Znaleziono 56 artykułów

Mieczysław Klimowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kształtowanie się i źródła polskiej doktryny teatralnej w latach 1765-1767 Mieczysław Klimowicz s. 1-24
Literary Aspects of thePolish Enlightenment Mieczysław Klimowicz Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 7-26
The Institute of Literary Studies - its present day and prospects Mieczysław Klimowicz A. Korzeniowska (tłum.) s. 7-14
"Nieznane" kontynuacje dzieła "O ustanowieniu i upadku Konstytucji 3 maja" : diariusze, reportaże czy dzieła historyczne? Mieczysław Klimowicz s. 17-40
Sprawozdania z podróży naukowych pracowników IBL Zbigniew Goliński Mieczysław Klimowicz Ewa Korzeniewska s. 22-29
Sprawozdanie z podróży naukowej do Paryża (26 IX 1960 - 25 IX 1961) : w ramach stypendium Polskiej Akademii Nauk. Mieczysław Klimowicz s. 26-28
Echa krakowskie w "Cudzie mniemanym" Bogusławskiego: Bardos i machina elektryczna Mieczysław Klimowicz Ignacy Z. Siemion s. 73-88
Komedia dell'arte w Warszawie w XVIII wieku i jej wpływ na rozwój sceny narodowej Mieczysław Klimowicz s. 79-92
30-lecie Instytutu Badań Literackich PAN Mieczysław Klimowicz s. 89-100
La Rivalité franco-italienne dans le théâtre polonais des Lumières. La comédie Mieczysław Klimowicz s. 107-122
"Oświecenie", Mieczysław Klimowicz, Warszawa 1977 : [recenzja] Alina Siomkajło Mieczysław Klimowicz (aut. dzieła rec.) Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 111-113
Sprawozdania z podróży naukowych Maria Brykalska Krystyna Czajkowska Krzysztof Dmitruk Ryszard Górski Mieczysław Klimowicz Katarzyna Mroczek Maria Piasecka Zofia Sinkowa Maria Zachara Dobrosława Świerczyńska s. 127-136
"Pamiątka Andrzejowi Mokronowskiemu" - nieznany wiersz Krasickiego Mieczysław Klimowicz s. 152-159
"Renesans tradycji barskiej w literaturze Sejmu Wielkiego i Insurekcji Kościuszkowskiej", Mieczysław Klimowicz [w:] "Przemieny tradycji barskiej", Kraków 1972 : [recenzja] Janina Kamionkowa Mieczysław Klimowicz (aut. dzieła rec.) s. 170
„Teatr polskiego Oświecenia”, pod redakcją Jana Kotta, Polska Akademia Nauk, instytut Badań Literackich: "Komedie", Adam Kazimierz Czartoryski, opracowała Zofia Zahrajówna, Warszawa 1955, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 464, 4 nlb., 11 ilustracji; "Drama mieszczańska", opracowała Janina Pawłowicz, Warszawa 1955, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 490, 6 nlb., 11 ilustracji; "Komedie", Ignacy Krasicki, opracował Mieczysław Klimowicz, wstęp Romana Wołoszyńskiego, Warszawa 1956, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 415, 5 nlb., 8 ilustracji : [recenzja] Zbigniew Goliński Adam Kazimierz Czartoryski (aut. dzieła rec.) Mieczysław Klimowicz (aut. dzieła rec.) Jan Kott (aut. dzieła rec.) Ignacy Krasicki (aut. dzieła rec.) Janina Pawłowicz (aut. dzieła rec.) Roman Wołoszyński (aut. dzieła rec.) Zofia Zahrajówna (aut. dzieła rec.) s. 174-208
"Oświecenie", Mieczysław Klimowicz, Warszawa 1972 : [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Mieczysław Klimowicz (aut. dzieła rec.) s. 180
"Dorobek badań nad literaturą Oświecenia w 25-leciu PRL", Mieczysław Klimowicz, "Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie", T. 14 (1972) : [recenzja] Izabela Jarosińska Mieczysław Klimowicz (aut. dzieła rec.) s. 182
Romans Gellerta w literaturze polskiej czasów saskich Mieczysław Klimowicz s. 191-213
