Znaleziono 15 artykułów

Jan Okoń

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
„>> Modlitwa za Ojczyznę << ks. piotra Skargi” : w poszukiwaniu autora i gatunku Jan Okoń s. 19-42
Dawne i nowe treści w "Modlitwie za Ojczyznę" : według ks. Piotra Skargi Jan Okoń s. 90-111
    Zacytuj
  • Udostępnij
Intermedium polskie XVII wieku : próba typologii Jan Okoń s. 101-138
"Dramat i teatr szkolny. Sceny jezuickie XVII wieku", Jan Okoń, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1970 : [recenzja] Władysław Korotaj Jan Okoń (aut. dzieła rec.) s. 152
Teatralia w zbiorze Adama Wolańskiego i nieznane materiały do dziejów jezuickiego teatru szkolnego w Polsce Jan Okoń s. 167-178
">>Dafnis<< i >>Paskwalina<<. Z problemów epoki romansowej Samuela Twardowskiego", Jan Okoń, "Ruch Literacki" nr 5 (1975) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Jan Okoń (aut. dzieła rec.) s. 179
W sprawie autorstwa kodeksu dramatycznego jagiellońskiego 2384 Jan Okoń s. 185-204
"Pigoniowe spotkania ze staropolszczyzną", Jan Okoń [w:] "Stanisław Pigoń. Człowiek i dzieło. Praca zbiorowa pod red. H. Markiewicza, M. Rydlowej i T. Ulewicza", Kraków 1972 : [recenzja] Teresa Lancholc Jan Okoń (aut. dzieła rec.) s. 197
"Polska komedia plebejska XVI i XVII wieku : zarys monograficzny", Piotr Pirecki, Łódź 2008 : [recenzja] Jan Okoń Piotr Pirecki (aut. dzieła rec.) s. 215-224
Andrzej Zieliński (12 października 1936 - 26 września 2008) Jan Okoń s. 221-231
Pietro Marchesani (8 lutego 1942 - 29 listopada 2011) Jan Okoń s. 231-250
Doktorowi Pireckiemu w odpowiedzi Jan Okoń s. 267-270
"Intermedium polskie XVII wieku. Próba typologii", Jan Okoń, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Jan Okoń (aut. dzieła rec.) s. 281
">>Nadobna Paskwalina<< wobec >>Dafnidy<<", Jan Okoń, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Kraków” z.68, Prace Historycznoliterackie VII, Kraków 1978 : [recenzja] Joanna Zawadzka Jan Okoń (aut. dzieła rec.) s. 289
"Twórczość Dominika Rudnickiego (1676-1739)", Maria Eustachiewicz, redaktor tomu Jerzy Krókowski, Wrocław 1966, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Seria A, nr 112, ss. 186, 2 nlb. : [recenzja] Jan Okoń Maria Eustachiewicz (aut. dzieła rec.) Jerzy Krókowski (aut. dzieła rec.) s. 383-392