poezye", wyd. Ign. Chrzanowski, Kraków 1913 : [recenzja] Aleksander Brückner Alfred Brodnicki (aut. dzieła rec.) Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) Jan Karol Dachnowski (aut. dzieła rec.) Mikołaj Szarzyński Sęp (aut. dzieła rec.) s. 232-234
"Szymon Budny jako krytyk tekstów biblijnych", Henryk Merczyng, Kraków 1913 : [recenzja] Aleksander Brückner Henryk Merczyng (aut. dzieła rec.) s. 234-237
"Le monde slave et les classiques français aux XVI-XVII. siècles", Abel Mansuy, Paris 1912 : [recenzja] Aleksander Brückner Abel Mansuy (aut. dzieła rec.) s. 234-236
"Wespazyan Kochowski na tle współczesnem jako poeta", St. Turowski, Lwów 1908 : [recenzja] Aleksander Brückner Stanisław Turowski (aut. dzieła rec.) s. 237-241
Biernat Lubelczyk a "lekarz Pileckich" Aleksander Brückner s. 244-249
"Literatura dramatyczna w Polsce XVI. wieku", T. III, z. 3, Wiktor Hahn, Lwów 1906 : [recenzja] Aleksander Brückner Wiktor Hahn (aut. dzieła rec.) s. 258-267
"Hieronim z Moskorzowa Moskorzowski", Tadeusz Pasierbiński, Kraków 1931 : [recenzja] Aleksander Brückner Tadeusz Pasierbiński (aut. dzieła rec.) s. 259-260
Historya a filologia Aleksander Brückner s. 265-282
Ze studyów nad Kochanowskim Aleksander Brückner s. 276-278
"Slovanskié Starożitnosti. Dil I", sepsal Dr. Lubor Niederle, Praga 1902-1904 : [recenzja] Aleksander Brückner Lubor Niederle (aut. dzieła rec.) s. 279-282
Antipokras : zabytek trzynastego wieku Aleksander Brückner s. 284-288
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Dramat liturgiczny w Polsce średniowiecznej", Stanisław Windakiewicz, Kraków 1902 : [recenzja] Aleksander Brückner Stanisław Windakiewicz (aut. dzieła rec.) s. 285-286
"De morte prologus i żale konającego", wyd. Jan Rozwadowski, Kraków 1903 ; "Język rękopiśmiennej reguły żenskich klasztorów ordinis Praemonstratensis z r. 1540", Jan Rozwadowski, Kraków 1903 : [recenzja] Aleksander Brückner Jan Rozwadowski (aut. dzieła rec.) s. 286-287
"Anonima-protestanta XVI. wieku erotyki, fraszki, obrazki, epigramaty", wyd. Ignacy Chrzanowski, Kraków 1903 : [recenzja] Aleksander Brückner Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 287-290
"Komedya Rybałtowska z r. 1615 i Sołtys z Klechą z r. 1616", wyd. Teodor Wierzbowski, Warszawa 1902 : [recenzja] Aleksander Brückner Teodor Wierzbowski (aut. dzieła rec.) s. 290-292
"Psałterz floriański, łacińsko-polsko-niemiecki. Rękopis Biblioteki Narodowej w Warszawie", wyd. Ryszard Ganszyniec, Witold Taszycki, Stefan Kubica, staraniem i pod red. Ludwika Bernackiego, Ossolineum, Lwów 1939 : [recenzja] Aleksander Brückner Ludwik Bernacki (aut. dzieła rec.) Ryszard Ganszyniec (aut. dzieła rec.) Stefan Kubica (aut. dzieła rec.) Witold Taszycki (aut. dzieła rec.) s. 291-295
Cyryl i Metody : nowe źródła i opracowania Aleksander Brückner s. 295-305
