Znaleziono 15 artykułów

Stefan Kawyn

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mickiewicz - Człowiek : studium fenograficzne Stefan Kawyn s. 66-101
Korzeniowsciana Stefan Kawyn s. 80-83
"Literatura polska w kraju w latach 1831-1863", Stefan Kawyn, Łódź 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Stefan Kawyn (aut. dzieła rec.) s. 182
"Studia i szkice", Stefan Kawyn, Kraków 1976 : [recenzja] Marek Zieliński Stefan Kawyn (aut. dzieła rec.) s. 182
Z teki autografów Józefa Korzeniowskiego Stefan Kawyn s. 205-211
"Cyganerja warszawska" : szkic z dziejów obyczajowości literackiej Stefan Kawyn s. 226-243
"Kollokacja", Józef Korzeniowski, opracowal i wstępem opatrzył Stefan Kawyn, Wrocław-Kraków 1958, Wydanie trzecie, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 28, s. CLXXXII, 294, 4 nlb. : [recenzja] Mieczysław Inglot Stefan Kawyn (aut. dzieła rec.) Józef Korzeniowski (aut. dzieła rec.) s. 229-240
Nie drukowany wiersz Jana Kasprowicza Stefan Kawyn s. 262
"Józef Korzeniowski. Studia i szkice", Stefan Kawyn, Kraków 1979 : [recenzja] Barbara Paczkowska Stefan Kawyn (aut. dzieła rec.) s. 285
"Ideologia stronnictw politycznych w Polsce wobec Mickiewicza 1890-1898", Stefan Kawyn, Lwów 1937 : [recenzja] Janina Garbaczowska Stefan Kawyn (aut. dzieła rec.) s. 316-319
"Mickiewicz w oczach swoich współczesnych. Studia i szkice", Stefan Kawyn, Kraków 1967, Wydawnictwo Literackie, ss. 362, 2 nlb. : [recenzja] Ksenia Kostenicz Stefan Kawyn (aut. dzieła rec.) s. 361-364
Dzieciństwo wróżebne Mickiewicza w biografii Antoniego Małeckiego Stefan Kawyn s. 476-485
"Zagadnienie grupy literackiej", Stefan Kawyn, Lublin 1946 : [recenzja] Irena Turnau Stefan Kawyn (aut. dzieła rec.) s. 514-515
"Krewni", Józef Korzeniowski, opracował Stefan Kawyn, Wrocław 1955, Zakład imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 156, s. CII, 745, 1 nlb. + 1 kartka erraty : [recenzja] Mieczysław Inglot Stefan Kawyn (aut. dzieła rec.) Józef Korzeniowski (aut. dzieła rec.) s. 576-588
Część pozgonna dla Mickiewicza wśród poetów lwowskich (1855-1856) Stefan Kawyn s. 593-608