Znaleziono 28 artykułów

Barbara Kamińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Preface Barbara Kamińska Łukasz Sułkowski s. 5-7
  Zacytuj
 • Udostępnij
Bussines Intelligence a zarządzanie wiedzą Barbara Kamińska Leszek Zakrzewski s. 11-37
  Zacytuj
 • Udostępnij
Management in Process – Oriented Organizations Barbara Kamińska s. 17-27
  Zacytuj
 • Udostępnij
Podnoszenie jakości zasobów ludzkich w sektorze MSP jako punkt wyjścia do zwiększenia ich konkurencyjności na świecie Barbara Kamińska Franciszek Michał Warzyński s. 19-38
  Zacytuj
 • Udostępnij
Motivating in human capital management - expactations aspect approach Barbara Kamińska s. 29-37
  Zacytuj
 • Udostępnij
Źródła finansowania sektora MSP Barbara Kamińska s. 31-46
  Zacytuj
 • Udostępnij
Professional Evaluation : application of the PageRank Algorithm in Employee Rating Barbara Kamińska Kamila Szymańczyk s. 37-50
  Zacytuj
 • Udostępnij
Logistyka dystrybucji jako czynnik budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw Barbara Kamińska s. 37-56
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przyczyny i konsekwencje zmian w narządzie żucia u osób starszych Katarzyna Kaczorowska‑Bray Barbara Kamińska s. 46-56
Bariery rozwoju małych i średnich firm w gospodarce polskiej Barbara Kamińska s. 55-74
  Zacytuj
 • Udostępnij
Options in Corporate Finance Management Barbara Kamińska s. 69-81
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Barbara Kamińska s. 79-84
  Zacytuj
 • Udostępnij
Innowacje jako kluczowy czynnik konkurowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw Barbara Kamińska s. 81-91
  Zacytuj
 • Udostępnij
Outplacement - system "łagodnego lądowania" Barbara Kamińska Zofia Warzyńska-Bartczak Franciszek M. Warzyński s. 87-106
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kryzys a cele życiowe studentów SWSPiZ w Łodzi Barbara Kamińska Zofia Warzyńska-Bartczak Franciszek M. Warzyński s. 91-108
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym w sektorze MSP − wybrane wyniki badań Barbara Kamińska s. 91-106
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kopia bezpieczeństwa danych elektronicznych jako podstawowy element Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Firmie Ireneusz Grabowski Barbara Kamińska s. 115-128
  Zacytuj
 • Udostępnij
Małe i średnie przedsiębiorstwa na świecie Barbara Kamińska s. 119-133
  Zacytuj
 • Udostępnij
Motywowanie poprzez spełnianie oczekiwań pracowników Barbara Kamińska s. 135-145
  Zacytuj
 • Udostępnij
Motivation of employees as a significant feature of knowledge management in enterprises Barbara Kamińska s. 145-155
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kaizen as a Method of Management Improvement in Small Production Companies Barbara Kamińska s. 157-170
  Zacytuj
 • Udostępnij
Podejście procesowe w zarządzaniu jakością na przykładzie firmy MIKRO-MET Barbara Kamińska s. 183-195
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zdolności muzyczne w ujęciu psychologii muzyki : ewolucja poglądów Barbara Kamińska s. 187-195
Marketing personalny - zaspokojenie oczekiwań pracowników Barbara Kamińska Michał Warzyński s. 199-216
  Zacytuj
 • Udostępnij
Biznes to zachowania etyczne czy egotyczne? Barbara Kamińska Zofia Warzyńska-Bartczak Franciszek M. Warzyński s. 201-218
  Zacytuj
 • Udostępnij
Koncepcja klastra jako sposób na poprawę konkurencyjności małych i średnich firm Barbara Kamińska s. 213-226
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ocena systemów motywowania pracowników w polskim MSP Barbara Kamińska s. 217-234
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Z dziejów kolekcjonerskich pasji Augusta Fryderyka Moszyńskiego", Barbara Kamińska, "Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie" XXVII (1982) : [recenzja] Teresa Lanholc Barbara Kamińska (aut. dzieła rec.) s. 299