Znaleziono 11 artykułów

A. Korzeniowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Editorial A. Korzeniowska (tłum.) s. 7-9
The Institute of Literary Studies - its present day and prospects Mieczysław Klimowicz A. Korzeniowska (tłum.) s. 7-14
Theory of literature in the curriculum of Polish departments at universities Ryszard Handke A. Korzeniowska (tłum.) s. 25-32
The place of research on literary folklore Czesław Hernas A. Korzeniowska (tłum.) s. 71-85
"Słownik terminów literackich", Michał Głowiński, Teresa Kostkiewiczowa, Aleksandra Okopień-Sławińska, red. Janusz Sławiński, Wrocław 1976 : [recenzja] Hanna Dziechcińska Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) A. Korzeniowska (tłum.) s. 105-106
"Wartość - dzieło - sens. Szkice z filozofii kultury artystycznej", pod red. Jerzego Kmity, Warszawa 1975 : [recenzja] Jerzy Kmita Jerzy Kmita (aut. dzieła rec.) A. Korzeniowska (tłum.) s. 119-123
"Badania nad krytyką literacką", pod red. Janusza Sławińskiego, Wrocław 1974 : [recenzja] Ryszard Nycz Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) A. Korzeniowska (tłum.) s. 123-129
"Tradycje szlacheckie w kulturze polskiej", red. nauk. Zofia Stefanowska, Warszawa 1976 : [recenzja] Ryszard Nycz Zofia Stefanowska (aut. dzieła rec.) A. Korzeniowska (tłum.) s. 134-141
"Pomiędzy baśnią a science fiction", Ryszard Handke, "Teksty", nr 1 (1975) : [recenzja] Ryszard Handke Ryszard Handke (aut. dzieła rec.) A. Korzeniowska (tłum.) s. 176-178
"Tekst użytkowy i tekst literacki w drugiej połowie XIX w.", Zbigniew Jarosiński, "Teksty", nr 4 (1975) : [recenzja] Zbigniew Jarosiński Zbigniew Jarosiński (aut. dzieła rec.) A. Korzeniowska (tłum.) s. 178-180
"Model komunikacji przekładowej", Jerzy Święch, "Teksty", nr 6 (1975) : [recenzja] Jerzy Święch Jerzy Święch (aut. dzieła rec.) A. Korzeniowska (tłum.) s. 180-181