Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 137
Biuletyn Polonistyczny
1973, Tom 16, Numer 47

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykaz prac habilitacyjnych i doktorskich. s. 5-18
Streszczenia prac doktorskich Józef Bar Aleksandra Budreoka Jan Data Janina Formanowicz Grzegorz Gazda Gabriela Gradowska Zdzisław Grzegorski Władysław Hendzel Maryla Hopfinger Irena Kadulska Michał Kaziów Zbigniew Kośmiński Krystyna Krzemień-0jak Erazm Kuźma Jerzy Z. Maciejewski Irena Mierzwa Zofia Mocarska-Tycowa Józef Ondrusz Elżbieta Past Bożena Pikała Kamila Rudzińska Gertruda Wichary Alfred Wolny Maria Woźniakiewicz-Dziadosz Piotr Żbikowski s. 19-80
Juliusz Nowak-Dłużewski (31 III 1893 - 19 IV 1972) Jadwiga Pietrusiewiczowa s. 84-85
Stanisław Furmanik (20 VI 1896 - 11 V 1972) Edward Balcerzan s. 87-89
Antoni Trepiński (1 V 1908 - 17 V 1972) Jadwiga Chruścińska s. 89-91
Franciszek Bielak. s. 94
Bydgoskie Towarzystwo Naukowe Henryk Dubowik s. 95-96
Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Marian Lewko s. 96-99
Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Jerzy Pośpiech s. 100-101
Towarzystwo Naukowe w Płocku Anna Grygo s. 101-103
Rzeszowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. s. 103-104
Wrocławskie Towarzystwo Naukowe Jan Trzynadlowski s. 104-105
Konferencja poświęcona strukturze tekstu Teresa Dobrzyńska s. 107-109
Literatura Polski Ludowej Marek Gumkowski s. 109-111
Zagadnienia preromantyzmu w literaturze drugiej połowy XVIII i początku XIX wieku Teresa Kostkiewiczowa s. 111-113
75 rocznica urodzin Władysława Broniewskiego Małgorzata Baranowska s. 113-116
Noty informacyjne. s. 117
Indeks autorów opracowywanych. s. 118-119
"Czas w powieściach Parnickiego", Małgorzata Czermińska, Wrocław 1972 : [recenzja] Ewa Szary Małgorzata Czermińska (aut. dzieła rec.) s. 122
"Epicki kształt poematów historycznych Samuela Twardowskiego", Marian Kaczmarek, Wrocław 1972 : [recenzja] Teresa Lancholc Marian Kaczmarek (aut. dzieła rec.) s. 122
"O stylistyce utworów mówionych", Józef Mayen, Wrocław 1972 : [recenzja] Ewa Szary Józef Mayen (aut. dzieła rec.) s. 124
"Romantyzm i narodziny nowoczesności", Juliusz Starzyński, Warszawa 1972 : [recenzja] Maria Joczowa Juliusz Starzyński (aut. dzieła rec.) s. 124
"Definiowanie znaczeń leksykalnych jako zagadnienie semantyki teoretycznej", Jurij D. Apresjan [w:] "Semantyka i słownik", pod red. A. Wierzbickiej, Wrocław 1972 : [recenzja] J. P. Jurij D. Apresjan (aut. dzieła rec.) s. 126
"Próba objaśniająco-kombinatorycznego słownika języka rosyjskiego", Jurij D. Apresjan, Igor A. Mielczuk, Aleksander K. Żółkowski [w:] "Semantyka i słownik", pod red. A. Wierzbickiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Jerzy Faryno Jurij D. Apresjan (aut. dzieła rec.) Igor A. Mielczuk (aut. dzieła rec.) Aleksander K. Żółkowski (aut. dzieła rec.) s. 126
"O opisie semantycznym haseł czasownikowych", Irena Bellert, Zygmunt Saloni [w:] "Semantyka i słownik", pod red. A. Wierzbickiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Irena Bellert (aut. dzieła rec.) Zygmunt Saloni (aut. dzieła rec.) s. 128
"O wyrażeniach oznaczających zmianę", Andrzej Bogusławski [w:] "Semantyka i słownik", pod red. A. Wierzbickiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Andrzej Bogusławski Andrzej Bogusławski (aut. dzieła rec.) s. 128
"O semantycznej reprezentacji niektórych wyrażeń metaforycznych", Teresa Dobrzyńska [w:] "Semantyka i słownik", pod red. A. Wierzbickiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Teresa Dobrzyńska (aut. dzieła rec.) s. 130
"Struktura głęboka wykładnika >>jeśli..., to...<<", Jerzy Faryno [w:] "Semantyka i słownik", pod red. A. Wierzbickiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Jerzy Faryno Jerzy Faryno (aut. dzieła rec.) s. 130
