Znaleziono 23 artykuły

Andrzej Zahorski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Trzy syntezy Wielkiej Rewolucji Francuskiej : Albert Mathiez, Georges Lefebvre, Albert Soboul Andrzej Zahorski s. 22-45
Podsumowanie obrad Andrzej Zahorski s. 45-48
"Moniteur" lat 1789-1795 o sprawach polskich Andrzej Zahorski s. 70-96
Sprawozdanie z działalności TNW : Sprawozdanie Zarządu z czynności naukowych : Prawda i legenda o Konstytucji 3 Maja [Streszczenie] Andrzej Zahorski s. 77-81
Józef Piłsudski jako historyk Andrzej Zahorski s. 81-93
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Trzy powstania narodowe - kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe", Stefan Kieniewicz, Andrzej Zahorski, Władysław Zajewski, red. Władysław Zajewski, Warszawa 1992 : [recenzja] Jan Ziółek Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) Andrzej Zahorski (aut. dzieła rec.) Władysław Zajewski (aut. dzieła rec.) s. 123-124
Stanisław August w polskiej literaturze dramatycznej Andrzej Zahorski s. 135-143
"Z okien ambasady saskiej : Warszawa 1794 roku w świetle relacji dyplomatycznych przedstawicieli Saksonii w Polsce", Jan Jakub Patz ; z rękopisu wyd., przeł. i przypisami opatrzyli Zofia Libiszowska i Henryk Kocój, Warszawa 1969 : [recenzja] Andrzej Zahorski Henryk Kocój (aut. dzieła rec.) Zofia Libiszowska (aut. dzieła rec.) Jan Jakub Patz (aut. dzieła rec.) s. 146-149
"Ibrahim Ibn Jakub i Tadeusz Kowalski w sześćdziesiątą rocznicę edycji. Materiały z konferencji naukowej, Kraków, 10 maja 2006 r.", pod red. Andrzeja Zahorskiego, Kraków 2008 : [recenzja] Adam Matuszewski Andrzej Zahorski (aut. dzieła rec.) s. 216
"Misja Polska w Londynie w latach 1769-1795", Zofia Libiszowska, Łódź 1966 : [recenzja] Andrzej Zahorski Zofia Libiszowska (aut. dzieła rec.) s. 328-330
"Trzy powstania narodowe - kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe", Stefan Kieniewicz, Andrzej Zahorski, Władysław Zajewski, pod red. W. Zajewskiego, Warszawa 1992 : [recenzja] Stanisław Szostakowski Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) Andrzej Zahorski (aut. dzieła rec.) Władysław Zajewski (aut. dzieła rec.) s. 362-366
"Wiek oświecenia", zeszyt 1-3, komitet redakcyjny: Barbara Grochulska, Andrzej Guzek, Bogusław Leśnodorski, Zdzisław Libera, Stanisław Lorentz, Mieczysław Klimowicz, Teresa Kostkiewiczowa, Jerzy Kowecki, Witold Kula, Jerzy Michalski, Emanuel Rostworowski, Andrzej Ryszkiewicz, Irena Stasiewicz-Jasiukowa, Irena Szybiak, Andrzej Zahorski, Warszawa 1978 : [recenzja] Julian Platt Barbara Grochulska (aut. dzieła rec.) Andrzej Guzek (aut. dzieła rec.) Mieczysław Klimowicz (aut. dzieła rec.) Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) Jerzy Kowecki (aut. dzieła rec.) Witold Kula (aut. dzieła rec.) Bogusław Leśnodorski (aut. dzieła rec.) Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) Stanisław Lorentz (aut. dzieła rec.) Jerzy Michalski (aut. dzieła rec.) Emanuel Rostworowski (aut. dzieła rec.) Andrzej Ryszkiewicz (aut. dzieła rec.) Irena Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) Irena Szybiak (aut. dzieła rec.) Andrzej Zahorski (aut. dzieła rec.) s. 372-379
"Napoleon", Andrzej Zahorski, Warszawa 1982 : [recenzja] Andrzej Szwarc Andrzej Zahorski (aut. dzieła rec.) s. 415
"Polscy donatariusze Napoleona", Stanisław Kirkor, London 1974 : [recenzja] Andrzej Zahorski Stanisław Kirkor (aut. dzieła rec.) s. 505-508
"Życie codzienne w Warszawie okresu Oświecenia", Anna Berdecka, Irena Turnau, Warszawa 1969 : [recenzja] Andrzej Zahorski Anna Berdecka (aut. dzieła rec.) Irena Turnau (aut. dzieła rec.) s. 514-518
"Opisanie sejmu ekstraordynaryjnego podziałowego roku 1793 w Grodnie : o rewolucji roku 1794", Antoni Trębicki ; oprac. i wstępem poprzedził Jerzy Kowecki, Warszawa 1967 : [recenzja] Andrzej Zahorski Jerzy Kowecki (aut. dzieła rec.) Antoni Trębicki (aut. dzieła rec.) s. 515-519
"Les Révolutions (1770-1799)", Jacques Godechot, Paris 1963 : [recenzja] Andrzej Zahorski Jacques Godechot (aut. dzieła rec.) s. 516-520
Janusz Woliński (1894-1970) Andrzej Zahorski s. 543-545
"Z dziejów legendy napoleońskiej w Polsce", Andrzej Zahorski, Warszawa 1971 : [recenzja] Władysław Zajewski Andrzej Zahorski (aut. dzieła rec.) s. 552-555
"Polscy Jakobini : karta z dziejów insurekcji 1794 roku", Bogusław Leśnodorski, Warszawa 1960 : [recenzja] Andrzej Zahorski Bogusław Leśnodorski (aut. dzieła rec.) s. 573-577
"W kręgu Napoleona i rewolucji europejskich 1830-1831", Władysław Zajewski, Warszawa 1984 : [recenzja] Andrzej Zahorski Władysław Zajewski (aut. dzieła rec.) s. 601-605
"Une ville des Lumières : la Lisbonne de Pombal", José-Augusto França, Paris 1965 : [recenzja] Andrzej Zahorski José-Augusto França (aut. dzieła rec.) s. 670-674
"Kościuszko nieznany", Jan Dihm, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Andrzej Zahorski Jan Dihm (aut. dzieła rec.) s. 735-738