Znaleziono 20 artykułów

Jan Zygmunt Jakubowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wyspiański po latach Jan Zygmunt Jakubowski s. 13-22
"Niepokoje filozoficzno-moralne Stefana Żeromskiego", Jan Zygmunt Jakubowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 (1975) : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Jan Zygmunt Jakubowski (aut. dzieła rec.) s. 76
"Mickiewicz w kręgu Goethego i >>Fausta<<", Jan Zygmunt Jakubowski [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja] Maria Joczowa Jan Zygmunt Jakubowski (aut. dzieła rec.) s. 139
"Dokąd, ale i skąd idziemy", Jan Zygmunt Jakubowski, Wybór: J.Jakubowska, Warszawa 1977 : [recenzja] Marian Płachecki Jan Zygmunt Jakubowski (aut. dzieła rec.) s. 150
"Stanisław Wyspiański - summa tradycji i źródło nowoczesności", Jan Zygmunt Jakubowski, "Przegląd Humanistyczny", R. 13 (1969), nr 6 : [recenzja] Hanna Filipkowska Jan Zygmunt Jakubowski (aut. dzieła rec.) s. 159
"Rodowód i zobowiązanie (kilka uwag o pisarstwie Juliana Marchlewskiego)", Jan Zygmunt Jakubowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 10 (1975) : [recenzja] Mieczysław Czajko Jan Zygmunt Jakubowski (aut. dzieła rec.) s. 163
"Stefan Żeromski", Jan Zygmunt Jakubowski, Warszawa 1975 : [recenzja] Mieczysław Czajko Jan Zygmunt Jakubowski (aut. dzieła rec.) s. 163
"Stefan Żeromski", Jan Zygmunt Jakubowski, Warszawa 1970 : [recenzja] Hanna Filipkowska Jan Zygmunt Jakubowski (aut. dzieła rec.) s. 170
"Jan Kasprowicz", Jan Zygmunt Jakubowski, "Przegląd Humanistyczny", R. 14 (1970), nr 5 : [recenzja] Roman Loth Jan Zygmunt Jakubowski (aut. dzieła rec.) s. 178
"Stanisław Witkiewicz", Jan Zygmunt Jakubowski, "Przegląd Humanistyczny" R.XV (1971) : [recenzja] Hanna Filipkowska Jan Zygmunt Jakubowski (aut. dzieła rec.) s. 190
Zadania polonistyki wobec nowych programów języka polskiego Jan Zygmunt Jakubowski s. 193-203
">>Prostota<< i >>kunszt poetycki<<", Jan Zygmunt Jakubowski, "Przegląd Humanistyczny", nr 8 (1974) : [recenzja] Marian Płachecki Jan Zygmunt Jakubowski (aut. dzieła rec.) s. 227
"Władysław Broniewski i Stanisław Noakowski", Jan Zygmunt Jakubowski, "Przegląd Humanistyczny", nr 5 (1974) : [recenzja] Ewa Jażdżewska-Goldsteinowa Jan Zygmunt Jakubowski (aut. dzieła rec.) s. 227
Sprawa naturalizmu Jan Zygmunt Jakubowski s. 300-304
"Nowe spotkanie z Żeromskim. Sudia - szkice - polemiki", Jan Zygmunt Jakubowski, Warszawa 1967, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 288, 4 nlb. : [recenzja] Artur Hutnikiewicz Jan Zygmunt Jakubowski (aut. dzieła rec.) s. 308-313
"Dziedzictwo literackie powstania styczniowego", praca zbiorowa Katedry Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, pod redakcją Jana Zygmunta Jakubowskiego, Janiny Kulczyckiej-Saloni, Stanisława Frybesa, indeksy zestawiła Lucyna Michalska, Warszawa 1964, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 684 : [recenzja] Wincenty Danek Stanisław Frybes (aut. dzieła rec.) Jan Zygmunt Jakubowski (aut. dzieła rec.) Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) Lucyna Michalska (aut. dzieła rec.) s. 326-335
"Nowe studia o Norwidzie", pod redakcją Juliusza Wiktora Gomulickiego i Jana Zygmunta Jakubowskiego, Warszawa 1961, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 289, 2 nlb. + 13 wklejek ilustracyjnych : [recenzja] Zofia Stefanowska Juliusz Wiktor Gomulicki (aut. dzieła rec.) Jan Zygmunt Jakubowski (aut. dzieła rec.) s. 548-554
"U początków marksistowskiej krytyki literackiej w Polsce. Bronisław Białobłocki", Samuel Sandler, Wrocław 1954, Zakład im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich PAN, Studeia Historycznoliterackie, pod red. Jana Kotta, t. 21, s. 152; "Szkice społeczne i literackie", Bronisław Białobłocki, wybrał i wstępem poprzedził Samuel Sandler, Warszawa 1954, z prac Instytutu Badań Literackich PAN, «Czytelnik», s. 234, 2 nlb. : [recenzja] Jan Zygmunt Jakubowski Bronisław Białobłocki (aut. dzieła rec.) Samuel Sandler (aut. dzieła rec.) s. 603-608
"Z dziejów naturalizmu w Polsce", Jan Zygmunt Jakubowski, Wrocław 1951, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Instytut Badań Literackich, Studia Historycznoliterackie, t. V, s. 140; "Spór o Zolę w Polsce. Z dziejów pozytywistycznej recepcji naturalizmu francuskiego", Jan Nowakowski, Wrocław 1951, WYdawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolinskich, Instytut Badań Literackich, Studia Historycznoliterackie, t. VIII, s. 74 : [recenzja] Kazimierz Wyka Jan Zygmunt Jakubowski (aut. dzieła rec.) Jan Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 1131-1142
"Legenda i prawda „Wesela”", Kazimierz Wyka, Warszawa 1950, Państwowy Instytut Wydawniczy, 79, 1 nlb. : [recenzja] Jan Zygmunt Jakubowski Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 1142-1147