Znaleziono 32 artykuły

Artur Hutnikiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Życie artystyczne Lwowa w latach międzywojennych Artur Hutnikiewicz s. 1-5
Listopad 1918 a literatura polska Artur Hutnikiewicz s. 5-13
Żeromski pod cenzuralnym zapisem Artur Hutnikiewicz s. 15-22
Uwagi w związku ze stuleciem "Pamiętnika Literackiego" Artur Hutnikiewicz s. 21-24
Polska historiografia literacka w okresie drugiej niepodległości Artur Hutnikiewicz s. 23-47
Upadek i odrodzenie Młodej Polski Artur Hutnikiewicz s. 27-50
Polonistyka literacka na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 1945-1974 Artur Hutnikiewicz s. 135-152
"Portrety i szkice literackie", Artur Hutnikiewicz, Warszawa [etc.] 1976 : [recenzja] Alina Siomkajło Artur Hutnikiewicz (aut. dzieła rec.) Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 137-143
Pożegnanie Profesora Artur Hutnikiewicz s. 139-142
Problematyka form kompozycyjnych w sztuce pisarskiej Żeromskiego Artur Hutnikiewicz s. 163-183
"Stefan Grabiński i jego niesamowita opowieść", Artur Hutnikiewicz, Przemyśl 1969 : [recenzja] Izabela Szubert Artur Hutnikiewicz (aut. dzieła rec.) s. 167
"Upadek i odrodzenie Młodej Polski", Artur Hutnikiewicz, "Twórczość" R.XXVII (1971) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Artur Hutnikiewicz (aut. dzieła rec.) s. 196
"Stanisław Przybyszewski. Legenda i rzeczywistość", Artur Hutnikiewicz, "Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu", 1972 : [recenzja] Jacek Trznadel Artur Hutnikiewicz (aut. dzieła rec.) s. 202
"Upadek i odrodzenie Młodej Polski", Artur Hutnikiewicz, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R. V (1971) : [recenzja] Hanna Filipkowska Artur Hutnikiewicz (aut. dzieła rec.) s. 208
"Żeromski", Artur Hutnikiewicz, Warszawa 1987 : [recenzja] Marek Tobera Artur Hutnikiewicz (aut. dzieła rec.) s. 211
"Julian Krzyżanowski wobec >>poszukiwaczy absolutu<<", Artur Hutnikiewicz, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 (1977) : [recenzja] Małgorzata Szejna Artur Hutnikiewicz (aut. dzieła rec.) s. 230
"Ze studiów nad liryką Leopolda Staffa", Halina Pańczyk, Poznań 1960, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Prace Wydziału Filologicznego, Seria: Filologia Polska, nr 1, stron 91 : [recenzja] Artur Hutnikiewicz Halina Pańczyk (aut. dzieła rec.) s. 260-266
Konrad Górski (22 kwietnia 1895 - 7 kwietnia 1990) Artur Hutnikiewicz s. 271-275
"Twórczość literacka Stafana Grabińskiego (1887-1936)", Artur Hutnikiewicz, Toruń 1959, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego, tom 8, zeszyt 2, s. 481, 3 nlb. + 1 ilustracja : [recenzja] Jan Józef Lipski Artur Hutnikiewicz (aut. dzieła rec.) s. 276-282
"Polska historiografia literacka w okresie drugiej niepodległości", Artur Hutnikiewicz, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1979) : [recenzja] Anna Bujnowska Artur Hutnikiewicz (aut. dzieła rec.) s. 279
"Żeromski", Artur Hutnikiewicz, Warszawa 1987 : [recenzja] Zdzisław Jerzy Adamczyk Artur Hutnikiewicz (aut. dzieła rec.) s. 302-307
"Żeromski i naturalizm", Artur Hutnikiewicz, redaktor Naukowy Halina Turska, Toruń 1956, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego, tom 6, zeszyt 1, s. 207, 1 nlb. : [recenzja] Mirosława Puchalska Artur Hutnikiewicz (aut. dzieła rec.) Halina Turska (aut. dzieła rec.) s. 306-318
"Nowe spotkanie z Żeromskim. Sudia - szkice - polemiki", Jan Zygmunt Jakubowski, Warszawa 1967, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 288, 4 nlb. : [recenzja] Artur Hutnikiewicz Jan Zygmunt Jakubowski (aut. dzieła rec.) s. 308-313
"„Syzyfowe prace” Stefana Żeromskiego. Studium monograficzne", Władysław Słodkowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, tom VII, ss. 334, 2 nlb. : [recenzja] Artur Hutnikiewicz Władysław Słodkowski (aut. dzieła rec.) s. 377-381
"Kasprowicz i Przybyszewski", Artur Hutnikiewicz, "Rocznik Kasprowiczowski" III, Inowrocław 1982 : [recenzja] Wanda Roszkowska-Sykałowa Artur Hutnikiewicz (aut. dzieła rec.) s. 381
"Portrety i szkice literackie", Artur Hutnikiewicz, Warszawa-Poznań-Toruń 1976, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego, tom XXV, zeszyt 3, ss. 290 : [recenzja] Krystyna Kralkowska-Gątkowska Artur Hutnikiewicz (aut. dzieła rec.) s. 399-408
"Władysław Orkan. Twórca i dzieło", Stanisław Pigoń, Kraków 1958, Wydawnictwo Literackie, s. 449, 3 nlb.+ 8 ilustracji : [recenzja] Artur Hutnikiewicz Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) s. 585-591
"O Marii Dąbrowskiej i inne szkice", Ewa Korzeniewska, redaktor naukowy Jan Kott, Wrocław 1956, Zakład imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Studia Historycznoliterackie, pod redakcją Jana Kotta, tom 30, s. 179, 1 nlb. + 3 ilustracje : [recenzja] Artur Hutnikiewicz Ewa Korzeniewska (aut. dzieła rec.) Jan Kott (aut. dzieła rec.) s. 597-605
"Szkice literackie i artystyczne", Kazimierz Wyka, Kraków 1956, Wydawnictwo Literackie, t. 1, s. 330, nlb. 2; t. 2, s. 354, nlb. 6 : [recenzja] Artur Hutnikiewicz Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 602-614
"Od czystej formy do literatury faktu. Główne teorie i programy literackie XX stulecia", Artur Hutnikiewicz, Toruń 1965, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Oddział w Poznaniu, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Prace Popularnonaukowe, nr 5, redaktor naczelny wydawnictwa TNT Artur Hutnikiewicz, Komisja Wydawnictw Popularnonaukowych: Jadwiga Lechicka, Walerian Preisner, Wanda Zabłocka, s. 226, 2 nlb. : [recenzja] Michał Sprusiński Artur Hutnikiewicz (aut. dzieła rec.) s. 625-633
"Fryderyk Nietzsche w piśmiennictwie polskim lat 1890-1914", Tomasz Weiss, Wrocław-Kraków 1961, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, Prace Komisji Historycznoliterackiej, Nr 4, s. 100, 2 nlb. : [recenzja] Artur Hutnikiewicz Tomasz Weiss (aut. dzieła rec.) s. 641-649
"Z dziejów nauki polskiej. Księga pamiątkowa Towarzystwa Naukowego w Toruniu (1875-1975)", pod red. Artura Hutnikiewicza, Leszka Janiszewskiego, Warszawa 1975 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Wanda Grębecka Artur Hutnikiewicz (aut. dzieła rec.) Leszek Janiszewski (aut. dzieła rec.) s. 765-771