Znaleziono 9 artykułów

Czesław Lechicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawa dziennika katolickiego w Warszawie Czesław Lechicki s. 5-23
Polskie czasopiśmiennictwo katolickie w latach 1833-1914 Czesław Lechicki s. 19-42
Prasa katolicka Drugiej Rzeczypospolitej Czesław Lechicki s. 45-69
Polska prasa katolicka 1945-1948 Czesław Lechicki s. 65-87
"W krainie groteski : problemy satyry galicyjskiej drugiej polowy XIX w.", Stanisław Frybes, Wrocław 1979 ; [recenzja] Czesław Lechicki Stanisław Frybes (aut. dzieła rec.) s. 142-145
"Poznańska >>Kultura<< (1936-1939)", Czesław Lechicki, "Zeszyty Prasoznawcze" nr 4(106) (1985) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Czesław Lechicki (aut. dzieła rec.) s. 270
"Polskie czasopiśmiennictwo katolickie w latach 1833-1914", Czesław Lechicki, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 1 (1983) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Czesław Lechicki (aut. dzieła rec.) s. 321
"Krakowski <Kraj> (1869-1874)", Czesław Lechicki, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975 : [recenzja] Jerzy Myśliński Czesław Lechicki (aut. dzieła rec.) s. 335-337
"Prasa warszawska. 1661-1914", Witold Giełżyński, Warszawa 1962, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 526 : [recenzja] Czesław Lechicki Witold Giełżyński (aut. dzieła rec.) s. 567-578