Znaleziono 12 artykułów

Wanda Roszkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Staropolskie spotkanie teatralne Wanda Roszkowska s. 5-10
Z prac Działu Literatury Staropolskiej Wanda Roszkowska s. 9-17
Polacy w rzymskiej "Arkadii" : część II : lata 1766-1800 Wanda Roszkowska s. 14-51
Polacy w rzymskiej "Arkadii" (1699-1766) Wanda Roszkowska s. 33-78
Tadeusz Mikulski (1909-1958) Wanda Roszkowska s. 120-123
Sprawozdania z podróży naukowych za granicę Hanna Kirchner Ksenia Kostenicz Roman Loth Zofia Makowiecka Barbara Otwinowska Maria Podraza-Kwiatkowska Wanda Roszkowska Samuel Sandler Marian Stępień s. 133-145
"Stanisława Herakliusza Lubomirskiego "Lopes cum omnibus suis adiunctis". Problemy rodzimej tradycji literackiej", Wanda Roszkowska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Władysław Korotaj Wanda Roszkowska (aut. dzieła rec.) s. 158
Kontakty IBL z uczonymi włoskimi Wanda Roszkowska s. 216-220
"Stanisław Herakliusz Lubomirski : pisarz - polityk - mecenas", pod red. Wandy Roszkowskiej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1982 : [recenzja] Joanna Czyż Wanda Roszkowska (aut. dzieła rec.) s. 333-340
"La commedia dell'arte alla corte di Augusto III di Sassonia (1748-1756)", Mieczysław Klimowicz, Wanda Roszkowska, Venezia 1988 : [recenzja] Irena Kadulska Mieczysław Klimowicz (aut. dzieła rec.) Wanda Roszkowska (aut. dzieła rec.) s. 339-342
"Adam Mickiewicz - zarys bibliograficzny", opracowali Irmina Śliwińska, Wanda Roszkowska, Stanisław Słupkiewicz, Warszawa 1957, Państwowy Instytut Wydawniczy, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackiech, z materiałów bibliografii literatury polskiej według "Literatury Polskiej" Gabriela Korbuta, s. 353, 3 nlb. : [recenzja] Elżbieta Słodkowska Wanda Roszkowska (aut. dzieła rec.) Stanisław Słupkiewicz (aut. dzieła rec.) Irmina Śliwińska (aut. dzieła rec.) s. 544-554
Nehringiana Wanda Roszkowska s. 629-650