"O łączliwości słowa >>gorąco<<", Elżbieta Janus [w:] "Semantyka i słownik", pod red. A. Wierzbickiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Elżbieta Janus Elżbieta Janus (aut. dzieła rec.) s. 132
"Próba leksykograficznego opisu znaczeń grupy rosyjskich słów oznaczających uczucia", Lidia Jordanskaja [w:] "Semantyka i słownik", pod red. A. Wierzbickiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Jadwiga Wajszczuk Lidia Jordanskaja (aut. dzieła rec.) s. 132
"O znaczeniu czasowników odimiennych", Stanisław Karolak [w:] "Semantyka i słownik", pod red. A. Wierzbickiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Stanisław Karolak Stanisław Karolak (aut. dzieła rec.) s. 134
"O określeniu większej Elżbieta Janus Igor A. Mielczuk (aut. dzieła rec.) s. 134
"Gradacja: studium z semantyki", Edward Sapir [w:] "Semantyka i słownik", pod red. A. Wierzbickiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Jadwiga Wajszczuk Edward Sapir (aut. dzieła rec.) s. 136
"O >>podziwie<< i >>zachwycie<<", Jadwiga Wajszczuk [w:] "Semantyka i słownik", pod red. A. Wierzbickiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Jadwiga Wajszczuk Jadwiga Wajszczuk (aut. dzieła rec.) s. 136
"W poszukiwaniu semantycznego modelu czasu i przestrzeni", Anna Wierzbicka [w:] "Semantyka i słownik", pod red. A. Wierzbickiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Anna Wierzbicka (aut. dzieła rec.) s. 138
"Kupić, sprzedać, zarobić, ukraść", Zofia Zaron [w:] "Semantyka i słownik", pod red. A. Wierzbickiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Zofia Zaron Zofia Zaron (aut. dzieła rec.) s. 138
"Doświadczenie dekadencji w powieściach Stanisława Ignacego Witkiewicza", Jan Błoński [w:] "Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu", pod red. M. Głowińskiego, J. Sławińskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 140
"Witkacy jako pantagruelista", Michał Głowiński [w:] "Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu", pod red. M. Głowińskiego, J. Sławińskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Bożena Wojnowska Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 140
    Zacytuj
  • Udostępnij
"System >>Ontologii Ogólnej<< czyli >>Ogólnej Nauki o Istnieniu<< Stanisława Ignacego Witkiewicza", Bohdan Karol Michalski [w:] "Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu", pod red. M. Głowińskiego, J. Sławińskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Bohdan Karol Michalski (aut. dzieła rec.) s. 142
"Powieść jako wypowiedź filozoficzna", Krzysztof Pomian [w:] "Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu", pod red. M. Głowińskiego, J. Sławińskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Krzysztof Pomian (aut. dzieła rec.) s. 142
"Pojęcie Czystej Formy", Konstanty Puzyna [w:] "Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu", pod red. M. Głowińskiego, J. Sławińskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Konstanty Puzyna (aut. dzieła rec.) s. 144
"Witkacy - teoretyk groteski", Lech Sokół [w:] "Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu", pod red. M. Głowińskiego, J. Sławińskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Hanna Filipkowska Lech Sokół (aut. dzieła rec.) s. 144
"Deformacja, rzeczywistość i >>Szewcy<<", Jerzy Ziomek [w:] "Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu", pod red. M. Głowińskiego, J. Sławińskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Hanna Filipkowska Jerzy Ziomek (aut. dzieła rec.) s. 146
"Personalne dossier dramatów Witkacego", Jerzy Ziomek [w:] "Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu", pod red. M. Głowińskiego, J. Sławińskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Hanna Filipkowska Jerzy Ziomek (aut. dzieła rec.) s. 148