"Staropolska legenda o św. Aleksym na tle porównawczym literatur słowiańskich", Stefan Vrtel-Wierczyński, Poznań 1937 : [recenzja] Aleksander Brückner Stefan Vrtel-Wierczyński (aut. dzieła rec.) s. 295-298
"Sielanki (1663)", Bartłomiej Zimorowic, wyd. Jan Łoś, Kraków 1916 : [recenzja] Aleksander Brückner Bartłomiej Zimorowic (aut. dzieła rec.) Jan Łoś (aut. dzieła rec.) s. 302-306
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Współczesna literatura polska 1864-1917", Cz. 1, Wilhelm Feldman, Warszawa 1918 : [recenzja] Aleksander Brückner Wilhelm Feldman (aut. dzieła rec.) s. 306-309
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Dzieje wychowania i szkół w Polsce", T. II : "Wieki średnie", cz. 2 : "Okres trzeci od 1364 do 1432 roku", Antoni Karbowiak, Petersburg 1904 : [recenzja] Aleksander Brückner Antoni Karbowiak (aut. dzieła rec.) s. 307-310
Dodatki i poprawki do IV. i V. tomu "Pamiętnika Literackiego" Aleksander Brückner s. 310-312
"Ezopy polskie", Aleksander Brückner, Kraków 1902 : [recenzja] Franciszek Krček Aleksander Brückner (aut. dzieła rec.) s. 310-314
"Z epoki romantyzmu. Studya i szkice", Ign. Chrzanowski, Kraków 1918 : [recenzja] Aleksander Brückner Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 310-311
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Pieśni, Tańce, Padwany XVII. wieku", wyd. Teodor Wierzbowski, Warszawa 1903 : [recenzja] Aleksander Brückner Teodor Wierzbowski (aut. dzieła rec.) s. 314-317
"Głos Wolny, Króla Stanisława Leszczyńskiego", wyd. i przedm. poprzedził Alexander Rembowski, Warszawa 1903 : [recenzja] Aleksander Brückner Stanisław Leszczyński (aut. dzieła rec.) Aleksander Rembowski (aut. dzieła rec.) s. 317-318
"Bibliografia Polska", T. XXIV-XXV, Karol Estreicher, wyd. Stanisław Estreicher, Kraków 1912-1913 : [recenzja] Aleksander Brückner Karol Estreicher (aut. dzieła rec.) Stanisław Estreicher (aut. dzieła rec.) s. 322-325
"Encyklopedya staropolska illustrowana", T. I-II, Zygmunt Gloger, Warszawa 1900 : [recenzja] Aleksander Brückner Zygmunt Gloger (aut. dzieła rec.) s. 323-325
"Bibliografia Polska", T. XXVI, wyd. Stanisław Estreicher, Kraków 1915 : [recenzja] Aleksander Brückner Stanisław Estreicher (aut. dzieła rec.) s. 325-329
"Geschichte der polnischen Litteratur", Aleksander Brückner, Leipzig 1901 : [recenzja] Piotr Chmielowski Aleksander Brückner (aut. dzieła rec.) s. 325-338
"Oblicze poetyckie Bartłomieja Zimorowicza", Stanisław Adamczewski, Warszawa 1928 : [recenzja] Aleksander Brückner Stanisław Adamczewski (aut. dzieła rec.) s. 326-329
"Marcina Kromera Rozmowy Dworzanina z mnichem", wyd. Jan Łoś, Kraków 1915 : [recenzja] Aleksander Brückner Marcin Kromer (aut. dzieła rec.) Jan Łoś (aut. dzieła rec.) s. 329-332
"Biblioteka Pisarzów Polskich", nr 60, 61, Kraków 1911 : [recenzja] Aleksander Brückner s. 329-330
