Znaleziono 20 artykułów

Jan Reychman

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z nieznanej korespondencji Descorchesa i La Roche'a z 1794/95 Jan Reychman s. 161-165
"Szkice z dziejów polskiej orientalistyki", pod red. Jana Reychmana, Warszawa 1966 : [recenzja] Zygmunt Brocki Jan Reychman (aut. dzieła rec.) s. 176
"Peleryna, ciupaga i znak tajemny", Jan Reychman, Kraków 1971 : [recenzja] Stefania Bańcer Jan Reychman (aut. dzieła rec.) s. 222
"Sylvester János és kora = Jan Sylwester i jego epoka", Irta Balázs János, Budapest 1958, Tankönyvkiadó Vállalat, s. 473 + 51 kart ilustracji : [recenzja] Jan Reychman János Balázs (aut. dzieła rec.) s. 243-246
"Mickiewicz Magyarországon. A költő halálának századik évfordulójára", összeāllītotta Kozocsa Sándor, Budapest 1955, Széchényi Könyvtār - Bibliográfiai Osztálya, Új Bibliográfiai Füzetek, Szerkeszti Bélley, Pál I, s. 64 = "Mickiewicz na Węgrzech. W setną rocznicę zgonu poety", zestawił Aleksander Kozocsa, Budapeszt 1955, Biblioteka Narodowa im. Széchényiego - Sekcja Bibliograficzna, Nowe Zeszyty Bibliograficzne, redaguje Paweł Bélley, I, s. 64 : [recenzja] Jan Reychman Sándor Kozocsa (aut. dzieła rec.) s. 282-285
O wykorzystanie źródeł orientalnych do dziejów Polski Jan Reychman s. 295-300
"Studia z dziejów polsko-węgierskich stosunków literackich i kulturalnych", komitet redakcyjny: István Csapláros, Lajos Hopp, Jan Reychman, László Sziklay, redaktor wersji polskiej Jan Reychman, przy współudziale I. Csaplárosa i A. Sieroszewskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Katedra Filologii Węgierskiej Uniwersytetu Warszawskiego, A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézete, ss. 528 : [recenzja] Jan Ślaski István Csapláros (aut. dzieła rec.) Lajos Hopp (aut. dzieła rec.) Jan Reychman (aut. dzieła rec.) I. Sieroszewski (aut. dzieła rec.) László Sziklay (aut. dzieła rec.) s. 343-351
"Od wieży Babel do językoznawstwa porónawczego", Jan Reychman, Warszawa 1969 : [recenzja] Zygmunt Brocki Jan Reychman (aut. dzieła rec.) s. 361-362
"Mezögazdaság és agrártársadalom Magyarországon 1780-1848", Mérei Gyula, Budapeszt 1948 : [recenzja] Jan Reychman Gyula Mérei (aut. dzieła rec.) s. 380-385
Nowożytna historiografia węgierska czasów wojny i jej stosunek do spraw polskich Jan Reychman s. 416-426
Kim był polski tłumacz Hātifī'ego Jan Reychman s. 521-527
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Węgierska polityka narodowościowa przed wybuchem powstania 1848 roku", W. Felczak, Wrocław 1964 : [recenzja] Jan Reychman W. Felczak (aut. dzieła rec.) s. 534-538
Z kłopotów bibliograficznych epoki Oświecenia : polskie "zannovichiana" Jan Reychman s. 580-592
"Szkice z dziejów polskiej orientalistyki", Tom 3, pod red. Jana Reychmana, Warszawa 1969 : [recenzja] Zygmunt Brocki Jan Reychman (aut. dzieła rec.) s. 605-608
"Znajomość Wschodu w dawnej Polsce do XVIII wieku", Bogdan Baranowski, Łódź 1950 : [recenzja] Jan Reychman Bogdan Baranowski (aut. dzieła rec.) s. 606-613
"Przemysł wiejski na Podhalu", Jan Reychman, Stefan Reychman, Wrocław [etc.] 1965 : [recenzja] Jan Pazdur Jan Reychman (aut. dzieła rec.) Stefan Reychman (aut. dzieła rec.) s. 625-627
"Wschód w literaturze polskiej", pod red. Jana Reychmana, Wrocław 1970 : [recenzja] Jan Reychman (aut. dzieła rec.) s. 670-671
"Budai török számadáskönyvek 1550-1580", wyd. L. Fekete i G. Káldy-Nagy, Budapest 1962 : [recenzja] Jan Reychman L. Fekete (aut. dzieła rec.) G. Káldy-Nagy (aut. dzieła rec.) s. 677-682
"Peleryna, ciupaga i znak tajemny", Jan Reychman, Kraków 1971 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Jan Reychman (aut. dzieła rec.) s. 778-780
"Znajomość i nauczanie języków orientanych w Polsce XVIII w.", Jan Reychman, Wrocław 1950 (druk 1951), Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Seria A, nr 35, s. 162 : [recenzja] Tadeusz Mikulski Jan Reychman (aut. dzieła rec.) s. 1127-1131