Znaleziono 11 artykułów

Władysław Słodkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Literatura dla nauczycieli Jerzy Paszek Władysław Słodkowski s. 146-150
Recepcja Słowackiego wśród młodzieży polskiej w zaborze rosyjskim w latach 1864 - 1914 Władysław Słodkowski s. 159-167
Dzieje biblioteki Krasickiego w świetle odnalezionych dokumentów Władysław Słodkowski s. 211-219
Z korespondencji Żeromskiego ze Świętochowskim s. 237-238
"Bolesław Prus. 1847-1912. Kalendarz życia i twórczości", opracowali Krystyna Tokarzówna i Stanisław Fita, pod redakcją Zygmunta Szweykowskiego, Warszawa 1969, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 894, 2 nlb. + 37 wklejek ilustr., 3 wklejki z tablicami : [recenzja] Władysław Słodkowski Stanisław Fita (aut. dzieła rec.) Zygmunt Szweykowski (aut. dzieła rec.) Krystyna Tokarzówna (aut. dzieła rec.) s. 327-335
"Recepcja Słowackiego wśród młodzieży polskiej w zaborze rosyjskim w latach 1864-1914", Władysław Słodkowski, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.XIV-XV (1982) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Władysław Słodkowski (aut. dzieła rec.) s. 367
"„Syzyfowe prace” Stefana Żeromskiego. Studium monograficzne", Władysław Słodkowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, tom VII, ss. 334, 2 nlb. : [recenzja] Artur Hutnikiewicz Władysław Słodkowski (aut. dzieła rec.) s. 377-381
"Wierna rzeka : klechda domowa", Stefan Żeromski, opracował Zdzisław Jerzy Adamczyk, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978 : [recenzja] Władysław Słodkowski Zdzisław Jerzy Adamczyk (aut. dzieła rec.) Stefan Żeromski (aut. dzieła rec.) s. 386-394
Jeszcze wokół genezy "Syzyfowych prac" : w związku z artykułem Jerzego Kądzieli Władysław Słodkowski s. 503-519
Z korespondencji Konopnickiej i Orzeszkowej ze Świętochowskim s. 539-543
Rozwój badań nad życiem i twórczością Żeromskiego 1945-1964 Władysław Słodkowski s. 568-593