Znaleziono 21 artykułów

Maria Dernałowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie z podróży naukowej do Paryża (listopad 1958 r. - czerwiec 1959 r.). Maria Dernałowicz s. 11-13
Sprawozdania z wyjazdów zagranicznych Kazimierz Bartoszyński Maria Dernałowicz Teresa Dobrzyńska Hanna Dziechcińska Ryszard Górski Janina Kamionka-Straszakowa Adam Józef Karpiński Maria Karpluk Hanna Kirchner Alina Kowalczykowa Roman Loth Teresa Michałowska Anna Nasiłowska Daria Nałęcz Franciszek Pepłowski Lucylla Pszczołowska Zofia Stefanowska Marek Tobera Anna Werpachowska Barbara Winkiel s. 37-61
Zofia Makowiecka Maria Dernałowicz s. 84-87
Listy Mickiewicza Maria Dernałowicz s. 97-108
Z Mickiewiczem na Krymie Maria Dernałowicz s. 98-100
Książki o Mickiewiczu opublikowane w roku 1975 Maria Dernałowicz s. 139-149
"Książki o Mickiewiczu opublikowane w roku 1975", Maria Dernałowicz, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" XI, Warszawa 1978 : [recenzja] Barbara Paczkowska Maria Dernałowicz (aut. dzieła rec.) s. 147
"Juliusz Słowacki", Maria Dernałowicz, Warszawa 1976 : [recenzja] Marek Gumkowski Maria Dernałowicz (aut. dzieła rec.) s. 174
Zofia Makowiecka (1917 - 1975) Maria Dernałowicz s. 185-188
"Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Vol. 1-4", red. Kazimierz Wyka, Henryk Markiewicz, Irena Wyczańska, Kraków 1975 : [recenzja] Maria Dernałowicz Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) Irena Wyczańska (aut. dzieła rec.) Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 189-191
"Adam Mickiewicz", Maria Dernałowicz, Warszawa 1985: [recenzja] Anna Bujnowska Maria Dernałowicz (aut. dzieła rec.) s. 208
"Mickiewicz w oczach współczesnych. Dzieje recepcji na ziemiach polskich w latach 1818-1830. Antologia", Witold Billip, redaktor naukowy Maria Żmigrodzka, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, s. 396 : [recenzja] Maria Dernałowicz Witold Billip (aut. dzieła rec.) s. 211-214
Odpowiedź profesorowi Konradowi Górskiemu Maria Dernałowicz s. 249-252
"Akta Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu", t. 1, red. Marek P. Prokop, Paryż 1991 : [recenzja] Maria Dernałowicz Marek P. Prokop (aut. dzieła rec.) s. 255-257
"Towiańczycy", Alina Witkowska, Warszawa 1989 : [recenzja] Maria Dernałowicz Alina Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 301-304
"Kronika życia i twórczości Adama Mickiewicza", pod redakcją Stanisława Pigonia, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich: "Kronika życia i twórczości Adama Mickiewicza. Lata 1798-1824", Maria Dernałowicz, Ksenia Kostenicz, Zofia Makowiecka, Warszawa 1957, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 552 + 24 wklejki ilustr. oraz errata na wklejce; "Od „Dziadów” części trzeciej do „Pana Tadeusza”. Marzec 1832 - czerwiec 1834", Maria Dernałowicz, Warszawa 1966, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 368 +13 wklejek ilustr. oraz errata na wklejce; "Mickiewicz w Collège de France. Październik 1840 - maj 1844", Zofia Makowiecka, Warszawa 1968, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. 704 + 19 wklejek ilustr. oraz errata na wklejce; "Legion włoski i „Trybuna Ludów”. Styczeń 1848 - grudzień 1849", Ksenia Kostenicz, Warszawa 1969 (1970), Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 684 + 21 wklejek ilustr. oraz errata na luźnej kartce : [recenzja] Zofia Trojanowicz Maria Dernałowicz (aut. dzieła rec.) Ksenia Kostenicz (aut. dzieła rec.) Zofia Makowiecka (aut. dzieła rec.) Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) s. 317-330
"Życie literackie Wielkiej Emigracji we Francji. 1831-1840", Maria Straszewska, Warszawa 1970, Państwowy Instytut Wydawniczy, Z prac Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, ss. 482, 2 nlb. + 36 wklejek ilustr. : [recenzja] Maria Dernałowicz Maria Straszewska (aut. dzieła rec.) s. 324-329
"Kazimierz Brodziński", Alina Witkowska, Warszawa 1968, Państwowy Instytut Wydawniczy, «Ludzie Żywi», 14, ss. 362, 2 nlb. + 16 wklejek ilustr. + errata na wklejce; "Antoni Malczewski", Maria Dernałowicz, indeks zestawił Lech Sokół, Warszawa 1967, Państwowy Instytut Wydawniczy, «Ludzie Żywi», 13, ss. 226, 2 nlb. + 8 wklejek ilustr.; "Narcyza Żmichowska", Marian Stępień, redagowała i indeks zestawiła Halina Sołdaczuk, Warszawa 1968, Państwowy Instytut Wydawniczy, «Ludzie Żywi», 16, ss. 520 + 16 wklejek ilustr. : [recenzja] Rościsław Skręt Maria Dernałowicz (aut. dzieła rec.) Lech Sokół (aut. dzieła rec.) Halina Sołdaczuk (aut. dzieła rec.) Marian Stępień (aut. dzieła rec.) Alina Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 326-334
"Trzy szkice romantyczne. O „Dziadach”, „Balladynie”, epilogu „Pana Tadeusza”", Jarosław Maciejewski, Poznań 1967, Wydawnictwo Poznańskie, ss. 298, 2 nlb. : [recenzja] Maria Dernałowicz Jarosław Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 361-376
"Drzewiej i wczoraj. Wśród zagadnień kultury i literatury", Stanisław Pigoń, Kraków 1966, Wydawnictwo Literackie, Biblioteka Studiów Literackich, pod redakcją Henryka Markiewicza, ss. 444, 4 nlb. + 2 wklejki ilustr. : [recenzja] Maria Dernałowicz Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) s. 389-396
Ksenia Kostenicz (14 czerwca 1913 - 10 lutego 1985) Maria Dernałowicz s. 425-436