Znaleziono 39 artykułów

Stefan Treugutt

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zawodowcy i amatorzy Stefan Treugutt s. 1-7
Waterloo Stefan Treugutt s. 1-6
Catch-as-catch-can Stefan Treugutt s. 1-7
Drama z teki dziecinnej Stefan Treugutt s. 1-45
Od rzemiosła do produktu przemysłowego Stefan Treugutt s. 1-6
Romantyczna maskarada Stefan Treugutt s. 1-6
Mickiewiczowski hetman wolności Stefan Treugutt s. 3-12
Ziemia utracona : refleksja o stosunku Kazimierza Wyki do dziedzictwa romantyzmu Stefan Treugutt s. 5-18
Literatura - społeczeństwo - tradycja Stefan Treugutt s. 5-14
Sprawozdanie z pobytu stypendialnego w Paryżu (21.XI.1961-21.VI.62). Stefan Treugutt s. 29-34
Ody napoleońskie Kajetana Koźmiana Stefan Treugutt s. 31-82
Napoleon Bonaparte jako bohater polskiego romantyzmu Stefan Treugutt s. 37-44
Orientacja wedle nazwisk Stefan Treugutt s. 53-61
Sny z premedytacją Stefan Treugutt s. 55-63
Sprawozdanie z podróży naukowych Danuta Danek Teresa Dobrzyńska Hanna Dziechcińska Ryszard Górski Feliksa Lichodziejewska Anna Sobolewska Stefan Treugutt Andrzej Werner s. 63-72
Teatr na miarę Puzyny Stefan Treugutt s. 113-121
Postface Stefan Treugutt Elisabeth Destrée-Van Wilder (tłum.) s. 133-136
Fides, Spes, Caritas Stefan Treugutt s. 143-154
"Sny z premedytacją", Stefan Treugutt, "Teksty" nr 2 (1972) : [recenzja] Kamila Rudzińska Stefan Treugutt (aut. dzieła rec.) s. 148
Marzenia o autonomii człowieka Stefan Treugutt Reul Denney (aut. dzieła rec.) Nathan Glazer (aut. dzieła rec.) David Riesman (aut. dzieła rec.) s. 166-169
Szkice o "Uspokojeniu" Juliusza Słowackiego Stefan Treugutt s. 169-172
Rygory spowiedzi Stefan Treugutt s. 174-184
"Książę niezłomny na murach Baru", Stefan Treugutt [w:] "Przemiany tradycji barskiej", Kraków 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Stefan Treugutt (aut. dzieła rec.) s. 180
Autobiagrafizm jako zagrożenie Stefan Treugutt s. 183-184
"Z ogniw życia i literatury. Rozprawy", Stanisław Pigoń, Wrocław-Warszawa-Kraków 1961, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, s. 476, 4 nlb. + 7 wklejek ilustracyjnych : [recenzja] Stefan Treugutt Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) s. 185-190
Korespondencja Stefan Treugutt s. 189
"Ziemia utracona. Refleksje o stosunku Kazimierza Wyki do romantyzmu", Stefan Treugutt, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1977) : [recenzja] Marian Płachecki Stefan Treugutt (aut. dzieła rec.) s. 189
"Rygory spowiedzi", Stefan Treugutt, "Teksty" nr 4 (1973) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Stefan Treugutt (aut. dzieła rec.) s. 267
"O przekładaniu Shakespeare'a", Jan Kulczyński, Stefan Treugutt, Tadeusz Łomnicki, "Dialog" nr 8 (1988) : [recenzja] Dorota Buchwald Stefan Treugutt Jan Kulczyński (aut. dzieła rec.) Tadeusz Łomnicki (aut. dzieła rec.) s. 287
Słowacki i problemy interpretacji filologicznej Stefan Treugutt s. 294-303
"Filozofia a mesjanizm. Studia z dziejów filozofii i myśli społeczno-religijnej romantyzmu polskiego", Andrzej Walicki, indeksy zestawili Agnieszka Rabińska i Andrzej Walicki, Warszawa 1970, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 316, 4 nlb. + 4 wklejki ilustr. + errata na wklejce : [recenzja] Jan Garewicz Maria Janion Ryszard Panasiuk Zofia Stefanowska Stefan Treugutt Agnieszka Rabińska (aut. dzieła rec.) Andrzej Walicki (aut. dzieła rec.) s. 306-330
Listy Krasnohorskiej do Orzeszkowej Stefan Treugutt s. 366-379
"Polska i Polacy w niemieckiej prozie literackiej XIX wieku", Arno Will, Łódź 1970, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Prace Wydziału I - Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii, Nr 70, ss. 124 : [recenzja] Stefan Treugutt Arno Will (aut. dzieła rec.) s. 377-381
[W sprawie rekopisów Lechonia] Stefan Treugutt s. 389
O postępowości Słowackiego : kilka pozycji z roku jubileuszowego Stefan Treugutt s. 402-416
Autentyzm poszukiwania : uwagi o literaturze dramatycznej XX-lecia Stefan Treugutt s. 539-560
"W kalinowym lesie", tom 1: "U źródeł folklorystyki polskiej"; tom 2: "Antologia polskiej pieśni ludowej ze zbiorków polskich XVIII w.", Czesław Hernas, Warszawa 1965, Państwowy Instytut Wydawniczy s. 286, 2 nlb. + 10 wklejek ilustr; 260, 4 nlb. + 4 wklejki ilustr. : [recenzja] Mieczysław Klimowicz Zofia Stefanowska Stefan Treugutt Czesław Hernas (aut. dzieła rec.) s. 596-607
"„Beniowski”. Kryzys indywidualizmu romantycznego", Stefan Treugutt, Warszawa 1964, Państwowy Instytut Wydawniczy, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, „Historia i teoria Literatury. Studia”, komitet redakcyjny: Julian Krzyżanowski, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, sekretarz komitetu redakcyjnego Aniela Piorunowa, seria: Historia Literatury, 11, redakcja serii: Maria Janion, Jan Kott, Zofia Szmydtowa, s. 362, 6 nlb. : [recenzja] Maria Janion Stefan Treugutt (aut. dzieła rec.) s. 675-678
"Arcydramat Mickiewicza. Studia nad III częścią „Dziadów”", Wacław Kubacki, wyd. M. Kot, Kraków 1951, Biblioteka Narodowa, nr 15, s. 244, 4 nlb. : [recenzja] Stefan Treugutt M. Kot (aut. dzieła rec.) Wacław Kubacki (aut. dzieła rec.) s. 1166-1197