Znaleziono 22 artykuły

Bogusław Leśnodorski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola nauk o przeszłości Bogusław Leśnodorski s. 127-128
Rzeczpospolita w drugiej połowie XVIII wieku : typ państwa i zmiany formy rządu Bogusław Leśnodorski s. 129-160, 485-488
"Komisja Edukacji Narodowej -poczynania inspiratorskie", Bogusław Leśnodorski, "Wiek Oświecenia" z.1 (1978) : [recenzja] Małgorzata Szejna Bogusław Leśnodorski (aut. dzieła rec.) s. 161
"Konstytucja 3 Maja 1791. Statut Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji", oprac. Jerzy Kowecki, przedm. opatrzył Bogusław Leśnodorski, Warszawa 1981; "Konstytucja 3 Maja", oprac. Jerzy Łojek, Lublin 1981; "W 190 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja", Warszawa 1981 : [recenzja] Łukasz Kądziela Jerzy Kowecki (aut. dzieła rec.) Bogusław Leśnodorski (aut. dzieła rec.) Jerzy Łojek (aut. dzieła rec.) s. 162-163
Dyskusja po referatach Adama Korty i Emila Kipy Bogusław Leśnodorski s. 162-166
XIV Międzynarodowy Kongres Historii Nauki. Tokio-Kioto 19-27 sierpnia 1974 r. Bogusław Leśnodorski s. 169-171
Dyskusja po referacie Witolda Kuli Bogusław Leśnodorski s. 200-204
"Studia z dziejów Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego", Bogusław Leśnodorski, Władysław Sobociński, Jakub Sawicki, Warszawa 1963 : [recenzja] Józef Mazurkiewicz Bogusław Leśnodorski (aut. dzieła rec.) Jakub Sawicki (aut. dzieła rec.) Władysław Sobociński (aut. dzieła rec.) s. 256-259
Dyskusja po referatach Celiny Bobińskiej i Jana Kotta Bogusław Leśnodorski s. 263-264
Dyskusja po referacie Bogusława Leśnodorskiego Bogusław Leśnodorski s. 283-285
"Wspomnienia Warmiaka", Jan Baczewski, przedm. Bogusław Leśnodorski, Warszawa 1961: [recenzja] Wojciech Wrzesiński Jan Baczewski (aut. dzieła rec.) Bogusław Leśnodorski (aut. dzieła rec.) s. 290-294
Powody przegranej Bogusław Leśnodorski s. 358-364
"Constitutional Thought in Sixteenth-Century France : A Study in the Evolution of Ideas", W. F. Church, Cambridge 1941 : [recenzja] Bogusław Leśnodorski W. F. Church (aut. dzieła rec.) s. 361-365
"Wiek oświecenia", zeszyt 1-3, komitet redakcyjny: Barbara Grochulska, Andrzej Guzek, Bogusław Leśnodorski, Zdzisław Libera, Stanisław Lorentz, Mieczysław Klimowicz, Teresa Kostkiewiczowa, Jerzy Kowecki, Witold Kula, Jerzy Michalski, Emanuel Rostworowski, Andrzej Ryszkiewicz, Irena Stasiewicz-Jasiukowa, Irena Szybiak, Andrzej Zahorski, Warszawa 1978 : [recenzja] Julian Platt Barbara Grochulska (aut. dzieła rec.) Andrzej Guzek (aut. dzieła rec.) Mieczysław Klimowicz (aut. dzieła rec.) Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) Jerzy Kowecki (aut. dzieła rec.) Witold Kula (aut. dzieła rec.) Bogusław Leśnodorski (aut. dzieła rec.) Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) Stanisław Lorentz (aut. dzieła rec.) Jerzy Michalski (aut. dzieła rec.) Emanuel Rostworowski (aut. dzieła rec.) Andrzej Ryszkiewicz (aut. dzieła rec.) Irena Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) Irena Szybiak (aut. dzieła rec.) Andrzej Zahorski (aut. dzieła rec.) s. 372-379
Historia nauki i techniki wśród nauk o kulturze Bogusław Leśnodorski s. 445-461
"Listy Anonima i Prawo Polityczne Narodu Polskiego", Hugo Kołłątaj; oprac. Bogusław Leśnodorski i Helena Wereszycka, Kraków 1954 : [recenzja] Emanuel Rostworowski Hugo Kołłątaj (aut. dzieła rec.) Bogusław Leśnodorski (aut. dzieła rec.) Helena Wereszycka (aut. dzieła rec.) s. 502-507
"Polscy Jakobini : karta z dziejów insurekcji 1794 roku", Bogusław Leśnodorski, Warszawa 1960 : [recenzja] Andrzej Zahorski Bogusław Leśnodorski (aut. dzieła rec.) s. 573-577
"Historia nauki polskiej", T. 1-2, pod red. Bogdana Suchodolskiego, Wrocław 1970 : [recenzja] Bogusław Leśnodorski Bogdan Suchodolski (aut. dzieła rec.) s. 609-612
"Towarzystwo Naukowe przy Szkole Wojewódzkiej Płockiej (1820-1830)", Waldemar Rolbiecki, Wrocław 1969 : [recenzja] Bogusław Leśnodorski Waldemar Rolbiecki (aut. dzieła rec.) s. 615-617
U źródeł myśli politycznej Hugona Kołłątaja Bogusław Leśnodorski s. 642-686
Powody przegranej Bogusław Leśnodorski s. 660-666
"La Grande Nation : l'expansion révolutionnaire de la France dans le monde de 1789 à 1799", Jacques Godechot, T. I-II, Paris 1956 : [recenzja] Bogusław Leśnodorski Jacques Godechot (aut. dzieła rec.) s. 793-797