Znaleziono 79 artykułów

Ryszard Ergetowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bronisław Trzaskowski - kandydat do objęcia katedry slawistycznej na Uniwersytecie Wrocławskim Ryszard Ergetowski s. 43-68
"Pamiętnik z getta warszawskiego : październik 1940-styczeń 1943", H. Makower, Wrocław 1987 : [recenzja] Ryszard Ergetowski H. Makower (aut. dzieła rec.) s. 87-101
"Domowy świat książek. Wybrane księgozbiory polskie w XIX wieku", Józef Szocki, Kraków 2000 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Józef Szocki (aut. dzieła rec.) s. 93-97
"Bibliothecalia Wratislaviensia II", pod red. Andrzeja Ładomirskiego, Wrocław 1995 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Andrzej Ładomirski (aut. dzieła rec.) s. 106-109
Heinz Pohrt (1930-1999) Ryszard Ergetowski s. 107-110
Scheimann-Skandal : karta z dziejów studenckiej Polonii w Berlinie (1901 r.) Ryszard Ergetowski s. 111-141
"Feliks West księgarz-wydawca 1846-1946", Damian Augustyn Kuś, Warszawa-Wrocław 1988 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Damian Augustyn Kuś (aut. dzieła rec.) s. 118-122
Dokumentacja "Rosyjsko-Akademickiego Towarzystwa" (1899-1924) w Archiwum Uniwersytetu w Lipsku Ryszard Ergetowski s. 119-122
"Rodzina Wagów w kulturze polskiej", pod red. Wandy Grębeckiej, Warszawa 1974 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Wanda Grębecka (aut. dzieła rec.) s. 127-129
"Leipziger Beiträge zur Universitätsgeschichte", Heft 1, 2, Leipzig 1987, 1988 : [recenzja] Ryszard Ergetowski s. 127-128
Jubileusz Heidelberskiego Uniwersytetu w 1886 r. i jego polskie reperkusje Ryszard Ergetowski s. 127-138
Związki Bronisława Kąsinowskiego z Wrocławskim i Krakowskim Uniwersytetem Ryszard Ergetowski s. 129-149
"Księgarnia Wydawnicza Trzaska, Evert i Michalski. Działalność wydawnicza", Marek Pieczonka, Kraków 1993 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Marek Pieczonka (aut. dzieła rec.) s. 133-137
"Wacław Aleksander Maciejowski i jego współcześni", Juliusz Bardach, Wrocław 1971 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Juliusz Bardach (aut. dzieła rec.) s. 144-149
"Inteligencja polska XIX i XX w.", pod red. Ryszardy Czepulis-Rastenis, Warszawa 1987 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Ryszarda Czepulis-Rastenis (aut. dzieła rec.) s. 145-150
"Historia Uniwersytetu Wrocławskiego do roku 1918", Mieczysław Pater, Wrocław 1997 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Mieczysław Pater (aut. dzieła rec.) s. 151-155
"Studia nad przeszłością i dniem teraźniejszym Uniwersytetu Wrocławskiego", t. I, Wrocław 1989, "Studia i materiały z dziejów Uniwersytetu Wrocławskiego", t. II, Wrocław 1993 : [recenzja] Ryszard Ergetowski s. 152-157
Nieznany fragment rozprawy J. K. Plebańskiego pt. "Przegląd pedagogiczny" Ryszard Ergetowski s. 155-160
"Lubiąż - losy i kutura umysłowa śląskiego opactwa cystersów (1163-1642)", Kostanty Klemens Jażdżewski, Wrocław 1993 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Konstanty Klemens Jażdżewski (aut. dzieła rec.) s. 160-163
"Mit Wort und Tat. Deutsch-polnischen Kultur- und Wissenschaftsdialog seit dem 18. Jahrhundert; Veröffentlichung zum 225. Jahrestag der Societas Jablonoviana 1774-1999", Dietrich Scholze, Ewa Tomicka-Krumrey, Leipzig 2001 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Dietrich Scholze (aut. dzieła rec.) Ewa Tomicka-Krumrey (aut. dzieła rec.) s. 161-166
