Znaleziono 11 artykułów

Andrzej Ryszkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Handel dziełami sztuki w okupowanej Warszawie, 1939-1944 Andrzej Ryszkiewicz s. 12-21
Muzeum Śląskie w Katowicach Andrzej Ryszkiewicz s. 34-47
O sprzedaży muzealiów Andrzej Ryszkiewicz s. 66-67
O zbieraniu "prawdziwych" exlibrisów Andrzej Ryszkiewicz s. 68-70
Fundacja imienia Ciechanowieckich Andrzej Ryszkiewicz s. 77-79
W związku z książką o malarstwie Prus Książęcych Andrzej Ryszkiewicz Kamila Wróblewska (aut. dzieła rec.) s. 81-84
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1995-1997) : Wspomnienia pośmiertne : Jerzy Z. Łoziński (1925-1996) Andrzej Ryszkiewicz s. 93-95
Zasługi Edwarda Rastawieckiego jako kolekcjonera i mecenasa Andrzej Ryszkiewicz s. 116-126
"Portrety Stanisława Augusta", Andrzej Ryszkiewicz, "Wiek Oświecenia" z.2 (1978) : [recenzja] Małgorzata Masalska Andrzej Ryszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 187
"Wiek oświecenia", zeszyt 1-3, komitet redakcyjny: Barbara Grochulska, Andrzej Guzek, Bogusław Leśnodorski, Zdzisław Libera, Stanisław Lorentz, Mieczysław Klimowicz, Teresa Kostkiewiczowa, Jerzy Kowecki, Witold Kula, Jerzy Michalski, Emanuel Rostworowski, Andrzej Ryszkiewicz, Irena Stasiewicz-Jasiukowa, Irena Szybiak, Andrzej Zahorski, Warszawa 1978 : [recenzja] Julian Platt Barbara Grochulska (aut. dzieła rec.) Andrzej Guzek (aut. dzieła rec.) Mieczysław Klimowicz (aut. dzieła rec.) Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) Jerzy Kowecki (aut. dzieła rec.) Witold Kula (aut. dzieła rec.) Bogusław Leśnodorski (aut. dzieła rec.) Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) Stanisław Lorentz (aut. dzieła rec.) Jerzy Michalski (aut. dzieła rec.) Emanuel Rostworowski (aut. dzieła rec.) Andrzej Ryszkiewicz (aut. dzieła rec.) Irena Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) Irena Szybiak (aut. dzieła rec.) Andrzej Zahorski (aut. dzieła rec.) s. 372-379
"Polonica svecana artistica", Zygmunt Łakociński, "Źródła do dziejów sztuki polskiej, t. XVII", pod red. Andrzeja Ryszkiewicza, Wrocław [etc.] 1979 : [recenzja] Stefan Krzysztof Kuczyński Andrzej Ryszkiewicz (aut. dzieła rec.) Zygmunt Łakociński (aut. dzieła rec.) s. 428-429