Znaleziono 57 artykułów

Wanda Grębecka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nauki biologiczne na łamach "Dziennika Wileńskiego" : zarys problematyki Wanda Grębecka
L'enseignement de la botanique à l'Université de Vilna (1781-1830) Wanda Grębecka
Jan Wolfgang-organizator zespołowych badań szaty roślinnej Wanda Grębecka
Botany in Krzemieniec : People, Teaching, Research Work Wanda Grębecka Jacek Lang (tłum.) s. 51-71
Poglądy Adama Wodiczki na tle nauki o ochronie przyrody czasów międzywojennych Wanda Grębecka s. 67-78
Księgozbiór Franciszka Scheidta (1759-1807) Wanda Grębecka s. 79-94
Źródła teorii doboru w darwinizmie : miejsce i rola wiedzy rolniczej w teorii Darwina Wanda Grębecka s. 79-104
Ankieta fizjograficzna jako forma organizacji badań Wanda Grębecka s. 93-106
Obraz przyrody Polesia w powieściach Marii Rodziewiczówny Wanda Grębecka s. 115-126
"Rodzina Wagów w kulturze polskiej", pod red. Wandy Grębeckiej, Warszawa 1974 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Wanda Grębecka (aut. dzieła rec.) s. 127-129
Historia naturalna w Liceum Krzemienieckim (1805-1832) Wanda Grębecka s. 139-189
Posiedzenie Zespołu Historii Botaniki Wanda Grębecka s. 153-154
Posiedzenie Zespołu Historii Nauk Leśnych Wanda Grębecka s. 154
"Istorija biołogii. S naczała XX wieka do naszich dniej", Il. Ja. Blacher, Moskwa 1975 : [recenzja] Wanda Grębecka Il. Ja. Blacher (aut. dzieła rec.) s. 156-158
Dzieło Krzysztofa Kluka na tle rozwoju botaniki Wanda Grębecka s. 161-172
"Wilno - Krzemieniec. Botaniczna szkoła naukowa (1781-1841)", Wanda Grębecka, Warszawa 1998 : [recenzja] Jadwiga Garbowska Wanda Grębecka (aut. dzieła rec.) s. 170-171
"Muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie i Jego Twórca", Gabriel Brzęk, Lublin 1994 : [recenzja] Wanda Grębecka Gabriel Brzęk (aut. dzieła rec.) s. 188-192
Sesja Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN poświęcona historii zoologii w Polsce Wanda Grębecka s. 189-191
Sprawozdanie z sesji naukowej Historia polskiej faunistyki, Warszawa 25 listopada 1993 r. Wanda Grębecka s. 189
130-lecie Komisji Fizjograficznej AU Wanda Grębecka s. 196-197
"Dějiny přirodnich věd v datech. Chronologický přehled", Jaroslav Folta, Luboš Nový, Praha 1979 : [recenzja] Wanda Grębecka Jaroslav Folta (aut. dzieła rec.) Luboš Nový (aut. dzieła rec.) s. 199-202
Przyczynek do recepcji Zielnika Szymona Syreniusza. Wileński rękopis Jerzego Pabreża z 1814 r. Wanda Grębecka s. 207-216
"Ekologia człowieka - historia i współczesność", pod red. Barbary Kuźnickiej, Warszawa 1995 : [recenzja] Wanda Grębecka Barbara Kuźnicka (aut. dzieła rec.) s. 208-217
"The Young Darwin and his cultural circle. A study of influences which helped the shape the language and logic of the first drafts of the theory of natural selection", Edward Manier, Dordrecht-Boston 1978 : [recenzja] Wanda Grębecka Edward Manier (aut. dzieła rec.) s. 213-215
Zebranie Zespołu Historii Botaniki Wanda Grębecka s. 240-241
Problem ochrony rodzimego krajobrazu a tożsamość narodowa Wanda Grębecka s. 249-266
Sesja naukowa poświęcona setnej rocznicy śmierci Karola Darwina Wanda Grębecka s. 251
Pamięci Armina Teskego Wanda Grębecka Krzysztof Szymborski s. 251-254
