Znaleziono 65 artykułów

Henryk Barycz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wspomnienie o ks. Stanisławie Bednarskim Henryk Barycz s. 9-20
Nieznany diariusz podróży po Włoszech z końca wieku XVI Henryk Barycz s. 46-78
Z problematyki historiografii uniwersytetów włoskich Henryk Barycz s. 57-94
Dzieło literackie Jana Brożka Henryk Barycz s. 61-90
Dwa nieznane listy Stanisława Grzepskiego Henryk Barycz s. 91-100
"Kraków w czasach Piotra Kochanowskiego", Henryk Barycz, Karolina Targosz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Barbara Otwinowska Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) Karolina Targosz (aut. dzieła rec.) s. 91
"Włoskie podróże Piotra Kochanowskiego", Henryk Barycz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Barbara Otwinowska Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 91
Geneza i tło historyczne "Dziewczęcia z Sącza" Henryk Barycz s. 96-108
"Z epoki renesansu, reformacji i baroku. Prądy, idee, ludzie, książki", Henryk Barycz, Warszawa 1971 : [recenzja] Elżbieta Sarnowska Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 123
La participation de la Pologne dans les études sur le texte "De Revolutionibus" de Nicolas Copernik Henryk Barycz s. 123-144
W przededniu ruchu rewolucyjnego w Krakowie w roku 1846 : relacja K. Rogawskiego o wypadkach w dniach od 8 do 18 lutego 1846 Henryk Barycz s. 124-134
Stanisław Estreicher i rozwój jego twórczości naukowej Henryk Barycz s. 124-150
Z ostatnich badań nad humanizmem w Polsce Henryk Barycz s. 135-148
"Szlakami dziejopisarstwa staropolskiego. Studia nad historiografią w XVI-XVII w.", Henryk Barycz, Wrocław [etc.] 1981 : [recenzja] Katarzyna Zielińska Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 152-153
"Wśród gawędziarzy, pamiętnikarzy i uczonych galicyjskich. Studia i sylwety z życia umysłowego Galicji XIX wieku", T. 1-2, Henryk Barycz, Kraków 1963 : [recenzja] Marian Henryk Serejski Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 157-160
"Z zaścianka na Parnas. Drogi kulturalnego rozwoju Jana Kochanowskiego i jego rodu", Henryk Barycz, Kraków 1981 : [recenzja] Wacław Urban Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 169-175
Sześć wieków działalności Uniwersytetu Jagiellońskiego 1364-1964 Henryk Barycz s. 173-197
"Czyżby jeszcze jeden stypendysta Sienkiewicza? Z podróży włoskiej Wojciecha Weissa (1901-1902)", Henryk Barycz, "Ruch Literacki" z.5 (1976) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 173
"Dell' Arte Sfigmica Libri V", Giuseppe Struzio da Posnam, Minerva Medica 1961 : [recenzja] Henryk Barycz Stanisław Szpilczyński Giuseppe Struzio da Posnam (aut. dzieła rec.) s. 174-181
"Osobliwe wydarzenie u grobu św. Antoniego w Padwie w r. 1350", Henryk Barycz, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN w Krakowie" T.24 (1987) : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 177
"Pogłosy florencko-włoskie w korespondencji Stanisława Brzozowskiego", Henryk Barycz, "Ruch Literacki" nr 2 (1974) : [recenzja] Izabela Jarosińska Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 183
Zagadka wydania "Monachomachii" Henryk Barycz Tadeusz Mikulski s. 188-196
Dwie syntezy dziejów narodowych przed sądem potomności : losy "Historii" Jana Długosza i Marcina Kromera w XVI i pierwszej połowie XVII wieku Henryk Barycz s. 194-251
"Wybór pism" Jan Brożek, tom 1, opracował Henryk Barycz, tom 2, opracowała Jadwiga Dianni, Warszawa 1956, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 634, 4 nlb. + 1 k. erraty; s. 346, 4 nlb. + 1 mapa : [recenzja] Maria Kochańska Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) Jan Brożek (aut. dzieła rec.) Jadwiga Dianni (aut. dzieła rec.) s. 194-198
Wiersz Hozjusza z r. 1528 Henryk Barycz Stanisław Bodniak s. 201-204
Bronisława Trentowskiego marzenia o katedrze uniwersyteckiej w Krakowie Henryk Barycz s. 203-220, 370-371
Jak Heidenstein został historykiem : (na marginesie lat szkolnych R. Heidensteina) Henryk Barycz s. 213-223
"Szlakami dziejopisarstwa staropolskiego. Studia nad historiografią w.XVI-XVIII", Henryk Barycz, Kraków 1981 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 213
Polski udział w historii badań nad tekstem De revolutionibus Mikołaja Kopernika Henryk Barycz s. 227-258
Kilka glos o znajomości Macieja z Miechowa w XVI i XVII wieku Henryk Barycz s. 237-243
Sąd nad twórczością sceniczną Aleksandra Fredry Henryk Barycz s. 251-257
W kręgu krakowskiej Almae Matris. Szwajcarzy i Węgrzy w promieniach Uniwersytetu Krakowskiego Henryk Barycz s. 253-273
"Pologne-Suisse : recueil d'études historiques", Varsovie-Lwów 1938 : [recenzja] Henryk Barycz s. 257-265
Antoni Karbowniak - człowiek i dzieło : w pięćdziesięciolecie zgonu Henryk Barycz s. 259-286
"Józef Ignacy Kraszewski, czterokrotny kandydat do katedry uniwersyteckiej", Henryk Barycz, Kraków 1979 : [recenzja] Barbara Paczkowska Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 261
Opis Uniwersytetu Krakowskiego z roku 1833 Henryk Barycz s. 263-291