"Uniwersytet Wrocławski w okresie centralizmu stalinowskiego 1950-1955", Teresa Suleja, Wrocław 1995 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Teresa Suleja (aut. dzieła rec.) s. 163-166
"Michał Wiszniewski. Życie i twórczość", Julian Dybiec, Wrocław 1970 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Julian Dybiec (aut. dzieła rec.) s. 168-172
"Studia i materiały z dziejów Uniwersytetu Wrocławskiego", T. 3, Wrocław 1994 : [recenzja] Ryszard Ergetowski s. 168-173
"Studia i materiały z Dziejów Uniwersytetu Wrocławskiego", T. 4, Wrocław 1995 : [recenzja] Ryszard Ergetowski s. 179-188
"Złoty środek: rozmowy i wspomnienia", Natan Spiegel, Kraków 1992 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Natan Spiegel (aut. dzieła rec.) s. 184-186
"Geschichte der Oberlausitz. Herrschaft, Gesellschaft und Kultur vom Mittelalter bis zum Ende des 20. Jahrhunderts", Joachim Bahlcke, Leipzig 2001 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Joachim Bahlcke (aut. dzieła rec.) s. 185-187
"Inwentarz akt Uniwersytetu Wrocławskiego. 1811-1945", Józef Drozd, Wrocław 1977 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Józef Drozd (aut. dzieła rec.) s. 187-188
Dziesięciolecie Ostsee-Akademie Ryszard Ergetowski s. 195-196
"Austria. Od gospodarki żarowej do Unii Europejskiej", Karol Fiedor, Opole 2000 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Karol Fiedor (aut. dzieła rec.) s. 197-202
"Wojciech Kętrzyński 1838-1918", Krystyna Korzon, Wrocław-Warszawa-Kraków 1993 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Krystyna Korzon (aut. dzieła rec.) s. 199-200
"Sorbisches Schulwesen. Dokumentation zum sorbischen Elementarschulwesen in der sächsischen Oberalusitz des 18/19. Jahrhunderts", Peter Kunze, Bautzen 2002 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Peter Kunze (aut. dzieła rec.) s. 202-204
"Karol Forster. Emigracyjny działacz, pisarz i wydawca. 1800-1879", Roman Jaskuła, Kraków 2002 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Roman Jaskuła (aut. dzieła rec.) s. 205-207
"Szkice o dziejach Biblioteki Załuskich", Jan Kozłowski, Wrocław 1986 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Jan Kozłowski (aut. dzieła rec.) s. 213-216
"Zakład Narodowy imienia Ossolińskich w latach 1939-1946", Maciej Matwijów, Wrocław 2003 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Maciej Matwijów (aut. dzieła rec.) s. 215-220
"Zur Kulturkunde der Länder des Deutschen Sprachraumes", Michał Cieśla, Warszawa 1982 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Michał Cieśla (aut. dzieła rec.) s. 224-226
"Universitätsbibliotheken und Bibliotheken der Akademie der Wissenschaften in Polen", Ryszard Ergetowski, Bern 1981 : [recenzja] Jan Kozłowski Ryszard Ergetowski (aut. dzieła rec.) s. 229-230
"Die Politik des Philologenverbandes im Deutschen Reich und in Preußen während der Weimarer Republik", Hans-Christoph Laubach, Frankfurt am Main 1986 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Hans-Christoph Laubach (aut. dzieła rec.) s. 234-236
"Śląska republika uczonych. Schlesische Gelehrtenrepublik. Slezká vědecka obec", Vol. 1, Marek Hałub, Anna Mańko-Matysiak, Wrocław 2004 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Marek Hałub (aut. dzieła rec.) Anna Mańko-Matysiak (aut. dzieła rec.) s. 234-238
"Towarzystwo Naukowej Pomocy w Wielkopolsce 1841-1939", Witold Jakóbczyk, Poznań 1985 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Witold Jakóbczyk (aut. dzieła rec.) s. 240-243
