Znaleziono 79 artykułów

Dorota Buchwald

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Fredro na scenie", oprac. i red. Dorota Buchwald, Agnieszka Krasnodębska, Maria Maziewska, Warszawa 1994 : [recenzja] Marian Ursel Dorota Buchwald (aut. dzieła rec.) Agnieszka Krasnodębska (aut. dzieła rec.) Maria Maziewska (aut. dzieła rec.) s. 150-161
"Dostojewski-myśl a forma", Halina Brzoza, Łódź 1984 : [recenzja] Dorota Buchwald Halina Brzoza (aut. dzieła rec.) s. 195
"Funkcje zwyczaju, obyczaju i obrzędu w prozie Władysława Orkana", Anna Barska, "Zeszyty Naukowe WSP w Opolu", Filologia Polska XXII, Opole 1983 : [recenzja] Dorota Buchwald Anna Barska (aut. dzieła rec.) s. 216
"Ironia w liryce Ignacego Krasickiego", Roman Doktór, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1983) : [recenzja] Dorota Buchwald Roman Doktór (aut. dzieła rec.) s. 216
"Równanie matematyczne, które niczemu nie służy i znika pod ziemią. O pisarstwie Mieczysława Piotrowskiego. Cz.II", Andrzej Falkiewicz, "Twórczość" z.1 (1983): [recenzja] Dorota Buchwald Andrzej Falkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 220
"Zbieżność konceptu >>Kata i łotra<< w >>Panu Jowialskim<< Aleksandra Fredry i w >>Momusie<<", Sławomir Folfasiński, "Ruch Literacki" z. 5 Dorota Buchwald Sławomir Folfasiński (aut. dzieła rec.) s. 222
"Problematyka ludoznawcza w twórczości Marii Wysłouchowej. Kontakty z ludnością Śląska Cieszyńskiego", Irena Bryll, "Zeszyty Naukowe WSP w Opolu", Filologia Polska XXII, Opole 1983 : [recenzja] Dorota Buchwald Irena Bryll (aut. dzieła rec.) s. 226
"Życie Ignacego Krasickiego. Zapisy i domysły", Włodzimierz Maciąg, Warszawa 1984 : [recenzja] Dorota Buchwald Włodzimierz Maciąg (aut. dzieła rec.) s. 229
"Tadeusza Gajcego próba misterium", Stanisław Bereś, "Dialog" nr 1 (1988) : [recenzja] Dorota Buchwald Stanisław Bereś (aut. dzieła rec.) s. 229
"Teatr w Polsce 1918-1939. Wielkie ośrodki", Stanisław Marczak-Oborski, Warszawa 1984 : [recenzja] Dorota Buchwald Stanisław Marczak-Oborski (aut. dzieła rec.) s. 231
"Folklor w kronikarskich zapiskach Macieja Stryjkowskiego", Elżbieta Dąbrowska, "Zeszyty Naukowe WSP w Opolu", Filologia Polska XXII, Opole 1983 : [recenzja] Dorota Buchwald Elżbieta Dąbrowska (aut. dzieła rec.) s. 238
"Rozważania o mecenacie", Andrzej Lam, "Miesięcznik Literacki" nr 9 (1982) : [recenzja] Dorota Buchwald Andrzej Lam (aut. dzieła rec.) s. 240
"W świecie mitów: Jazon i Anteusz", Józef Dynak, "Litteraria" XIII Seria A. nr 225, Wrocław 1982 : [recenzja] Dorota Buchwald Józef Dynak (aut. dzieła rec.) s. 240
"Człowiek wobec dżumy", Tomasz Bocheński,"Twórczość" nr 1 (1989) : [recenzja] Dorota Buchwald Tomasz Bocheński (aut. dzieła rec.) s. 248
"Moje prywatne miniatury. (Szkice literackie)", Jan Maria Gisges, Warszawa 1982 : [recenzja] Dorota Buchwald Jan Maria Gisges (aut. dzieła rec.) s. 250