"Stylizacja biblijna w >>Pieśniach muz sarmackich<< Jana Jurkowskiego", Maria Eustachiewicz, "Acta Universitatis Wratislaviensis", T. 14 (1972) : [recenzja] Teresa Lancholc Maria Eustachiewicz (aut. dzieła rec.) s. 148
"Pieśń żołnierza Adama Mickiewicza", Władysław Leśniak, "Acta Universitatis Wratislaviensis", T. 14 (1972) : [recenzja] Alina Kowalczykowa Władysław Leśniak (aut. dzieła rec.) s. 150
"Teoria literatury w Polsce w latach 1945-1970", Jan Trzynadlowski, "Acta Universitatis Wratislaviensis", T. 14 (1972) : [recenzja] Ewa Szary Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 150
"Problem badania stylu metodą statystyczną na przykładzie >>Marii<< A. Malczewskiego i >>Wacława<< J. Słowackiego", Maria Zembaty-Michalakowa, "Acta Universitatis Wratislaviensis", T. 14 (1972) : [recenzja] Alina Kowalczykowa Maria Zembaty-Michalakowa (aut. dzieła rec.) s. 152
"Narrator, iluzjonizm, wieloznaczność", Lech Budrecki, "Miesięcznik Literacki", T. 7 (1972), nr 11 : [recenzja] Jacek Trznadel Lech Budrecki (aut. dzieła rec.) s. 152
"W kręgu >>Płomieni<<", Marta Wyka, "Miesięcznik Literacki", T. 7 (1972), nr 11 : [recenzja] Jacek Trznadel Marta Wyka (aut. dzieła rec.) s. 154
"Adaptacje dzieła literackiego. Teatr, film, radio i telewizja", Krystyna Laskowicz, "Nurt", nr 1 (1972) : [recenzja] Marian Rawiński Krystyna Laskowicz (aut. dzieła rec.) s. 154
"Poeta wobec współczesności", Edward Balcerzan, Zbigniew Herbert, Jacek Łukasiewicz, "Odra", T. 12 (1972), nr 11 : [recenzja] Marek Gumkowski Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) Zbigniew Herbert (aut. dzieła rec.) Jacek Łukasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 156
"Stopień zero stylu", Roland Barthes, "Odra", T. 12 (1972), nr 11 : [recenzja] Roland Barthes Marek Gumkowski s. 156
"Rozważania nad poetyką misterium", Maria Adamczyk, "Pamiętnik Literacki", T. 63 (1972), z. 3 : [recenzja] Ewa Szary Maria Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 158
"Stylistyka", Eric Buyssens, "Pamiętnik Literacki", T. 63 (1972), z. 3 : [recenzja] Ewa Szary Eric Buyssens (aut. dzieła rec.) s. 158
"Lingwistyczna analiza tekstów literackich", Michael A. K. Halliday, "Pamiętnik Literacki", T. 63 (1972), z. 3 : [recenzja] Ewa Szary Michael A. K. Halliday (aut. dzieła rec.) s. 160
"Poezja a gramatyczność", Samuel R. Lewin, "Pamiętnik Literacki", T. 63 (1972), z. 3 : [recenzja] Ewa Szary Samuel R. Lewin (aut. dzieła rec.) s. 160
"Kryteria analizy stylu", Michael Riffaterre, "Pamiętnik Literacki", T. 63 (1972), z. 3 : [recenzja] Ignacy Sieradzki Michael Riffaterre (aut. dzieła rec.) s. 162
"Kontekst stylistyczny", Michael Riffaterre, "Pamiętnik Literacki", T. 63 (1972), z. 3 : [recenzja] Michael Riffaterre Ignacy Sieradzki s. 162
"Niektóre skutki motywacji dla stylu kodowania", Charles E. Osgood, "Pamiętnik Literacki", T. 63 (1972), z. 3 : [recenzja] Ewa Szary Charles E. Osgood (aut. dzieła rec.) s. 164
"Mowa jako rys osobowości", Edward Sapir, "Pamiętnik Literacki", T. 63 (1972), z. 3 : [recenzja] Marek Gumkowski Edward Sapir (aut. dzieła rec.) s. 164
"Z zagadnień recepcji gotycyzmu europejskiego i jego recepcji polskiej", Zofia Sinko, "Pamiętnik Literacki", T. 63 (1972), z. 3 : [recenzja] Zofia Sinko Zofia Sinko (aut. dzieła rec.) s. 166
"Rygory wyobraźni wyzwolonej. O metarealizmie Jana Brzękowskiego", Andrzej K. Waśkiewicz, "Pamiętnik Literacki", T. 63 (1972), z. 3 : [recenzja] Ewa Szary Andrzej K. Waśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 166
"Lingwistyka kartezjańska Chomsky'ego. Próba lektury niefachowej", Roman Zimand, "Pamiętnik Literacki", T. 63 (1972), z. 3 : [recenzja] Ewa Szary Roman Zimand (aut. dzieła rec.) s. 168