"Zarys dziejów Katedry Języków i Literatur Słowiańskich w Uniwersytecie Fryburskim", Jerzy Starnawski, Wrocław 1984 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Jerzy Starnawski (aut. dzieła rec.) s. 240-243
"Wiersze z domu zmęczonego Boga", Ewa Libura, Wrocław 2001 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Ewa Libura (aut. dzieła rec.) s. 254-257
Niemiecki historyk Jacob Caro i jego listy do uczonych polskich Tadeusz Marian Nowak Ryszard Ergetowski (aut. dzieła rec.) s. 257-261
Jerzy Łanowski (1919-2000). Uczony, tłumacz, popularyzator", pod red. Lucyny Stankiewicz, Wrocław 2004 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Lucyna Stankiewicz (aut. dzieła rec.) s. 262-265
"Uniwersytet Wrocławski. 1945-1995", Wojciech Wrzesiński, Wrocław 1995 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Wojciech Wrzesiński (aut. dzieła rec.) s. 293-295
Epistolarna spuścizna J. K. Plebańskiego Ryszard Ergetowski s. 321-330
"Bibliographie slawischer Publikationen aus der Deutschen Demoratischen Republik. 1968-1972", Heinz Pohrt, Berlin 1974 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Heinz Pohrt (aut. dzieła rec.) s. 352-354
"Człowiek i historia. Studium koncepcji filozoficznej Stefana Pawlickiego", Czesław Głombik, Warszawa 1973 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Czesław Głombik (aut. dzieła rec.) s. 362-368
„Samuel Beniamin Klose (1730–1798). Studium historyczno–źródłowe”, Lucyna Harc, Wrocław 2002 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Lucyna Harc (aut. dzieła rec.) s. 362-364
"Traditionen der Freundschaft und Zusammenarbeit DDR - Volksrepublik Polen", Rostock 1984 : [recenzja] Ryszard Ergetowski s. 377-379
"Tułacz polski nad Renem. Literatura i sprawa polska w Niemczech w latach 1831-1845", Piotr Roguski, Warszawa 1981 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Piotr Roguski (aut. dzieła rec.) s. 383-385
"Berühmte Leipziger Studenten", Hans Piazza, Werner Fläschendräger, Günter Katsch, Gerhild Schwendler, Leipzig 1983 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Werner Fläschendräger (aut. dzieła rec.) Günther Katsch (aut. dzieła rec.) Hans Piazza (aut. dzieła rec.) Gerhild Schwendler (aut. dzieła rec.) s. 394-400
"Uczeni wrocławscy (1945-1979)", pod red. Jana Trzynadlowskiego, Wrocław 1980 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 469-471
"Działalność slawistyczna Władysława Nehringa na tle epoki", Stanisława Sochacka, Opole 1980 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Stanisława Sochacka (aut. dzieła rec.) s. 479-482
"Gesammelte Abhandlungen zur Phonetik, Phonologie und Morphologie der slavischen Sprachen", Erwin Koschmieder, München 1979 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Erwin Koschmieder (aut. dzieła rec.) s. 482-484
"Polska Stancja Naukowa w Paryżu w latach 1893-1978", Danuta Rederowa, Bohdan Jaczewski, Waldemar Rolbiecki, Wrocław 1982 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Bohdan Jaczewski (aut. dzieła rec.) Danuta Rederowa (aut. dzieła rec.) Waldemar Rolbiecki (aut. dzieła rec.) s. 488-490
Podróże naukowe Jana Stróżeckiego z lat 1851-1855 w świetle dokumentów Ryszard Ergetowski s. 491-514
Z prac Oddziału Wrocławskiego Towarzystwa Historii Medycyny Ryszard Ergetowski Danuta Nespiak s. 492-493
Zamierzona habilitacja i niedoszły lektorat Adama Mahrburga Ryszard Ergetowski s. 501-512
30-lecie wrocławskiej placówki Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN Ryszard Ergetowski s. 501-504