"Gombrowicz i >>Burza<<", Kazimierz Dorczyk, "Dialog" nr 8 (1988) : [recenzja] Dorota Buchwald Kazimierz Dorczyk (aut. dzieła rec.) s. 251
"Laboratorium Różewicza-bez sceny", Tadeusz Drewnowski, "Dialog" nr 7 (1988) : [recenzja] Dorota Buchwald Tadeusz Drewnowski (aut. dzieła rec.) s. 253
"Różewicz: stare i nowe dekoracje", Tadeusz Drewnowski, "Dialog" nr 9 (1988) : [recenzja] Dorota Buchwald Tadeusz Drewnowski (aut. dzieła rec.) s. 253
"Słowacki w oczach krytyka", Wojciech Natanson, Warszawa 1983 : [recenzja] Dorota Buchwald Wojciech Natanson (aut. dzieła rec.) s. 256
"Koncepcja zbiorowej zagłady. (Z zagadnień polskiej fantastyki naukowej)", Andrzej Niewiadomski, "Przegląd Humanistyczny" nr 10 (1982) : [recenzja] Dorota Buchwald Andrzej Niewiadomski (aut. dzieła rec.) s. 258
"Teatr grecki i polski", Stefan Srebrny, Wybór i oprac. Sz.Gąssowski, Wstęp J.Łanowski, Warszawa 1984 : [recenzja] Dorota Buchwald Stefan Srebrny (aut. dzieła rec.) s. 259
"Postacie psychopatyczne na scenie", Sigmunt Freud, Tłum. E. i W.Sobaszkowie, "Dialog" nr 7 (1988) : [recenzja] Dorota Buchwald Sigmunt Freud (aut. dzieła rec.) s. 259
"Jan Lemański w opinii krytyki młodopolskiej (>>Bajki<<, >>Proza ironiczna<<, >>Nowenna<<, >>Ofiara królewny<<)", Władysław Hendzel, "Zeszyty Naukowe WSP w Opolu", Filologia Polska XXII, Opole 1983 : [recenzja] Dorota Buchwald Władysław Hendzel (aut. dzieła rec.) s. 260
"Jan Kott: pisarz i krytyk", Beata Guczalska, "Dialog" nr 5 (1988) : [recenzja] Dorota Buchwald Beata Guczalska (aut. dzieła rec.) s. 261
"Shakespeare Jana Kotta", Beata Guczalska, "Dialog" nr 6 (1988) : [recenzja] Dorota Buchwald Beata Guczalska (aut. dzieła rec.) s. 261
"Dwie odpowiedzi na recenzję Kotta", Wiliam Horzyca, Wstęp: M.Kuraś, "Dialog" nr 6 (1988) : [recenzja] Dorota Buchwald Wilam Horzyca (aut. dzieła rec.) s. 263
"Recepcja pisarstwa Stanisława Witkiewicza (po 1945 r.)", Zdzisław Piasecki, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska, z.21 (1982) : [recenzja] Dorota Buchwald Zdzisław Piasecki (aut. dzieła rec.) s. 264
"Inny Różewicz", Tadeusz Drewnowski, "Dialog" nr 11-12 (1988) : [recenzja] Dorota Buchwald Tadeusz Drewnowski (aut. dzieła rec.) s. 264
"Listy do Wilama Horzycy", Jarosław Iwaszkiewicz, "Dialog" nr 1 (1988) : [recenzja] Dorota Buchwald Jarosław Iwaszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 265
"Szalona", Maria Janion, "Twórczość" nr 10 (1988) : [recenzja] Dorota Buchwald Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 267
"Antysielanka, czyli świadectwa Anomii", Wojciech Kaliszewski, "Twórczość" nr 8 (1988) : [recenzja] Dorota Buchwald Wojciech Kaliszewski (aut. dzieła rec.) s. 271
"Polska dramaturgia groteski", Józef Kelera, "Dialog" nr 5 (1988) : [recenzja] Dorota Buchwald Józef Kelera (aut. dzieła rec.) s. 275
