Znaleziono 20 artykułów

Zygmunt Łempicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Idea a osobowość w historji literatury Zygmunt Łempicki s. 1-16
Romantyzm : przyczynki do krytyki pojęcia Zygmunt Łempicki s. 7-31
Twórca i dzieło w poezji Zygmunt Łempicki s. 9-25
Osnowa, wątek, motyw Zygmunt Łempicki s. 16-29
"Przyczynki do psychologii twórczości", A. Heilpern, Lwów 1912 : [recenzja] Zygmunt Łempicki Adam Heilpern (aut. dzieła rec.) s. 119-120
"Wybór recenzji teatralnych z lat 1927-1936", Oprac. K. Bartos, Zygmunt Łempicki, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1976) : [recenzja] Maria Prussak Zygmunt Łempicki (aut. dzieła rec.) s. 148
"Artyzm pieśni ludowej", Jan St. Bystroń, Poznań-Warszawa 1921 : [recenzja] Zygmunt Łempicki Jan Stanisław Bystroń (aut. dzieła rec.) s. 154-157
"O wpływach i zależnościach w literaturze", Wacław Borowy, Kraków 1921 : [recenzja] Zygmunt Łempicki Wacław Borowy (aut. dzieła rec.) s. 157-159
"Filologia, jej zakres i zadania", Karol Appel, "Sprawozdanie z posiedzeń Tow. Nauk. Warsz.", R. VIII, 1915, z. 3 ; "Historya literatury i poetyka", Kazimierz Wóycicki, "Prace naukowe Tow. Nauk. Warsz. Wydz. I", 1914, nr 4 ; "Jedność stylowa utworu", Kazimierz Wóycicki, "Sprawozdanie z posiedzeń Tow. Nauk. Warsz.", R. VII, 1914 ; "O literaturze porównawczej", Maurycy Mann, "Rok Polski", 1917 : [recenzja] Zygmunt Łempicki Karol Appel (aut. dzieła rec.) Maurycy Mann (aut. dzieła rec.) Kazimierz Wóycicki (aut. dzieła rec.) s. 159-161
"W sprawie uzasadnienia poetyki czystej", Zygmunt Łempicki, Lwów 1921 : [recenzja] Juliusz Balicki Zygmunt Łempicki (aut. dzieła rec.) s. 253-255
"Zasadnicze problemy współczesnego językoznawstwa", Zygmunt Łempicki, Lwów 1921 : [recenzja] Zenon Alexandrowicz Zygmunt Łempicki (aut. dzieła rec.) s. 259-264
"Renesans, oświecenie, romantyzm", Zygmunt Łempicki, Warszawa-Lwów 1923 : [recenzja] Juliusz Kleiner Zygmunt Łempicki (aut. dzieła rec.) s. 264-268
"Forma i norma. Prace ofiarowane Kazimierzowi Wóycikiemu", Zygmunt Łempicki, Wilno 1973 : [recenzja] Roman Ingarden Zygmunt Łempicki (aut. dzieła rec.) s. 271-279
"O poznawaniu dzieła literackiego", Roman Ingarden, Lwów 1937 : [recenzja] Zygmunt Łempicki Roman Ingarden (aut. dzieła rec.) s. 279-287
"Prinzipien der Literaturwissenschaft", 2. Bd., Ernst Elster, Halle 1911 : [recenzja] Zygmunt Łempicki Ernst Elster (aut. dzieła rec.) s. 364-367
"Wilhelm Dilthey", Zygmunt Łempicki, Warszawa 1914 : [recenzja] Juliusz Kleiner Zygmunt Łempicki (aut. dzieła rec.) s. 369-370
Problemy Oświecenia Zygmunt Łempicki s. 402-407
"O krytyce literackiej", Zygmunt Łempicki, "Przegląd Warszawski", nr 34-35, 1924 : [recenzja] Eugeniusz Kucharski Zygmunt Łempicki (aut. dzieła rec.) s. 410-418
Z nowszych prac o technice powieści Zygmunt Łempicki s. 504-509
"Rozwój syntezy literackiej od jej początków do Gervinusa", Maurycy Mann, Kraków 1911 : [recenzja] Zygmunt Łempicki Maurycy Mann (aut. dzieła rec.) s. 698-707