Znaleziono 21 artykułów

Władysław Korotaj

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pracownia Bibliografii i Księgoznawstwa Staropolskiego Władysław Korotaj s. 7-10
Sprawozdanie z podróży naukowej do ZSRR Władysław Korotaj s. 13-14
"Bibliografia dzieł Mikołaja Reja : okres staropolski", Irena Rostkowska, Wrocław 1970 : [recenzja] Irena Rostkowska Władysław Korotaj (aut. dzieła rec.) s. 87
Pracownia Dokumentacji Staropolskiej i Historii Książki Władysław Korotaj s. 101-105
"Szkolnictwo jezuickie w Polsce w dobie kontrreformacji", Bronisław Natoński [w:] "Wiek XVII - Kontrreformacja - Barok", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Władysław Korotaj Bronisław Natoński (aut. dzieła rec.) s. 126
"Barokowa architektura okazjonalna", Juliusz A. Chróścicki [w:] "Wiek XVII - Kontrreformacja - Barok", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Władysław Korotaj Juliusz A. Chróścicki (aut. dzieła rec.) s. 136
"Dynamika rozwoju piśmiennictwa polskiego od połowy XVI do końca XVII wieku", Władysław Korotaj [w:] "Wiek XVII - Kontrreformacja - Barok", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Władysław Korotaj Władysław Korotaj (aut. dzieła rec.) s. 140
"Dramat i teatr szkolny. Sceny jezuickie XVII wieku", Jan Okoń, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1970 : [recenzja] Władysław Korotaj Jan Okoń (aut. dzieła rec.) s. 152
Prace bibliograficzne i dokumentacyjne w Instytucie Badań Literackich PAN 1948-1973 Jadwiga Czachowska Władysław Korotaj s. 153-172
"Stanisława Herakliusza Lubomirskiego "Lopes cum omnibus suis adiunctis". Problemy rodzimej tradycji literackiej", Wanda Roszkowska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Władysław Korotaj Wanda Roszkowska (aut. dzieła rec.) s. 158
"Uwagi o "Ermidzie" - udramatyzowanej sielance Stanisława Herakliusza Lubomirskiego", Anna Krzewińska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Władysław Korotaj Anna Krzewińska (aut. dzieła rec.) s. 158
"Rej jako facecjonista", Jadwiga Kotarska [w:] "Studia nad Mikołajem Rejem. Twórczość i recepcja. Praca zbiorowa w 400-lecie śmierci Mikołaja Reja, 1569-1969", Gdańsk 1971 : [recenzja] Władysław Korotaj Jadwiga Kotarska (aut. dzieła rec.) s. 160
"Dialogi Mikołaja Reja w perspektywie tradycji literackiej", Edmund Kotarski [w:] "Studia nad Mikołajem Rejem. Twórczość i recepcja. Praca zbiorowa w 400-lecie śmierci Mikołaja Reja, 1569-1969", Gdańsk 1971 : [recenzja] Władysław Korotaj Edmund Kotarski (aut. dzieła rec.) s. 160
"Albertusy" - propozycje inscenizatorskie", Elżbieta Żwirkowska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Władysław Korotaj Elżbieta Żwirkowska (aut. dzieła rec.) s. 160
">>Żywot Józefa<< Mikołąja Reja na scenach polskich", Ewa Nawrocka [w:] "Studia nad Mikołajem Rejem. Twórczość i recepcja. Praca zbiorowa w 400-lecie śmierci Mikołaja Reja, 1569-1969", Gdańsk 1971 : [recenzja] Władysław Korotaj Ewa Nawrocka (aut. dzieła rec.) s. 162
"Droga Mikołaja Reja do literatury narodowej", Bronisław Nadolski [w:] "Studia nad Mikołajem Rejem. Twórczość i recepcja. Praca zbiorowa w 400-lecie śmierci Mikołaja Reja, 1569-1969", Gdańsk 1971 : [recenzja] Władysław Korotaj Bronisław Nadolski (aut. dzieła rec.) s. 162
"Dramat staropolski od początków do powstania sceny narodowej. Bibliografia. T. 1-2", red. Władysław Korotaj, Wrocław 1965-1976 : [recenzja] Władysław Korotaj Władysław Korotaj (aut. dzieła rec.) Lucjan Grobelak (tłum.) s. 165-173
"Bibliografia dramatu polskiego. 1765-1964", Ludwik Simon, Stanisław Marczak-Oborski, Warszawa 1972 : [recenzja] Władysław Korotaj Stanisław Marczak-Oborski (aut. dzieła rec.) Ludwik Simon (aut. dzieła rec.) s. 246
"Z problematyki bibliografii gatunku literackiego : dramat staropolski", Władysław Korotaj, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Władysław Korotaj Władysław Korotaj (aut. dzieła rec.) s. 257
"Prasy krakowskie i rakowskie. Na usługach antytrynitaryzmu" Władysław Korotaj s. 337-340
Biblioteka Simona Simonidesa : (w czterechsetną rocznicę urodzin poety) Władysław Korotaj s. 722-725