Znaleziono 4 artykuły

Zofia Lewinówna

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zaproszenie do dyskusji Marian Tatara Zofia Lewinówna (aut. dzieła rec.) Maria Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 173-177
"Problemy polskiego romantyzmu", pod red. Marii Żmigrodzkiej, Zofii Lewinówny, Wrocław 1974 : [recenzja] James Roney Zofia Lewinówna (aut. dzieła rec.) Maria Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 177-187
"Literatura dwudziestolecia", Jerzy Kwiatkowski, noty biograficzne i wskazówki biograficzne oprac. Jan Wojnarowski, indeks: Zofia Lewinówna, Warszawa 1990 : [recenzja] Jerzy Święch Jerzy Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) Zofia Lewinówna (aut. dzieła rec.) Jan Wojnarowski (aut. dzieła rec.) s. 240-248
"Oświecenie", Mieczysław Klimowicz, wskazówki bibliograficzne i indeks opracowała Zofia Lewinówna, komitet redakcyjny: Czesław Hernas, Jerzy Woronczak, Jerzy Ziomek, Warszawa 1972, Historia Literatury Polskiej, pod redakcją Kazimierza Wyki, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. 484 : [recenzja] Zdzisław Libera Czesław Hernas (aut. dzieła rec.) Mieczysław Klimowicz (aut. dzieła rec.) Zofia Lewinówna (aut. dzieła rec.) Jerzy Woronczak (aut. dzieła rec.) Jerzy Ziomek (aut. dzieła rec.) s. 323-330