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Historyzm sarmacki a historyzm Oświecenia", Andrzej Feliks Grabski, "Przegląd Humanistyczny", T. 16 (1972), nr 5 : [recenzja] Ewa Szary Andrzej Feliks Grabski (aut. dzieła rec.) s. 168
"Bolesław Prus >>Kamizelka<<", Marek Kozanecki, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN", T. 10 (1972) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Marek Kozanecki (aut. dzieła rec.) s. 170
"Z teoretycznych problemów powieści historycznej", Tadeusz Bujnicki, "Ruch Literacki", T. 13 (1972), z. 5 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) s. 170
"Aluzje literackie w powieści Teodora Parnickiego >>I u możnych dziwny<<", Zofia Mocarska, "Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu", 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Zofia Mocarska (aut. dzieła rec.) s. 172
"Z zagadnień kreacjonizmu", Jerzy Speina, "Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu", 1972 : [recenzja] Jacek Trznadel Jerzy Speina (aut. dzieła rec.) s. 172
"Piotr Rojzjusz w opiniach współczesnych i potomnych", Tomasz Fijałkowski, Łódź 1972 : [recenzja] Teresa Lancholc Tomasz Fijałkowski (aut. dzieła rec.) s. 174
"Wizerunki niepospolitych niewiast staropolskich XVI-XVIII wieku", Zbigniew Kuchowicz, Łódź 1972 : [recenzja] Aniela Piorunowa Zbigniew Kuchowicz (aut. dzieła rec.) s. 174
"Badania naukowe literatury staropolskiej w powojennym dwudziestopięcioleciu", Czesław Hernas, "Acta Universitatis Wratislaviensis", T. 14 (1972) : [recenzja] Elżbieta Sarnowska-Temeriusz Czesław Hernas (aut. dzieła rec.) s. 176
"Inspiracje propercjańskie w elegiach Jana Kochanowskiego", Zofia Głombiowska, "Pamiętnik Literacki", T. 63 (1972), z. 3 : [recenzja] Ewa Szary Zofia Głombiowska (aut. dzieła rec.) s. 176
"Motyw Zuzanny i starców w literaturze staropolskiej", Wacław Walecki, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN", R. 10 (1972) : [recenzja] Elżbieta Sarnowska-Temeriusz Wacław Walecki (aut. dzieła rec.) s. 178
"Dwaj pierwsi pisarze polscy na Śląsku Cieszyńskim", Jan Zaremba, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN", R. 10 (1972) : [recenzja] Teresa Lancholc Jan Zaremba (aut. dzieła rec.) s. 178
"Oświecenie", Mieczysław Klimowicz, Warszawa 1972 : [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Mieczysław Klimowicz (aut. dzieła rec.) s. 180
"Kajetan Koźmian", Piotr Żbikowski, Wrocław 1972 : [recenzja] Marta Joczowa Piotr Żbikowski (aut. dzieła rec.) s. 180
"Dorobek badań nad literaturą Oświecenia w 25-leciu PRL", Mieczysław Klimowicz, "Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie", T. 14 (1972) : [recenzja] Izabela Jarosińska Mieczysław Klimowicz (aut. dzieła rec.) s. 182
"Materiały do historii prasy na Litwie w XVIII i XIX w.", Aleksander Śnieżko, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego", T. 11 (1972), z. 4 : [recenzja] Andrzej Notkowski Aleksander Śnieżko (aut. dzieła rec.) s. 182
"Romantyzm, rewolucja, marksizm. Colloquia gdańskie", Maria Janion, Gdańsk 1972 : [recenzja] Janina Kamionkowa Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 184
"Badania nad literaturą romantyzmu w 25-leciu. Perspektywy dalszych badań", Bogdan Zakrzewski, "Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie", T. 14 (1972) : [recenzja] Wanda Roszkowska-Sykałowa Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 184
"Rede Dolche, rede Schwerter", Bogdan Zakrzewski, "Odra", T. 12 (1972), nr 11 : [recenzja] Maria Joczowa Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 186
"Współczesne wydarzenia polityczne jako element genezy >>Wacława dziejów<< Stefana Garczyńskiego", Zofia Stajewska, "Przegląd Humanistyczny", T. 16 (1972), nr 5 : [recenzja] Maria Joczowa Zofia Stajewska (aut. dzieła rec.) s. 186