"Materyały do historyi stosunków kulturalnych w XVI w. na dworze królewskim polskim", zebr. i oprac. Stanisław Tomkowicz, Kraków 1915 : [recenzja] Aleksander Brückner Stanisław Tomkowicz (aut. dzieła rec.) s. 333-334
"Poglądy na zadania historji w epoce Stanisława Augusta", Kazimierz Chodynicki, Warszawa 1915 ; "Polska elegia patryotyczna w epoce rozbiorów", Władysław Włoch, Kraków 1916 : [recenzja] Aleksander Brückner Kazimierz Chodynicki (aut. dzieła rec.) Władysław Włoch (aut. dzieła rec.) s. 334-337
"Psałterz Dawidów", (MikołajRej z Nagłowic), wyd. Stanisław Ptaszycki, Petersburg 1901 ; "Stanislawa Orzechowskiego Opowiadania Upadku przyszłego polskiego z r.1560", wyd. Teodor Wierzbowski, Warszawa 1901 ; "Scriptores rerum polonicarum tomus XVIII: Dyaryusze sejmowe z roku 1585", wyd. Aleksander Czuczyński, Kraków 1901 ; "Mowy pogrzebowe i przygodne", Fabian Birkowski, Warszawa 1901 : [recenzja] Aleksander Brückner Fabian Birkowski (aut. dzieła rec.) Aleksander Czuczyński (aut. dzieła rec.) Stanisław Ptaszycki (aut. dzieła rec.) Teodor Wierzbowski (aut. dzieła rec.) s. 338-343
"Wespazyan z Kochowa Kochowski. Studyum biograficzne", Jan Czubek, Kraków 1900 : [recenzja] Aleksander Brückner Jan Czubek (aut. dzieła rec.) s. 347-349
Historja o Ekwanusie Aleksander Brückner s. 348-350
"Pamiętniki Janczara czyli Kronika turecka Konstantego z Ostrowicy napisana między r. 1496 a 1501", wyd. Jan Łoś, Kraków 1912 : [recenzja] Aleksander Brückner Jan Łoś (aut. dzieła rec.) s. 351-354
"Grunwaldskaja pisnia, zapadnoruskij pamiatnik XIV. wieka", W. Szczurat, Żółkiew 1906 : [recenzja] Aleksander Brückner Wasyl Szczurat (aut. dzieła rec.) s. 353-354
"Collectanea Biblioteki ordynacyi hr. Krasińskich. Nr. 1. Katechizm Brzeski 1553/1554 r.", wyd. i przedm. poprzedził Franciszek Pułaski, Warszawa 1908 : [recenzja] Aleksander Brückner Franciszek Pułaski (aut. dzieła rec.) s. 354-356
"Der Briefwechsel der Schweizer mit den Polen", Theodor Wotschke, Leipzig 1908 : [recenzja] Aleksander Brückner Theodor Wotschke (aut. dzieła rec.) s. 356-359
"Starożytna Litwa. Ludy i bogi. Szkice historyczne i mitologiczne", Aleksander Brückner, oprac. Jan Jaskanis, Olsztyn 1979 : [recenzja] Jerzy Suchocki Aleksander Brückner (aut. dzieła rec.) Jan Jaskanis (aut. dzieła rec.) s. 357-359
"Bibliografia polska Karola Estreichera", T. XXXI, Kraków 1936 : [recenzja] Aleksander Brückner s. 357-361
"Polskoje sławjanowiedienije konca XVIII i pierwoj czetwierti XIX st.", W. A. Francew, Praga 1906 : [recenzja] Aleksander Brückner Włodzimierz A. Francew (aut. dzieła rec.) s. 359-362
"Polska liryka mieszczańska. Pieśni - Tańce - Padwany", Karol Badecki, Lwów 1936 : [recenzja] Aleksander Brückner s. 362-367
"Na wyżynach romantyzmu. Studia historyczno-literackie", Stanisław Pigoń, Kraków 1936 : [recenzja] Aleksander Brückner s. 367-370
