Znaleziono 7 artykułów

Sante Graciotti

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Liryczny świat Krasickiego Sante Graciotti Krystyna Jekiel (tłum.) s. 25-38
"Piotr Kochanowski w polskim Oświeceniu oraz przekłady Ariosta i Tassa pióra Krasickiego i Trembeckiego", Sante Graciotti, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Barbara Otwinowska Sante Graciotti (aut. dzieła rec.) s. 97
"Utopia w dziełach Ignacego Krasickiego", Sante Graciotti, "Przegląd Humanistyczny" R.16 (1972) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Sante Graciotti (aut. dzieła rec.) s. 148
"Utopia w literaturze polskiego Oświecenia", Sante Graciotti, "Wiek Oświecenia", T.3, Warszawa 1978 : [recenzja] Jerzy Snopek Sante Graciotti (aut. dzieła rec.) s. 151
"Motywy i formy poezji Jana Kochanowskiego", Sante Graciotti, Tłum. W.Jekiel, "Miesięcznik Literacki" nr 9 (1984) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Sante Graciotti (aut. dzieła rec.) s. 203
"Od renesansu do Oświecenia", t. 1-2, Sante Graciotti, indeks oprac. Krystyna Konopnicka, Warszawa 1991 : [recenzja] Mieczysław Klimowicz Sante Graciotti (aut. dzieła rec.) Krystyna Konopnicka (aut. dzieła rec.) s. 231-237
"Liryczny świat Krasickiego", Sante Graciotti, Tłum. K.Jekiel, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1980) : [recenzja] Leszek Hensel Sante Graciotti (aut. dzieła rec.) s. 364