'Sarmatyzm oświecony. 1. Prosaicy i ideologowie", Mieczysław Klimowicz, Wrocław 1970 : [recenzja] Elżbieta Sarnowska Mieczysław Klimowicz (aut. dzieła rec.) s. 192
Julian Platt (26 października 1923 - 14 marca 1997) Mieczysław Klimowicz s. 203-207
"Ze studiów nad Oświeceniem. Zagadnienia i fakty", Tadeusz Mikulski, redaktor naukowy Stefan Żółkiewski, Warszawa 1956, Państwowy Instytut Wydawniczy, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, s. 555, 1 nlb., 15 ilustracji ; [recenzja] Mieczysław Klimowicz Tadeusz Mikulski (aut. dzieła rec.) Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 208-214
Andrzej Kapłon (31 lipca 1940 - 27 czerwca 1995) Mieczysław Klimowicz s. 221-224
"Komedia dell'arte w Warszawie XVIII wieku i jej wpływ na rozwój sceny narodowej", Mieczysław Klimowicz, "Pamiętnik Literacki", z. 2 (1974) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Mieczysław Klimowicz (aut. dzieła rec.) s. 231
"Od renesansu do Oświecenia", t. 1-2, Sante Graciotti, indeks oprac. Krystyna Konopnicka, Warszawa 1991 : [recenzja] Mieczysław Klimowicz Sante Graciotti (aut. dzieła rec.) Krystyna Konopnicka (aut. dzieła rec.) s. 231-237
Do genealogii Bardosa : parantele zachodnioeuropejskie Mieczysław Klimowicz Zbigniew Raszewski s. 233-246
Ignacego Krasickiego "Bajka o kapitule" i inne nieznane wiersze Mieczysław Klimowicz s. 235-240
Zbigniew Raszewski (5 kwietnia 1925 - 7 sierpnia 1992) Mieczysław Klimowicz s. 237-247
W sprawie oświeceniowej części "Nowego Korbuta" Mieczysław Klimowicz s. 241-248
Jerzy Got Spiegel (9 marca 1923 - 9 lutego 2004) Mieczysław Klimowicz s. 255-260
Zofia Wołoszyńska (22 lutego 1930 - 20 maja 2006) Mieczysław Klimowicz s. 255-257
"Problemy polskiego Oświecenia. Kultura i styl", Zdzisław Libera, Warszawa 1969, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. 304, 2 nlb. + 8 wklejek ilustr. oraz errata na wklejce : [recenzja] Mieczysław Klimowicz Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) s. 281-287
"Oratorstwo polityczne na forum Sejmu Czteroletniego. Rekonesans", Bernard Krakowski, redaktor książki Edmund Rabowicz, Gdańsk 1968, Prace Komisji Filologicznej, Nr 29, komitet redacyjny: Andrzej Bukowski (przewodniczący), Hubert Górnowicz (sekretarz), Bogusław Kreja, Jerzy Michno, Edmund Rabowicz, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Wydział I - Nauk Społecznych i Humanistycznych, ss. 226, 2 nlb. + errata na wklejce : [recenzja] Mieczysław Klimowicz Bernard Krakowski (aut. dzieła rec.) Edmund Rabowicz (aut. dzieła rec.) s. 285-288
"30-lecie Instytutu Badań Literackich", Mieczysław Klimowicz, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1979) : [recenzja] Anna Bujnowska Mieczysław Klimowicz (aut. dzieła rec.) s. 287
"Polsko-niemieckie pogranicza literackie w XVIII wieku : problemy uczestnictwa w dwu kulturach", Mieczysław Klimowicz, Wrocław 1998 : [recenzja] Mieczysław Klimowicz Tadeusz Namowicz s. 319-324
"Polsko-niemieckie pogranicza literackie w XVIII wieku : problemy uczestnictwa w dwu kulturach", Mieczysław Klimowicz, Wrocław 1998 : [recenzja] Tadeusz Namowicz Mieczysław Klimowicz (aut. dzieła rec.) s. 319-324
"Oświecenie", Mieczysław Klimowicz, wskazówki bibliograficzne i indeks opracowała Zofia Lewinówna, komitet redakcyjny: Czesław Hernas, Jerzy Woronczak, Jerzy Ziomek, Warszawa 1972, Historia Literatury Polskiej, pod redakcją Kazimierza Wyki, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. 484 : [recenzja] Zdzisław Libera Czesław Hernas (aut. dzieła rec.) Mieczysław Klimowicz (aut. dzieła rec.) Zofia Lewinówna (aut. dzieła rec.) Jerzy Woronczak (aut. dzieła rec.) Jerzy Ziomek (aut. dzieła rec.) s. 323-330