"Motyl (1828-1831) - warszawskie czasopismo literacko-rozrywkowe", Hanna Tadeusiewicz, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego", T. 11 (1972), z. 3 : [recenzja] Andrzej Notkowski Hanna Tadeusiewicz (aut. dzieła rec.) s. 188
"Poeta tragiczny (losy i twórczość A. A. jakubowskiego", Julian Maślanka, "Ruch Literacki", T. 13 (1972), z. 5 : [recenzja] Maria Joczowa Julian Maślanka s. 188
"Stosunek Norwida do romantyzmu w aluzjach literackich z okresu warszawskiego", Zygmunt Dokurno, "Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu", 1972 : [recenzja] Jacek Trznadel Zygmunt Dokurno (aut. dzieła rec.) s. 190
"Onegdaj. Opowieść o Henryku Sienkiewiczu i ludziach mu bliskich", Maria Korniłowiczówna, Warszawa 1972 : [recenzja] Aniela Piorunowa Maria Korniłowiczówna (aut. dzieła rec.) s. 190
"Wydawnictwo i czasopismo >>Nowiny<< w Opolu w latach 1911-1921", Jerzy Ratajewski, Warszawa 1972 : [recenzja] Andrzej Notkowski Jerzy Ratajewski (aut. dzieła rec.) s. 192
"W >>Roztokach<< Władysława Orkana - studium samotności", Lesław Tatarowski, "Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie", T. 14 (1972) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Lesław Tatarowski (aut. dzieła rec.) s. 192
"Brzozowski dziś", Bogdan Suchodolski, "Miesięcznik Literacki", T. 7 (1972), nr 11 : [recenzja] Jacek Trznadel Bogdan Suchodolski (aut. dzieła rec.) s. 194
"Wszystko było tak dobrze i tak się popsuło, czyli >>Rittner<< w domu wariatów", Dobrochna Ratajczak, "Nurt", nr 11 (1972) : [recenzja] Marian Rawiński Dobrochna Ratajczak (aut. dzieła rec.) s. 194
"Proces o romantyzm", Tomasz Burek, "Odra", T. 12 (1972), nr 10 : [recenzja] Marek Gumkowski Tomasz Burek (aut. dzieła rec.) s. 196
"Filozofia czynu i pracy u Jerzego Sorela i Stanisława Brzozowskiego", Kazimierz Wyka, "Pamiętnik Literacki", T. 63 (1972), z. 3 : [recenzja] Marek Gumkowski Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 196
"Aleksander Świętochowski jako wydawca i redaktor >>Prawdy<< (1881-1900)", Maria Brykalska, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego", T. 11 (1972), z. 3 : [recenzja] Maria Brykalska Maria Brykalska (aut. dzieła rec.) s. 198
"Uwagi o powieści historycznej Władysława Stanisława Reymonta", Jerzy Jarowiecki, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN", T. 10 (1972) : [recenzja] Hanna Filipkowska Jerzy Jarowiecki (aut. dzieła rec.) s. 198
"Nietzscheanizm w dramatach Jana Augusta Kisielewskiego", Jan Michalik, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN", T. 10 (1972) : [recenzja] Hanna Filipkowska Jan Michalik (aut. dzieła rec.) s. 200
"Reymontowska mapa polskiej prowincji", Kazimierz Wyka, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN", T. 10 (1972) : [recenzja] Izabela Jarosińska Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 200
"Wyspiański w zyciu i twórczości Żeromskiego", Stanisław Zabierowski, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN", T. 10 (1972) : [recenzja] Hanna Filipkowska Stanisław Zabierowski (aut. dzieła rec.) s. 202
"Stanisław Przybyszewski. Legenda i rzeczywistość", Artur Hutnikiewicz, "Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu", 1972 : [recenzja] Jacek Trznadel Artur Hutnikiewicz (aut. dzieła rec.) s. 202
"Jarosław Iwaszkiewicz", Andrzej Gronczewski, Warszawa 1972 : [recenzja] Jacek Trznadel Andrzej Gronczewski (aut. dzieła rec.) s. 204
"O pisarstwie Gustawa Morcinka", Witold Nawrocki, Katowice 1972 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Witold Nawrocki (aut. dzieła rec.) s. 204
"Egzotyczność u Witkacego", Daniel Gerould [w:] "Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu", pod red. M. Głowińskiego, J. Sławińskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Hanna Filipkowska Daniel Gerould (aut. dzieła rec.) s. 206