"Wiek XIX. Sto lat myśli polskiej. Życiorysy, streszczenia, wyjątki", T. IV-VII, pod red. Bronisława Chlebowskiego, Ignacego Chrzanowskiego, Henryka Gallego, Gabryela Korbuta, Manfreda Kridla, Stanisława Krzemińskiego, Warszawa 1908, 1909, 1911, 1913 : [recenzja] Aleksander Brückner Bronisław Chlebowski (aut. dzieła rec.) Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) Henryk Galle (aut. dzieła rec.) Gabriel Korbut (aut. dzieła rec.) Manfred Kridl (aut. dzieła rec.) Stanisław Krzemiński (aut. dzieła rec.) s. 370-373
"Historya Literatury Niepodległej Polski", Ign. Chrzanowski, Warszawa 1908 : [recenzja] Aleksander Brückner Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 372-374
"Rozmyślanie o żywocie Pana Jezusa z rękopisu grecko-katol. kapituły przemyskiej", wyd. Aleksander Brückner, Kraków 1907 : [recenzja] Adam Antoni Kryński Aleksander Brückner (aut. dzieła rec.) s. 375-377
"Sprawozdanie z poszukiwań w Szwecyi, dokonanych z ramienia Akademii Umiejętności przez Eugeniusza Barwińskiego, Ludwika Birkenmajera, Jana Łosia", Kraków 1914 : [recenzja] Aleksander Brückner Eugeniusz Barwiński (aut. dzieła rec.) Ludwik Birkenmajer (aut. dzieła rec.) Jan Łoś (aut. dzieła rec.) s. 382-385
"Księga Pamiątkowa w trzechsetną rocznicę śmierci Ks. Piotra Skargi", wyd. Wiktor Hahn, Lwów 1913 : [recenzja] Aleksander Brückner Wiktor Hahn (aut. dzieła rec.) s. 385-388
Nowe teksty staropolskie Aleksander Brückner s. 390-397
"Catechismus", wyd. Franciszek Pułaski, Kraków 1910 ; "Joachima Bielskiego Pieśń nowa o szczęśliwej potrzebie pod Byczyną i Bartosza Paprockiego Odpowiedź", wyd. Jan Czubek, Kraków 1910 ; "Pisma Jana Dzwonowskiego (1608-1625), wyd. Karol Badecki, Kraków 1910 ; "Walna Wyprawa do Wołoch ministrów na wojnę (1617 r.)", wyd. Karol Badecki, Kraków 1910 : [recenzja] Aleksander Brückner Karol Badecki (aut. dzieła rec.) Joachim Bielski (aut. dzieła rec.) Jan Czubek (aut. dzieła rec.) Jan Dzwonowski (aut. dzieła rec.) Bartosz Paprocki (aut. dzieła rec.) Franciszek Pułaski (aut. dzieła rec.) s. 396-399
"Piotra Zbylitowskiego przygana wymyślnym strojom białogłowskim (1600 r.)", wyd. Karol Badecki, Lwów 1910 : [recenzja] Aleksander Brückner Karol Badecki (aut. dzieła rec.) Piotr Zbylitowski (aut. dzieła rec.) s. 399-400
"Iz istorii russkoj dramy. Szkolnyja diejstwa XVII-XVIII w. i teatr Jezuitow", W. J. Riezanow, Moskwa 1910 ; "K istorii russkoj dramy. Ekskurs w obłast' teatra Jezuitow", W. J. Riezanow, Nieżin 1910 : [recenzja] Aleksander Brückner W. J. Riezanow (aut. dzieła rec.) s. 401-402
"Pisma polityczne z czasów pierwszego bezkrólewia", wyd. Jan Czubek, Kraków 1906 : [recenzja] Aleksander Brückner Jan Czubek (aut. dzieła rec.) s. 402-413
Z Teki Bibliograficznej. VIII. Klonowic spółautorem "Akcji" przeciw Jezuitom. IX. Kto jest autorem "Napomnienia polskiego ku zgodzie" z r. 1545 Aleksander Brückner s. 403-414
Z teki bibliograficznej. V. Jan Malecki Aleksander Brückner s. 410-412