Znaleziono 4 artykuły

Franciszek Michał Warzyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podnoszenie jakości zasobów ludzkich w sektorze MSP jako punkt wyjścia do zwiększenia ich konkurencyjności na świecie Barbara Kamińska Franciszek Michał Warzyński s. 19-38
  Zacytuj
 • Udostępnij
Optimization of investment management in Warsaw stock market Maciej Janowicz Arkadiusz Orłowski Franciszek Michał Warzyński s. 143-156
  Zacytuj
 • Udostępnij
Uwarunkowania ryzyka gracza giełdowego Zofia Warzyńska-Bartczak Franciszek Michał Warzyński s. 209-225
  Zacytuj
 • Udostępnij
Podejmowanie decyzji ryzykownych jako rodzaj „gry” prowadzonej przez inwestorów giełdowych Zofia Warzyńska-Bartczak Franciszek Michał Warzyński s. 327-346
  Zacytuj
 • Udostępnij