"Przedmowa do >>Szekspira współczesnego<<", Jan Kott, "Dialog" nr 6 (1988) : [recenzja] Dorota Buchwald Jan Kott (aut. dzieła rec.) s. 279
"Przyjaźnie artystyczne: Iwaszkiewicz-Horzyca", Edward Krasiński, "Dialog" nr 1 (1988) : [recenzja] Dorota Buchwald Edward Krasiński (aut. dzieła rec.) s. 281
"Katolicyzm w twórczości R. Brandstaettera", Bartłomiej Kozera, "Zeszyty Naukowe WSP w Opolu", Filologia Polska XXII, Opole 1983 : [recenzja] Dorota Buchwald Bartłomiej Kozera (aut. dzieła rec.) s. 284
"Brandstaetter czyli ład", Tomasz Kubikowski, "Dialog" nr 3 (1988) : [recenzja] Dorota Buchwald Tomasz Kubikowski (aut. dzieła rec.) s. 285
"O przekładaniu Shakespeare'a", Jan Kulczyński, Stefan Treugutt, Tadeusz Łomnicki, "Dialog" nr 8 (1988) : [recenzja] Dorota Buchwald Stefan Treugutt Jan Kulczyński (aut. dzieła rec.) Tadeusz Łomnicki (aut. dzieła rec.) s. 287
"Gra ze sztuką. O twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza", Wojciech Sztaba, Kraków 1982 : [recenzja] Dorota Buchwald Wojciech Sztaba (aut. dzieła rec.) s. 288
"Budowa rytmiczna >>Hymnów<< Jana Kasprowicza", Dorota Urbańska, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1983) : [recenzja] Dorota Buchwald Dorota Urbańska (aut. dzieła rec.) s. 296
"Z problemów tradycji barokowej poezji pastorałkowo-kolędowej w polskiej poezji współczesnej", Tomasz Wroczyński, "Przegląd Humanistyczny" z.7 Dorota Buchwald Tomasz Wroczyński (aut. dzieła rec.) s. 300
"Poezja Jerzego Zagórskiego", Ryszard Matuszewski, "Twórczość" nr 9 (1988) : [recenzja] Dorota Buchwald Ryszard Matuszewski (aut. dzieła rec.) s. 301
"Kryterium psychologiczne w twórczości krytycznoliterackiej Piotra Chmielowskiego", Antoni Baczewski, "Litteraria" XIV S.A. nr 230, Wrocław 1982 : [recenzja] Dorota Buchwald Antoni Baczewski (aut. dzieła rec.) s. 308
"Uwagi do problemu adaptacji filmowej utworu literackiego na przykładzie >>Panien z Wilka<< Jarosława Iwaszkiewicza", Maria Zeic-Piskorska, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska z.22 (1982) : [recenzja] Dorota Buchwald Maria Zeic-Piskorska (aut. dzieła rec.) s. 308
"Norwid wraca do Paryża", Tomasz Łubieński, "Twórczość" nr 2 (1989) : [recenzja] Dorota Buchwald Tomasz Łubieński (aut. dzieła rec.) s. 308
"Nagroda Łodzi w latach 1926-1937", Maria Nartonowicz-Kot, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica", z.9 (1982) : [recenzja] Dorota Buchwald Maria Nartonowicz-Kot (aut. dzieła rec.) s. 310
">>Donosy rzeczywistości<< Mirona Białoszewskiego", Iwona Baryga, "Prace Polonistyczne" S.38 (1982) : [recenzja] Dorota Buchwald Iwona Baryga (aut. dzieła rec.) s. 314
"Pozytywiści warszawscy wobec twórczości malarskiej Józefa Chełmońskiego", Wiesław Olkusz, "Zeszyty Naukowe WSP w Opolu", Filologia Polska XXII, Opole 1983 : [recenzja] Dorota Buchwald Wiesław Olkusz (aut. dzieła rec.) s. 318
