Znaleziono 12 artykułów

Michał Sprusiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Katedra Literatury Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego Michał Sprusiński s. 23-36
Kadena życie i twórczość Krystyna Jakowska Michał Sprusiński (aut. dzieła rec.) s. 172-175
"Poeta wielkiego czasu", Michał Sprusiński, "Twórczość" nr 4 (1977) : [recenzja] Marek Zieliński Michał Sprusiński (aut. dzieła rec.) s. 183
"Imiona naszego czasu. Szkice o poezjach współczesnych i dawnych", Michał Sprusiński, Kraków 1974 : [recenzja] Marek Gumkowski Michał Sprusiński (aut. dzieła rec.) s. 187
"Tadeusz Sułkowski czyli poezja jako tarcza życia", Michał Sprusiński, "Twórczość" nr 3 (1979) : [recenzja] Halina Gacowa Michał Sprusiński (aut. dzieła rec.) s. 191
"Juliusz Kaden Bandrowski", Michał Sprusiński, Kraków 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Michał Sprusiński (aut. dzieła rec.) s. 195
"Powszedni sezon prozy", Michał Sprusiński, "Miesięcznik Literacki", R. 5 (1970), nr 10 : [recenzja] Izabela Jarosińska Michał Sprusiński (aut. dzieła rec.) s. 196
"W cieniu "Czarnych skrzydeł", Michał Sprusiński, "Miesięcznik Literacki" R.VI (1971) : [recenzja] Izabela Jarosińska Michał Sprusiński (aut. dzieła rec.) s. 206
"Zwykli ludzie i bohaterowie", Michał Sprusiński, "Miesięcznik Literacki" R.V (1970) : [recenzja] Izabela Jarosińska Michał Sprusiński (aut. dzieła rec.) s. 213
"Gry i prawdy literackie", Michał Sprusiński, "Miesięcznik Literacki" R. VI (1971) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Michał Sprusiński (aut. dzieła rec.) s. 240
"Juliusz Kaden-Bandrowski. Życie i twórczość", Michał Sprusiński, Kraków 1971, Wydawnictwo Literackie, ss. 342, 2 nlb. + 9 wklejek ilustr. : [recenzja] Zygmunt Ziątek Michał Sprusiński (aut. dzieła rec.) s. 398-403
"Od czystej formy do literatury faktu. Główne teorie i programy literackie XX stulecia", Artur Hutnikiewicz, Toruń 1965, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Oddział w Poznaniu, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Prace Popularnonaukowe, nr 5, redaktor naczelny wydawnictwa TNT Artur Hutnikiewicz, Komisja Wydawnictw Popularnonaukowych: Jadwiga Lechicka, Walerian Preisner, Wanda Zabłocka, s. 226, 2 nlb. : [recenzja] Michał Sprusiński Artur Hutnikiewicz (aut. dzieła rec.) s. 625-633