"Przestrzeń w dramacie i dramat w przestrzeni teatru", Dobrochna Ratajczak, Poznań 1985 : [recenzja] Mieczysław Klimowicz Dobrosława Ratajczak (aut. dzieła rec.) s. 339-345
"Korespondencja Józefa Andrzeja Załuskiego. 1724-1736", opracowali Bogumił Stanisław Kupść, Krystyna Muszyńska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Zakład Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk, Źródła do Dziejów Nauki i Techniki, tom V, komitet redakcyjny: A. Birkenmajer, B. Olszewicz, E. Olszewski, B. Skarżyński, B. Suchodolski (przewodniczący), Z. Skubała, (Sekretarz), ss. XVI, 714, 2 nlb. + 5 wklejek ilustr. : [recenzja] Mieczysław Klimowicz Bogumił Stanisław Kupść (aut. dzieła rec.) Krystyna Muszyńska (aut. dzieła rec.) s. 339-341
"La commedia dell'arte alla corte di Augusto III di Sassonia (1748-1756)", Mieczysław Klimowicz, Wanda Roszkowska, Venezia 1988 : [recenzja] Irena Kadulska Mieczysław Klimowicz (aut. dzieła rec.) Wanda Roszkowska (aut. dzieła rec.) s. 339-342
Roman Kaleta (9 lutego 1924 - 16 lipca 1989) Mieczysław Klimowicz s. 353-357
"Wiek oświecenia", zeszyt 1-3, komitet redakcyjny: Barbara Grochulska, Andrzej Guzek, Bogusław Leśnodorski, Zdzisław Libera, Stanisław Lorentz, Mieczysław Klimowicz, Teresa Kostkiewiczowa, Jerzy Kowecki, Witold Kula, Jerzy Michalski, Emanuel Rostworowski, Andrzej Ryszkiewicz, Irena Stasiewicz-Jasiukowa, Irena Szybiak, Andrzej Zahorski, Warszawa 1978 : [recenzja] Julian Platt Barbara Grochulska (aut. dzieła rec.) Andrzej Guzek (aut. dzieła rec.) Mieczysław Klimowicz (aut. dzieła rec.) Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) Jerzy Kowecki (aut. dzieła rec.) Witold Kula (aut. dzieła rec.) Bogusław Leśnodorski (aut. dzieła rec.) Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) Stanisław Lorentz (aut. dzieła rec.) Jerzy Michalski (aut. dzieła rec.) Emanuel Rostworowski (aut. dzieła rec.) Andrzej Ryszkiewicz (aut. dzieła rec.) Irena Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) Irena Szybiak (aut. dzieła rec.) Andrzej Zahorski (aut. dzieła rec.) s. 372-379
Nad "Historią" Krasickiego Mieczysław Klimowicz s. 383-425
"Doktryna literacka polskiego klasycyzmu", Stanisław Pietraszko, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Studia z Okresu Oświecenia, tom IV, komitet redakcyjny: Elżbieta Aleksandrowska, Jan Kott, Zdzisław Libera, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 668 + 11 wklejek ilustr. : [recenzja] Mieczysław Klimowicz Stanisław Pietraszko (aut. dzieła rec.) s. 384-389
Roman Sobol (4 lipca - 23 kwietnia 1982) Mieczysław Klimowicz s. 387-390
Narodziny romansu listownego w literaturze polskiej XVIII wieku Mieczysław Klimowicz s. 389-431
"Ze studiów nad Karpińskim. I", Roman Sobol, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Studia z Okresu Oświecenia, tom VII, komitet redakcyjny: Elżbieta Aleksandrowska, Jan Kott, Zdzisław Libera, ss. 428 + 6 wklejek ilustr. : [recenzja] Mieczysław Klimowicz Roman Sobol (aut. dzieła rec.) s. 455-459