Nowoczesna koncepcja dziejów biologii Wanda Grębecka S. R. Mikulinskij (aut. dzieła rec.) s. 337-342
Z dziejów poznania zasobów roślinnych w Polsce : próba ujęcia tematu Wanda Grębecka s. 341-348
"Johann Wolfgang Goethe. Problemy metodologiczne teorii typu morfologicznego", Andrzej Bednarczyk, Wrocław 1973 : [recenzja] Wanda Grębecka Andrzej Bednarczyk (aut. dzieła rec.) s. 369-372
Zebranie Zespołu Historii Botaniki Wanda Grębecka s. 377
Zebranie Zespołu Historii Botaniki Wanda Grębecka s. 470
Polskie tradycje ochrony środowiska naturalnego. Sesja naukowa w Ciechanowcu i Łomży, wrzesień 1980 Wanda Grębecka s. 477-481
Sesja poświęcona pamięci Włodzimierza Hubickiego Wanda Grębecka s. 487-488
Prace Józefa Rostafińskiego na tle tradycji historii botaniki w Polsce Wanda Grębecka s. 491-504
"Narew w dziejach i współczesności Mazowsza i Podlasia", red. Adam Dobroński, Wanda Grębecka, Łomża 2004 : [recenzja] Edward Grott Adam Dobroński (aut. dzieła rec.) Wanda Grębecka (aut. dzieła rec.) s. 562-564
Zebranie Zespołu Historii Nauk Leśnych Wanda Grębecka s. 598
Sesja naukowa poświęcona 200-leciu urodzin wybitnych botaników Wilibalda Bessera (1784-1842) i Antoniego Andrzejowskiego (1785-1868) Wanda Grębecka s. 602-604
Zebranie poświęcone 200-leciu ukazania się podręcznika Krzysztofa Kluka Botanika dla szkół narodowych Wanda Grębecka s. 608-614
Sesja naukowa w stulecie Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika Wanda Grębecka s. 611-613
Historia botaniki na XLIII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Botanicznego Wanda Grębecka s. 613-614
Powstanie Sekcji Historii Botaniki Polskiego Towarzystwa Botanicznego Wanda Grębecka s. 618
Zebranie Zespołu Historii Zoologii Wanda Grębecka s. 618
Niektóre ogólne problemy biologiczne w polskiej literaturze przyrodniczej XVIII wieku : na marginesie książki H. Sandra "Historia naturalna ekonomiczna rolnicza" Wanda Grębecka s. 637-653
Kształtowanie się naukowego programu pogranicznych parków narodowych w Karpatach Wanda Grębecka s. 643-670
Inauguracyjne zebranie Zespołu Historii Nauk Przyrodniczych Wanda Grębecka s. 658-659
Powstanie Archiwum Polskiego Towarzystwa Botanicznego Wanda Grębecka s. 661-662
Zebranie Zespołu Historii Botaniki Henryk Bukowiecki Wanda Grębecka s. 682-683
Posiedzenie Zespołu Historii Nauk Leśnych Wanda Grębecka s. 683-684
Natury ziół rozmaitych przedstawienia (wystawa starej książki botanicznej w Bibliotece Narodowej) Wanda Grębecka s. 686-689
Osiągnięcia i plany w zakresie badań i upowszechniania historii ewolucjonizmu Wanda Grębecka Kazimierz Petrusewicz s. 765-768
"Z dziejów nauki polskiej. Księga pamiątkowa Towarzystwa Naukowego w Toruniu (1875-1975)", pod red. Artura Hutnikiewicza, Leszka Janiszewskiego, Warszawa 1975 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Wanda Grębecka Artur Hutnikiewicz (aut. dzieła rec.) Leszek Janiszewski (aut. dzieła rec.) s. 765-771
Henryk Bukowiecki (1903-1986) Mirosława Furmanowa Wanda Grębecka s. 771-776
Zygmunt Gloger - badacz przeszłości ziemi ojczystej (sesja w Łomży, 25-26 V 1974) Wanda Grębecka s. 779-780
Anna Straszewicz 1920-1967 Wanda Grębecka Janina Serafińska s. 809-811
Posiedzenia Zakładu Historii Nauk Społecznych Jerzy Drewnowski Wanda Grębecka s. 859-860