"Trzy wizje rewolucji socjalnej w dramacie polskim", Janusz Goćkowski [w:] "Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu", pod red. M. Głowińskiego, J. Sławińskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Janusz Goćkowski (aut. dzieła rec.) s. 206
"Stanisław Ignacy Witkiewicz a surrealizm", Krystyna Janicka [w:] "Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu", pod red. M. Głowińskiego, J. Sławińskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Krystyna Janicka (aut. dzieła rec.) s. 208
"Polska w twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza", Marcin Król [w:] "Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu", pod red. M. Głowińskiego, J. Sławińskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Marcin Król (aut. dzieła rec.) s. 208
"Witkacy w >>laboratorium dramatu<< Trzebińskiego", Marta Piwińska [w:] "Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu", pod red. M. Głowińskiego, J. Sławińskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Marta Piwińska Marta Piwińska (aut. dzieła rec.) s. 210
"Filozofowanie i namiętności", Joanna Pollakówna [w:] "Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu", pod red. M. Głowińskiego, J. Sławińskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Hanna Filipkowska Joanna Pollakówna (aut. dzieła rec.) s. 210
"Teofil Trzciński we Wrocławiu", Lucjan Kiełkowski, "Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie", T. 14 (1972) : [recenzja] Izabela Jarosińska Lucjan Kiełkowski (aut. dzieła rec.) s. 212
"Saga rodu Forsyte'ów w Polsce lat trzydziestych", Elżbieta Kurowska, "Przegląd Humanistyczny", T. 16 (1972), nr 5 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Elżbieta Kurowska (aut. dzieła rec.) s. 212
"Z dziejów >>Młodego Polaka w Niemczech<< 1930-1939", Kazimierz Bobkowski, "Rocznik Historii Czasopismiennictwa Polskiego", T. 11 (1972), z. 3 : [recenzja] Andrzej Notkowski Kazimierz Bobkowski (aut. dzieła rec.) s. 214
"Okupacyjne lata >>Wiarusa Polskiego<<", Tadeusz Cieślak, "Rocznik Historii Czasopismiennictwa Polskiego", T. 11 (1972), z. 3 : [recenzja] Andrzej Notkowski Tadeusz Cieślak (aut. dzieła rec.) s. 214
"Pamięci Leona Płoszewskiego", "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN", T. 10 (1972) : [recenzja] Hanna Filipkowska s. 216
"Problematyka powieści Tadeusza Micińskiego >>Nietota<<, >>Xiądz Faust<< - próba reinterpretacji", Wojciech Gutowski, "Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu", 1972 : [recenzja] Jacek Trznadel Wojciech Gutowski (aut. dzieła rec.) s. 216
"Wobec awangardy. Szkic", Janusz Kryszak, "Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu", 1972 : [recenzja] Marian Rawiński Janusz Kryszak (aut. dzieła rec.) s. 218
"Droga naukowa Waleriana Preisnera", Bronisław Nadolski, "Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu", 1972 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Bronisław Nadolski (aut. dzieła rec.) s. 218
"Polska Bibliografia Literacka za lata 1952-1953", Warszawa 1972 : [recenzja] Cecylia Gajkowska s. 220
"Listy Adama Asnyka do rodziców (1860-1867) i do Stanisława Krzemińskiego (1873-1897)", Adam Asnyk, Wrocław 1972 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Adam Asnyk (aut. dzieła rec.) s. 220
"Utwory poetyckie, manifesty, szkice", Bruno Jasieński, Wrocław 1972 : [recenzja] Zygmunt Włodzimierz Ziątek Bruno Jasieński (aut. dzieła rec.) s. 222
"Korespondencja. T. II: Konopnicka-Orzeszkowa 1879-1910", Maria Konopnicka, Wrocław 1972 : [recenzja] Barbara Jankowska Maria Konopnicka (aut. dzieła rec.) s. 222
"Tędy, Nowe usta", Tadeusz Peiper, Kraków 1972 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Tadeusz Peiper (aut. dzieła rec.) s. 224