"Nie tylko chlebem... Portrety twórców ludowych", Aleksander Błachowski, Warszawa 1983 : [recenzja] Dorota Buchwald Aleksander Błachowski (aut. dzieła rec.) s. 320
"Ekspresjonizm i Hasenclever", Konstanty Puzyna, "Dialog" nr 8 (1988) : [recenzja] Dorota Buchwald Konstanty Puzyna (aut. dzieła rec.) s. 323
"Tadeusz Nalepiński na tle rodziny", Hanna Nalepińska-Pieczarkowska, "Przegląd Humanistyczny" nr 11 (1988) : [recenzja] Dorota Buchwald Hanna Nalepińska-Pieczarkowska (aut. dzieła rec.) s. 324
"Św. Mikołaj w tradycji ludu górnośląskiego", Jerzy Pospiech, "Zeszyty Naukowe WSP w Opolu", Filologia Polska XXII, Opole 1983 : [recenzja] Dorota Buchwald Jerzy Pośpiech (aut. dzieła rec.) s. 330
"Mrożek jeszcze raz czytany", Jacek Sieradzki, "Dialog" nr 3 (1988) : [recenzja] Dorota Buchwald Jacek Sieradzki (aut. dzieła rec.) s. 331
"O baśni scenicznej >>Popieluch<< Macieja Szukiewicza", Leokadia Pośpiechowa, "Zeszyty Naukowe WSP w Opolu", Filologia Polska XXII, Opole 1983 : [recenzja] Dorota Buchwald Leokadia Pośpiechowa (aut. dzieła rec.) s. 332
"Andrzeja Kuśniewicza requiem dla Habsburgów", Sergio Pitol, "Twórczość" nr 12 (1988) : [recenzja] Dorota Buchwald Sergio Pitol (aut. dzieła rec.) s. 332
"Po mobilizacji", Jacek Sieradzki, "Dialog" nr 5 (1988) : [recenzja] Dorota Buchwald Jacek Sieradzki (aut. dzieła rec.) s. 333
">>Polonista<< pod redakcją Juliusza Saloniego. Zarys problematyki", Eugeniusz Cyniak, "Prace Polonistyczne" S.38 (1982) : [recenzja] Dorota Buchwald Eugeniusz Cyniak (aut. dzieła rec.) s. 334
"Kraszewskiego nieznośna lekkość bytu", Dorota Siwicka, "Twórczość" nr 610 (1988) : [recenzja] Dorota Buchwald Dorota Siwicka (aut. dzieła rec.) s. 335
"Wybór dramatów", Lucjan Rydel, Oprac. L.Tatarowski, Kraków 1983 : [recenzja] Dorota Buchwald Lucjan Rydel (aut. dzieła rec.) s. 340
">>Hymny<< Jana Kasprowicza: kompozycja oraz specyfika gramatyczna", Christian Sappok, "Acta Universitatis Wratislaviensis", Prace Literackie XXIII (1982) : [recenzja] Dorota Buchwald Christian Sappok (aut. dzieła rec.) s. 342
"Przybyszewska i polska niedojrzałość", Wanda Zwinogrodzka, "Dialog" nr 7 (1988) : [recenzja] Dorota Buchwald Wanda Zwinogrodzka (aut. dzieła rec.) s. 357
"Teoria kultury a badania nad zjawiskami artystycznymi", Red. T.Kostyrko, Warszawa 1983 : [recenzja] Dorota Buchwald s. 362
"Ptak z węgla. Studia i szkice literackie", Tadeusz Kłak, Katowice 1984 : [recenzja] Dorota Buchwald Tadeusz Kłak (aut. dzieła rec.) s. 364
"Liryka >>Szarej godziny<<. Z zagadnień komunikacji literackiej w poezji dla dzieci", Ryszard Waksmund, "Acta Universitatis Wratislaviensis", Prace Literackie XXII (1981) : [recenzja] Dorota Buchwald Ryszard Waksmund (aut. dzieła rec.) s. 366
">>Wiedeński Kurier Polski<< 1914-1919 i zapomniane opowiadanie Wacława Sieroszewskiego", Roman Taborski, "Twórczość" nr 11 (1988) : [recenzja] Dorota Buchwald Roman Taborski (aut. dzieła rec.) s. 368
