Znaleziono 15 artykułów

Maria Adamczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Adventus Secundus Maria Adamczyk Hubert Krzyżanowski (tłum.) s. 21-44
Stanisława Herakliusza Lubomirskiego poetycka parafraza księgi "Ecclesiastes" Maria Adamczyk s. 29-47
"Popiołem będzie ciało nasze..." Maria Adamczyk s. 35-53
"Biblijno-apokryficzne narracje w literaturze staropolskiej do końca XVI wieku", Maria Adamczyk, Poznań 1980 : [recenzja] Adam Karpiński Maria Adamczyk (aut. dzieła rec.) John Lee (tłum.) s. 97-101
Streszczenia rozpraw doktorskich Maria Adamczyk Edward Balcerzan Krystyna Czajkowska Anna Goreniowa Konstanty Stanisław Kamiński Jan Kucharski s. 107-128
">>Żywot Józefa...<< Mikołaja Reja. Studium porównawcze", Maria Adamczyk, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Elżbieta Sarnowska Maria Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 121
Rozważania nad poetyką misterium Maria Adamczyk s. 143-162
">>Popiołem będzie ciało nasze...<<", Maria Adamczyk, "Teksty" nr 2 (1977) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Maria Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 151
"Rozważania nad poetyką misterium", Maria Adamczyk, "Pamiętnik Literacki", T. 63 (1972), z. 3 : [recenzja] Ewa Szary Maria Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 158
"Poetyka i poezja. Studia i szkice staropolskie", Teresa Michałowska, Warszawa 1982 : [recenzja] Maria Adamczyk Teresa Michałowska (aut. dzieła rec.) Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 171-176
"Stanisława Herakliusza Lubomirskiego poetycka parafraza księgi >>Ecclesiestes<<", Maria Adamczyk, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1980) : [recenzja] Katarzyna Mroczek Maria Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 215
"Słownik literatury staropolskiej : (średniowiecze - renesans - barok)", pod red. Teresy Michałowskiej, przy udziale Barbary Otwinowskiej i Elżbiety Sarnowskiej-Temeriusz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990 : [recenzja] Maria Adamczyk Teresa Michałowska (aut. dzieła rec.) Barbara Otwinowska (aut. dzieła rec.) Elżbieta Sarnowska-Temeriusz (aut. dzieła rec.) s. 229-233
"Z historii kradzieży literackich. Niedostrzeżony XVIII-wieczny plagiat P.Mińskiego z przekładu księgi Eccelesiestes dokonanego przez S.H.Lubomirtskiego", Maria adamczyk, "Studia Polonistyczne" VIII Poznań 1980 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Maria Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 261
"Das romanische geistliche Schauspiel als profane und religiöse Komödie. (15. und 16. Jahrhundert)", Rainer Hess, München 1965, Wilhelm Fink Verlag, Freiburger Schriften zur romanischen Philologie, Band 4, herausgegeben von Hugo Friedrich, ss. 198, 8 nlb. : [recenzja] Maria Adamczyk Rainer Hess (aut. dzieła rec.) s. 401-412
"Biblijno-apokryficzne narracje w literaturze staropolskiej do końca XVI wieku", Maria Adamczyk, Poznań 1980 : [recenzja] Rafał Karpiński Maria Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 402-403