"Ludowe piosenki garncarzy", Dionizjusz Czubala [w:] "Z zagadnień twórczości ludowej", pod red. R. Górskiego, J. Krzyżanowskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Dionizjusz Czubala (aut. dzieła rec.) s. 224
"O badaniu folkloru w ostatnim ćwierćwieczu", Ryszard Górski [w:] "Z zagadnień twórczości ludowej", pod red. R. Górskiego, J. Krzyżanowskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Ryszard Górski (aut. dzieła rec.) s. 226
"Niektóre aspekty socjologiczne badań folklorystycznych", Karol Daniel Kadłubiec [w:] "Z zagadnień twórczości ludowej", pod red. R. Górskiego, J. Krzyżanowskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Karol Daniel Kadłubiec (aut. dzieła rec.) s. 226
"O wydawaniu tekstów ludowych w Polsce", Helena Kapełuś [w:] "Z zagadnień twórczości ludowej", pod red. R. Górskiego, J. Krzyżanowskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Helena Kapełuś (aut. dzieła rec.) s. 228
"Kolędy z pogranicza polsko-ukraińskiego", Anna Kisielewska [w:] "Z zagadnień twórczości ludowej", pod red. R. Górskiego, J. Krzyżanowskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Anna Kisielewska (aut. dzieła rec.) s. 228
"Józef Czechowicz a folklor", Tadeusz Kłak [w:] "Z zagadnień twórczości ludowej", pod red. R. Górskiego, J. Krzyżanowskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Tadeusz Kłak (aut. dzieła rec.) s. 230
"Dialog częstochowski", Julian Krzyżanowski [w:] "Z zagadnień twórczości ludowej", pod red. R. Górskiego, J. Krzyżanowskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 230
"Awans opowieści wspomnieniowych", Józef Ligęza [w:] "Z zagadnień twórczości ludowej", pod red. R. Górskiego, J. Krzyżanowskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Józef Ligęza (aut. dzieła rec.) s. 232
"Folklor we współczesnej poezji polskiej", Lidia Ligęza [w:] "Z zagadnień twórczości ludowej", pod red. R. Górskiego, J. Krzyżanowskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Lidia Ligęza (aut. dzieła rec.) s. 232
"O folklorze ziem zachodnich na przykładzie Ziemi Lubuskiej i Koszalińskiej", Bogusław Linette [w:] "Z zagadnień twórczości ludowej", pod red. R. Górskiego, J. Krzyżanowskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Bogusław Linette (aut. dzieła rec.) s. 234
"Folklor w radiu", Maryna Okęcka-Bromkowa [w:] "Z zagadnień twórczości ludowej", pod red. R. Górskiego, J. Krzyżanowskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Maryna Okęcka-Bromkowa (aut. dzieła rec.) s. 234
"Odbiorcy dzieł Oskara Kolberga", Danuta Pawlak [w:] "Z zagadnień twórczości ludowej", pod red. R. Górskiego, J. Krzyżanowskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Danuta Pawlak (aut. dzieła rec.) s. 236
"Współczesność a tradycja w nowszych opowiadaniach ludowych", Dorota Simonides [w:] "Z zagadnień twórczości ludowej", pod red. R. Górskiego, J. Krzyżanowskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Dorota Simonides (aut. dzieła rec.) s. 236
"Piosenki turystyczne", Agata Skrukwa [w:] "Z zagadnień twórczości ludowej", pod red. R. Górskiego, J. Krzyżanowskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Agata Skrukwa (aut. dzieła rec.) s. 238
"Izydor Kopernicki jako folklorysta", Medard Tarko [w:] "Z zagadnień twórczości ludowej", pod red. R. Górskiego, J. Krzyżanowskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Medard Tarko (aut. dzieła rec.) s. 238
"Inspiracje folklorystyczne w sztuce polskiej na przykładzie twórczości Jacka Malczewskiego", Kazimierz Wyka [w:] "Z zagadnień twórczości ludowej", pod red. R. Górskiego, J. Krzyżanowskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 240
"Pieśń o żołnierzu tułaczu", Krystyna Hrycyk, "Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie", T. 14 (1972) : [recenzja] Alina Kowalczykowa Krystyna Hrycyk (aut. dzieła rec.) s. 240