"Kontrast jako dominanta kompozycyjna >>Bajek i przypowieści<< Ignacego Krasickiego", Teresa Nowacka, "Litteraria" XIV S.A. nr 230, Wrocław 1982 : [recenzja] Dorota Buchwald Teresa Nowacka (aut. dzieła rec.) s. 400
"Reżyser i chuligan. Imażynistyczna koncepcja artysty", Czesław Panek, "Litteraria" XIV S.A. nr 230, Wrocław 1982 : [recenzja] Dorota Buchwald Czesław Panek (aut. dzieła rec.) s. 410
"Aleksy Tołstoj", Wiktor Pietielin, Tłum.: E.P.Melech, Warszawa 1984 : [recenzja] Dorota Buchwald Wiktor Pietielin (aut. dzieła rec.) s. 412
"Epoka woltyżerów. Antyestetyzm - wersja futurystyczna i wersja poezji po 1956 r.", Leszek Pułka, "Litteraria" XIV S.A. nr 230, Wrocław 1982 : [recenzja] Dorota Buchwald Leszek Pułka (aut. dzieła rec.) s. 420
"Dlaczego musiało wybuchnąć. Z literackich świadectw przedpowstaniowej świadomości narodowej", Wiesław Pusz, "Prace Polonistyczne" S.38 (1982): [recenzja] Dorota Buchwald Wiesław Pusz (aut. dzieła rec.) s. 422
"Rocznik Literacki. 1980", Red. nacz.: A.Lam, Warszawa 1984 : [recenzja] Dorota Buchwald s. 428
"Konwencja i recepcja. Poemat dygresyjny i jego twórcy z perspektywy 150 lat", Andrzej Staniszewski, "Litteraria" XIV S.A. nr 230, Wrocław 1982 : [recenzja] Dorota Buchwald Andrzej Staniszewski (aut. dzieła rec.) s. 446
"Sylwety i wspominki", Henryk Szletyński, Kraków 1984 : [recenzja] Dorota Buchwald Henryk Szletyński (aut. dzieła rec.) s. 450
"Okno i obrazek. O lirykach prozą Zdzisława Stroińskiego", Grażyna Szymczyk, "Litteraria" XIV S.A. nr 230, Wrocław 1982 : [recenzja] Dorota Buchwald Grażyna Szymczyk (aut. dzieła rec.) s. 452
"Maria Krasińska i jej listy do Jana Nepomucena Małachowskiego", Bartłomiej Szyndler, "Litteraria" XIV S.A. nr 230, Wrocław 1982 : [recenzja] Dorota Buchwald Bartłomiej Szyndler (aut. dzieła rec.) s. 454
"Tango Gombrowicz", Zebrał, tłum. (z hiszp.), wstęp, indeks i przypisy: R.Kalicki, Kraków 1984 : [recenzja] Dorota Buchwald s. 458
"Korzenie plebejusza", Zygmunt Trziszka, Warszawa 1984 : [recenzja] Dorota Buchwald Zygmunt Trziszka (aut. dzieła rec.) s. 464
"Metafizyczny motyw i religijny watek. O metafizycznej i religijnej interpretacji >>Hymnów<< Jana Kasprowicza", Jerzy Tyniecki, "Prace Polonistyczne" S.38 (1982): [recenzja] Dorota Buchwald Jerzy Tyniecki (aut. dzieła rec.) s. 466
"Periodyki dziecięce w systemie prasy. Propozycje metodologiczne do badań nad czasopiśmiennictwem dla dzieci i młodzieży", Ryszard Waksmund, "Litteraria" XIV S.A. nr 230, Wrocław 1982 : [recenzja] Dorota Buchwald Ryszard Waksmund (aut. dzieła rec.) s. 468
"Polityczne aspekty kasaty zakonu jezuitów w poezji czasów sejmu delegacyjnego. Wyniki kasaty w świetle tej poezji", Barbara Wolska, "Prace Polonistyczne" S.38 (1982): [recenzja] Dorota Buchwald Barbara Wolska (aut. dzieła rec.) s. 478