Znaleziono 4 artykuły

Wilam Horzyca

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"O dramacie", Wilam Horzyca, Warszawa 1969 : [recenzja] Kazimierz Bartoszyński Wilam Horzyca (aut. dzieła rec.) s. 165
Norwidiana 1925-1929 Wacław Borowy Władysław Dobrowolski (aut. dzieła rec.) Zygmunt Falkowski (aut. dzieła rec.) Wilam Horzyca (aut. dzieła rec.) Cezary Jellenta (aut. dzieła rec.) Tadeusz Makowiecki (aut. dzieła rec.) Jan Piechocki (aut. dzieła rec.) Zofia Szmydtowa (aut. dzieła rec.) Józef Ujejski (aut. dzieła rec.) s. 170-185
"Listy do Wacława Borowego", Wilam Horzyca, Oprac. W.Dudzik, "Dialog" nr 3 (1986) : [recenzja] Zofia Szczygielska Wilam Horzyca (aut. dzieła rec.) s. 194
"Dwie odpowiedzi na recenzję Kotta", Wiliam Horzyca, Wstęp: M.Kuraś, "Dialog" nr 6 (1988) : [recenzja] Dorota Buchwald Wilam Horzyca (aut. dzieła rec.) s. 263