"Deutsch-Slawische Wechselseitigkeit, besonders in der Geschichte der Wissenschaft: Deutsch-russische Wissenschaftbeziehungen im 18. Jahrhundert", Eduard Winter, Berlin 1981 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Eduard Winter (aut. dzieła rec.) s. 502-503
"Jan Gebauer na Pražské Univerzitě", Theodor Syllaba, Praha 1983 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Theodor Syllaba (aut. dzieła rec.) s. 550-554
"Polska Akademia Umiejętności 1872-1952. Nauki humanistyczne i społeczne", Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974 : [recenzja] Ryszard Ergetowski s. 583-585
"Towarzystwo Literacko-Słowiańskie we Wrocławiu. 1836-1886", Elżbieta Achremowicz, Tadeusz Żabski, Wrocław 1973 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Elżbieta Achremowicz (aut. dzieła rec.) Tadeusz Żabski (aut. dzieła rec.) s. 584-587
"Die Berliner Akademie der Wissenschaften in der Zeit des Imperialismus", Teil 2: "1917-1933", Teil 3: "1933-1945", Berlin 1975-1979 : [recenzja] Ryszard Ergetowski s. 643-645
Droga Franciszka Czernego-Schwarzenberga do katedry geografii w Uniwersytecie Jagiellońskim Ryszard Ergetowski s. 663-678
"August Mosbach (1817-1884)", Ryszard Ergetowski, Wrocław [etc.] 1968 : [recenzja] Marian Henryk Serejski Ryszard Ergetowski (aut. dzieła rec.) s. 697-700
Polonika w Archiwum Uniwersyteckim w Greifswaldzie Ryszard Ergetowski s. 699-700
Kontakty J. S. Bandtkiego z uczonymi czeskimi i słowackimi Ryszard Ergetowski Adam Skura s. 715-742
"Zakład Narodowy im. Ossolińskich za dyrektury Adama Kłodzińskiego, 1839-1849", Irena Lewandowska-Jaraczewska, Wrocław 1980 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Irena Lewandowska-Jaraczewska (aut. dzieła rec.) s. 717-720
Zebrania naukowe Zakładu Historii Nauk Społecznych Ryszard Ergetowski Małgorzata Kinowska Jan Kozłowski s. 721-723
"Die Universität Frankfurt (Oder) in der Bildungsgeschichte des östlichen Europas", Othmar Feyl, Frankfurt (Oder) 1980 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Othmar Feyl (aut. dzieła rec.) s. 723-724
"Polacy na Uniwersytecie Kijowskim. 1834-1863", Jan Tabiś, Kraków 1974 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Jan Tabiś (aut. dzieła rec.) s. 752-754
"Z dziejów nauki polskiej. Księga pamiątkowa Towarzystwa Naukowego w Toruniu (1875-1975)", pod red. Artura Hutnikiewicza, Leszka Janiszewskiego, Warszawa 1975 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Wanda Grębecka Artur Hutnikiewicz (aut. dzieła rec.) Leszek Janiszewski (aut. dzieła rec.) s. 765-771
Z pobytu w Niemieckiej Republice Demokratycznej Ryszard Ergetowski s. 783-784
"Niemiecki Michel. Dzieje narodowego symbolu i autostereotypu", Tomasz Szarota, Warszawa 1988 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Tomasz Szarota (aut. dzieła rec.) s. 837-840
"A. Teodorov-Balan na univerzitě v Praze", Theodor Syllaba, Sáva Heřman, Praha 1987 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Sáva Heřman (aut. dzieła rec.) s. 873-875
Międzynarodowa konferencja Jan Evangelista Purkyně w nauce i kulturze Ryszard Ergetowski Jerzy Róziewicz s. 907-911
„Pamiętnik. Wielkopolska i Powstanie Styczniowe we wspomnieniach galicyjskiego ziemianina”, Kazimierz Sczaniecki, oprac. Witold Molik, Poznań 1995 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Witold Molik (aut. dzieła rec.) Kazimierz Sczaniecki (aut. dzieła rec.) s. 919-921
"Alexander von Humboldt in der polnischen Literatur", Krzysztof Zielnica, Berlin 1989 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Krzysztof Zielnica (aut. dzieła rec.) s. 1005-1007