"Korespondencja Ignacego Krasickiego", z papierów Ludwika Bernackiego wydali i opracowali Zbigniew Goliński, Mieczysław Klimowicz, Roman Wołoszyński, pod redakcją Tadeusza Mikulskiego, Wrocław 1958, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, t. 1: s. LXXIX, 443 +46 ilustracji, 1 tablica, 1 mapa i 1 kartka erraty; t. 2: s. 796 + 40 ilustracji i 1 kartka erraty : [recenzja] Roman Sobol Zbigniew Goliński (aut. dzieła rec.) Mieczysław Klimowicz (aut. dzieła rec.) Tadeusz Mikulski (aut. dzieła rec.) Roman Wołoszyński (aut. dzieła rec.) s. 481-495
"Korespondencja Ignacego Krasickiego", z papierów Ludwika Bernackiego wydali i opracowali Zbigniew Goliński, Mieczysław Klimowicz, Roman Wołoszyński, pod Redakcja Tadeusza Mikulskiego, Wrocław 1958, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, t. 1: s. LXXIX, 443+ 46 ilustracji, 1 tablica, 1 mapa, 1 karta erraty; t. 2: s. 796 + 40 ilustracji i 1 kartka erraty : [recenzja] Wacław Olszewicz Zbigniew Goliński (aut. dzieła rec.) Mieczysław Klimowicz (aut. dzieła rec.) Tadeusz Mikulski (aut. dzieła rec.) Roman Wołoszyński (aut. dzieła rec.) s. 495-499
W sprawie jednego wiersza "Myszeidos pieśni X" Mieczysław Klimowicz s. 512-516
"Korespondencja Adama Naruszewicza. 1762-1796", z papierów po Ludwiku Bernackim uzupełnił, opracował i wydał Julian Platt, pod redakcją Tadeusza Mikulskiego, teksty i zwroty łacińskie tłumaczył Kazimierz Zathey, teksty francuksie tłumaczyła Helena Devechy, Wrocław 1959, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Plskiej Akademii Nauk, Źródła Historycznoliterackie, tom I, Polska Akademia Nauk, Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, s. XVI, 611 + 33 ilustracji i 1 kartka erraty : [recenzja] Mieczysław Klimowicz Helena Devechy (aut. dzieła rec.) Tadeusz Mikulski (aut. dzieła rec.) Julian Platt (aut. dzieła rec.) Kazimierz Zathey (aut. dzieła rec.) s. 537-541
"Die Brüder Załuski und ihre Beziehungen zu Gelehrten in Deutschland und Danzig. Studien zur polnischen Frühaufklärung", Heinz Lemke, Berlin 1958, Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Quellen und Studien zur Geschichte Osteuropas, Herausgegeben von der historischen Abteilung des Instituts für Slavistik und der Arbeitsgrupe für Geschichte der slawischen Völker am Institut für Geschichte, Band II, s. X, 192 : [recenzja] Mieczysław Klimowicz Heinz Lemke (aut. dzieła rec.) s. 539-544
"Sen Patrixa" w poezji polskiego Oświecenia Mieczysław Klimowicz s. 541-551
"Ludzie Oświecenia o języku i stylu", t. 1-3, opracowały Zofia Florczak i Lucylla Pszczołowska, pod redakcją Marii Renaty Mayenowej, Warszawa 1958, Państwowy Instytut Wydawniczy, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich : [recenzja] Mieczysław Klimowicz Zofia Florczak (aut. dzieła rec.) Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) Lucylla Pszczołowska (aut. dzieła rec.) s. 544-549
Nieznane wiersze Ignacego Krasickiego Mieczysław Klimowicz s. 552-589
"Staroświecczyzna i postęp czasu. O teatrze polskim. (1765-1865)", Zbigniew Raszewski, Warszawa 1963, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 450, 2 nlb. + 8 wklejek ilustr. : [recenzja] Mieczysław Klimowicz Zbigniew Raszewski (aut. dzieła rec.) s. 559-567
"W kalinowym lesie", tom 1: "U źródeł folklorystyki polskiej"; tom 2: "Antologia polskiej pieśni ludowej ze zbiorków polskich XVIII w.", Czesław Hernas, Warszawa 1965, Państwowy Instytut Wydawniczy s. 286, 2 nlb. + 10 wklejek ilustr; 260, 4 nlb. + 4 wklejki ilustr. : [recenzja] Mieczysław Klimowicz Zofia Stefanowska Stefan Treugutt Czesław Hernas (aut. dzieła rec.) s. 596-607