">>Fragmenty pamiętnikarskie<< Czesława Nankego", Henryk Barycz, "Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie" XXVII (1982) : [recenzja] Teresa Lanholc Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 265
"Wsród gawędziarzy, pamiętnikarzy i uczonych galicyjskich. Studia i sylwety z życia umysłowego Galicji XIX w.", t. 1-2, Henryk Barycz, Kraków 1963, Wydawnictwo Literackie, s. 426, 2 nlb. + 23 wklejki ilustr.; 390, 2 nlb. + 18 wklejek ilustr. : [recenzja] Rościsław Skręt Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 273-278
Z dni niedoli Anny Libery Henryk Barycz s. 313-323
Kazimierz Piekarski Henryk Barycz s. 313-326
Wojciecha Kętrzyńskiego starania o katedrę uniwersytecką w Krakowie Henryk Barycz s. 322-342
"Wspomnienia pamiętnikarskie", Ludwik Łętowski, przygotował do druku, opatrzył wstępem i przypisami Henryk Barycz, Wrocław 1952, Wydawnictwo Narodowe im. Ossolińskich, s. XXXVIII, 310 : [recenzja] Roman Wołoszyński Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) Ludwik Łętowski (aut. dzieła rec.) s. 334-341
"Niezwykłe spotkanie Michała Wiszniewskiego w Sorrento w r. 1845", Henryk Barycz, "Ruch Literacki" z.4 (1980) : [recenzja] Leszek Hensel Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 342
"W blaskach epoki odrodzenia", Henryk Barycz, Warszawa 1968 : [recenzja] Leszek Hajdukiewicz Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 358-365
"Z zaścianka na Parnas. Drogi kulturalnego rozwoju Jana Kochanowskiego i jego rodu", Henryk Barycz, Kraków 1981 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 359
"Jan Łasicki. Studium z dziejów polskiej kultury naukowej XVI wieku", Henryk Barycz, Wrocław 1973 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 361-362
"Rzecz o studiach w Krakowie dwóch generacji Sobieskich", Henryk Barycz, Kraków-Wrocław : [recenzja] Rafał Karpiński Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 406-407
"Studia historyczne Wojciecha Kętrzyńskiego w świetle urzędowych źródeł Uniwersytetu Królewieckiego", Henryk Barycz, Wrocław 1967 : [recenzja] Janusz Jasiński Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 415
"Dzieje nauki w Polsce w epoce Odrodzenia", Henryk Barycz, Warszawa 1957 : [recenzja] Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 484-485
Studia Aleksandra Birkenmajera nad dziejami nauki polskiej Henryk Barycz s. 525-538
Miscellanea z dziejów piśmiennictwa polskiego XVI-XVII wieku Henryk Barycz s. 536-547
Listy Andrzeja Niemojewskiego do Ludwika Gumplowicza z okresu "Legend" i przekładu "Życia Jezusa" Renana Henryk Barycz s. 560-581
"Szkice z dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego", Henryk Barycz, Kraków 1933 : [recenzja] Stanisław Łempicki Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 568-571
"Geneza i autorstwo "Equitis Poloni in Jesuites Actio Prima", Henryk Barycz, Kraków 1934 : [recenzja] Aleksander Brückner Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 572-574
"Historja Uniwersytetu Jagiellońskiego w epoce humanizmu", Henryk Barycz, Kraków 1935 : [recenzja] Stanisław Łempicki Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 574-590
Jeszcze jedno spotkanie wrocławskie do biografii Władysława Wężyka Henryk Barycz s. 593-610
"Historyk gniewny i niepokorny. Rzecz o Wacławie Sobieskim", Henryk Barycz, Kraków 1978 : [recenzja] Tomasz Nałęcz Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 603
"Podróż do Włoch, Sycylii i Malty", Michał Wiszniewski, wyd. Henryk Barycz, Warszawa 1982 : [recenzja] Andrzej Szwarc Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) Michał Wiszniewski (aut. dzieła rec.) s. 605-606
"Barok", Henryk Barycz, [w:] "Historia nauki polskiej", pod red. Bogdana Suchodolskiego, Wrocław 1970 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 619-621
"Historia archiwum Uniwersytetu Jagiellońskigo", pod red. Henryka Barycza, Kraków 1965 : [recenzja] Stefan Krzysztof Kuczyński Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 660-663
"Stanisław Smolka w życiu i w nauce", Henryk Barycz, Kraków 1974 : [recenzja] Krystyna Śreniowska Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 685-686
"Dzieje w Koronie Polskiej", Łukasz Górnicki, opracował Henryk Barycz, Wrocław 1950, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 124, s. LXIV, 157, wydanie drugie : [recenzja] Roman Pollak Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) Łukasz Górnicki (aut. dzieła rec.) s. 726-728
"Między Krakowem a Warmią i Mazurami. Studia i szkice", Henryk Barycz, Olsztyn 1987 : [recenzja] Rafał Karpiński Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 779-780
"Polska Złotego Wieku a Europa. Studia i szkice", Stanisław Kot, wyboru dokonał, przygotował do druku i wstępem opatrzył Henryk Barycz, "Klasycy historiografii", Warszawa 1987 : [recenzja] Rafał Karpiński Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) Stanisław Kot (aut. dzieła rec.) s. 780-781
Nieznany wariant autobiografii Teofila Lenartowicza Henryk Barycz s. 1044-1048