Znaleziono 10 artykułów

Janusz Śniadecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Analiza indeksu osobowego jako metoda badania zjawisk kulturowych Janusz Śniadecki s. 5-17
Współpracownicy "Gazety Literackiej" (1821-1822) Janusz Śniadecki s. 5-17
Działalność publicystyczna i wydawnicza Adama Tomasza Chłędowskiego (1790-1855) Janusz Śniadecki s. 5-21
Wpływ gatunków recenzyjno-krytycznych "Gazety Literackiej" na kształtowanie opinii publicznej w latach 1821-1822 Janusz Śniadecki s. 21-42
Założenia programowe "Gazety Literackiej" (1821-1822) Janusz Śniadecki s. 27-43
Obraz kultury politycznej w polskiej prasie regionalnej Środkowego Pomorza w latach 1945-1970 Janusz Śniadecki s. 127-129
"Współpracownicy >>Gazety Literackiej<< (1821-1822)", Janusz Śniadecki, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 3 (1985) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Janusz Śniadecki (aut. dzieła rec.) s. 346
"Analiza indeksu osobowego jako metoda badania zjawisk kulturalnych", Janusz Śniadecki, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 1 (1983) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Janusz Śniadecki (aut. dzieła rec.) s. 387
"<Zabawy Przyjemne i Pożyteczne> (1770-1777)", oprac. i wstępem poprzedził Julian Platt, Wrocław 1968 : [recenzja] Janusz Śniadecki Julian Platt (aut. dzieła rec.) s. 419-424
"Działalność publicystyczna i wydawnicza Adama Tomasza Chłędowskiego (1790-1855)", Janusz Śniadecki, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 2 (1984) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Janusz Śniadecki (aut. dzieła rec.) s. 456