Znaleziono 17 artykułów

Ksenia Kostenicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Nie znany odzew na >>Prelekcje paryskie<< Mickiewicza. Wiersz Fiodora Tiutczewa z r. 1842", Ksenia Kostenicz, "Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza" R.VIII (1974) : [recenzja] Marek Gumkowski Ksenia Kostenicz (aut. dzieła rec.) s. 80
Nie znany odzew na Prelekcje paryskie Mickiewicza Ksenia Kostenicz s. 85-90
"Legion włoski i "Trybuna Ludów", Ksenia Kostenicz, Warszawa 1969 : [recenzja] Janusz Pieniążek Ksenia Kostenicz (aut. dzieła rec.) s. 123
Sprawozdania z podróży naukowych za granicę Hanna Kirchner Ksenia Kostenicz Roman Loth Zofia Makowiecka Barbara Otwinowska Maria Podraza-Kwiatkowska Wanda Roszkowska Samuel Sandler Marian Stępień s. 133-145
Zmarli Ksenia Kostenicz s. 141-145
"Kronika życia i twórczości Mickiewicza. 1850-1855", Ksenia Kostenicz, Red. S. Pigoń, Warszawa 1978 : [recenzja] Małgorzata Szejna Ksenia Kostenicz (aut. dzieła rec.) s. 163
"Młoda Polska. Z dziejów ugrupowań demokratycznych Wielkiej Emigracji", Stafania Sokołowska, Wrocław 1972 : [recenzja] Ksenia Kostenicz Stafania Sokołowska (aut. dzieła rec.) s. 178
"Życie literackie Wielkiej Emigracji we Francji 1831-1840", Maria Straszewska, Warszawa 1970 : [recenzja] Ksenia Kostenicz Maria Straszewska (aut. dzieła rec.) s. 194
"Stanisław Pigoń. Próba rekonstrukcji osobowości", Kazimierz Wyka [w:] "Stanisław Pigoń. Człowiek i dzieło. Praca zbiorowa pod red. H. Markiewicza, M. Rydlowej i T. Ulewicza", Kraków 1972 : [recenzja] Ksenia Kostenicz Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 201
"Библиография русских переводов произведений Адама Мицкевича", В. Н. Стефанович, И. Л. Курант, Москва 1956, Всесоюзная Государственная Библиотека Иностранной Литературы, s. XV, 1 nlb., 144, 4 nlb. + 1 tablica : [recenzja] Ksenia Kostenicz Zofia Makowiecka И. Л. Курант (aut. dzieła rec.) В. Н. Стефанович (aut. dzieła rec.) s. 223-228
"Kalendaria życia i twórczości pisarzy", Ksenia Kostenicz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Ksenia Kostenicz Ksenia Kostenicz (aut. dzieła rec.) s. 257
"La Tribune des Peuples", wydanie fototypiczne, pod redakcją Henryka Jabłońskiego, wstępami zaopatrzyli Stefan Kieniewicz i Władysław Floryan, materiały zgromadził i fototypią kierował Władysław Floryan, Wrocław-Warszawa-Kraków 1963, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk, Biblioteka Historyczna Roku Mickiewicza, s. XVIII, 397, kart + 2 mapy : [recenzja] Ksenia Kostenicz Władysław Floryan (aut. dzieła rec.) Henryk Jabłoński (aut. dzieła rec.) Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) s. 269-276
"Kronika życia i twórczości Adama Mickiewicza", pod redakcją Stanisława Pigonia, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich: "Kronika życia i twórczości Adama Mickiewicza. Lata 1798-1824", Maria Dernałowicz, Ksenia Kostenicz, Zofia Makowiecka, Warszawa 1957, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 552 + 24 wklejki ilustr. oraz errata na wklejce; "Od „Dziadów” części trzeciej do „Pana Tadeusza”. Marzec 1832 - czerwiec 1834", Maria Dernałowicz, Warszawa 1966, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 368 +13 wklejek ilustr. oraz errata na wklejce; "Mickiewicz w Collège de France. Październik 1840 - maj 1844", Zofia Makowiecka, Warszawa 1968, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. 704 + 19 wklejek ilustr. oraz errata na wklejce; "Legion włoski i „Trybuna Ludów”. Styczeń 1848 - grudzień 1849", Ksenia Kostenicz, Warszawa 1969 (1970), Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 684 + 21 wklejek ilustr. oraz errata na luźnej kartce : [recenzja] Zofia Trojanowicz Maria Dernałowicz (aut. dzieła rec.) Ksenia Kostenicz (aut. dzieła rec.) Zofia Makowiecka (aut. dzieła rec.) Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) s. 317-330
"[Korespondencja]", Zygmunt Krasiński: "Listy do ojca", opracował i wstępem poprzedził Stanisław Pigoń, indeks osób zestawiła Halina Walfisz, indeks rzeczowy zestawił Marian Bizan, Warszawa 1963, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 354, 2 nlb. + 1 wklejka ilustr.; "Listy do Jerzego Lubomirskiego", opracował i wstepem poprzedził Zbigniew Sudolski, indeksy zestawiła Halina Sołdaczuk, Warszawa 1965, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 798, 2 nlb. + 5 wklejek ilustr.; "Listy do Adama Sołtana", opracował i wstępem poprzedził Zbigniew Sudolski, indeksy zestawiła Halina Sołdaczuk i Barbara Graboń, Warszawa 1970, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 850, 2 nlb. + errata oraz 1 wklejka ilustr.; "Listy do Konstantego Gaszyńskiego", opracował i wstępem poprzedził Zbigniew Sudolski, indeksy zestawiła Halina Sołdaczuk i Barbara Graboń, Warszawa 1971, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 686, 2 nlb. + 1 wklejka ilustr., Biblioteka Poezji i Prozy; "Korespondencja Zygmunta Krasińskiego. Studium monograficze", Zbigniew Sudolski, Warszawa 1968, Państwowy Instytut Wydawniczy, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 408 : [recenzja] Ksenia Kostenicz Marian Bizan (aut. dzieła rec.) Barbara Graboń (aut. dzieła rec.) Zygmunt Krasiński (aut. dzieła rec.) Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) Halina Sołdaczuk (aut. dzieła rec.) Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) Halina Walfisz (aut. dzieła rec.) s. 319-337
"Mickiewicz w oczach swoich współczesnych. Studia i szkice", Stefan Kawyn, Kraków 1967, Wydawnictwo Literackie, ss. 362, 2 nlb. : [recenzja] Ksenia Kostenicz Stefan Kawyn (aut. dzieła rec.) s. 361-364
"Wybór pism Filomatów. Konspiracje studenckie w Wilnie 1817-1823", opracowała Alina Witkowska, Wrocław 1959, wydanie II, zmienione, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 77, s. CCIX, 483, 3 nlb. : [recenzja] Ksenia Kostenicz Alina Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 499-505
Słowacki wobec "służby" Goszczyńskiego dla Mickiewicza na początku 1848 roku Ksenia Kostenicz s. 543-553