Znaleziono 5 artykułów

Halina Pańczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stefan Vrtel-Wierczyński jako slawista Halina Pańczyk s. 143-153
Problematyka badań nad literaturami zachodnio- i południowosłowiańskimi w UAM w 35-leciu PRL Halina Pańczyk s. 173-186
10 lat filologii rosyjskiej w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1965-1975) Halina Pańczyk s. 197-214
Prace Zakładu Języków i Literatur Słowiańskich Instytutu Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej UAM Halina Pańczyk s. 231-234
"Ze studiów nad liryką Leopolda Staffa", Halina Pańczyk, Poznań 1960, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Prace Wydziału Filologicznego, Seria: Filologia Polska, nr 1, stron 91 : [recenzja] Artur Hutnikiewicz Halina Pańczyk (aut. dzieła rec.) s. 260-266