Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 93
Biuletyn Polonistyczny
1978, Tom 21, Numer 1 (67)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykaz nominacji na profesorów. s. 1-2
Wykaz prac habilitacyjnych i doktorskich. s. 2-18
Nagrody naukowe. s. 18
Streszczenia prac doktorskich Anna Barańczak Jan Bełkot Marek Białota Andrzej Chruszczyński Zofia Cygal-Krupowa Irena Furnal Elżbieta Janus Marek Kwapiszewski Leszek Libera Jan Malicki Elżbieta Nawrat Teresa Podgórska Wiesław Pusz Maria Rudzka-Symotiuk Antoni Smuszkiewicz Ewa Szary-Matywiecka Halina Tchórzewska Jan Walc Jacek Wesołowski Janina Wierteł Wojciech Wyskiel Maciej Włodarski Jerzy Świdziński Bogusław Żurakowski s. 19-86
Jean Fabre Jerzy Parvi s. 87-88
Augustyn Jendrysik Adam Jarosz s. 89-91
Stojan Subotin Krzysztof Wrocławski s. 97-100
Mieczysław Karaś Zofia Kurzowa s. 100-104
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego Marian Stępień s. 105-109
Instytut Filologii Polskiej UMCS w Lublinie. s. 109-110
Instytut Teorii Literatury, Teatru i Filmu Uniwersytetu Łódzkiego Maria Marcjan s. 110-114
Instytut Filologii Polskiej WSP w Kielcach Stanisław Żak s. 114-117
Zakład Literatury Polskiej WSP w Krakowie. Antoni Jopek s. 117-121
Kurs wakacyjny dla cudzoziemców. s. 121-127
"Jak muzyka znaczy", Anna Barańczak, "Teksty" nr 6 (1976) : [recenzja] Ryszard Nycz Anna Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 129
"Dramat i przestrzeń", Jan Błoński, "Dialog" nr 8 (1977) : [recenzja] Maria Prussak Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 129
"Język. Polifonia. Karnawał", Włodzimierz Bolecki, "Teksty" nr 3 (1977) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Włodzimierz Bolecki (aut. dzieła rec.) s. 131
"Fenomenologia Bachelarda", Henryk Chudak, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1977) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Henryk Chudak (aut. dzieła rec.) s. 133
"Relacje międzytekstowe w tekście literackim", Teresa Cieślikowska, "Przegląd Humanistyczny" nr 6 (1977) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Teresa Cieślikowska (aut. dzieła rec.) s. 133
"Błędy i uproszczenia teorii >>maszyn dialogowych<<", Stanisław Dąbrowski, "Teksty" nr 1 (1977) : [recenzja] Ryszard Nycz Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 135
"Aktualne problemy badań nad życiem literackim", Krzysztof Dmitruk, "Teksty" nr 6 (1976) : [recenzja] Ryszard Nycz Krzysztof Dmitruk (aut. dzieła rec.) s. 137
"A kiedy strzelba wypali... (Poetyka rekwizytu)", Andrzej T. Kijowski, "Teksty" nr 1 (1977) : [recenzja] Ryszard Nycz Andrzej T. Kijowski (aut. dzieła rec.) s. 137
"Literaturoznawstwo. Dialog. Ideologia", Bogdan Owczarek, "Przegląd Humanistyczny" nr 6 (1977) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Bogdan Owczarek (aut. dzieła rec.) s. 139
"Literatura jako znak prestiżu", Jan Prokop, "Teksty" nr 6 (1976) : [recenzja] Ryszard Nycz Jan Prokop (aut. dzieła rec.) s. 141
"Literatura z kluczem", Jan Prokop, "Teksty" nr 1 (1977) : [recenzja] Ryszard Nycz Jan Prokop (aut. dzieła rec.) s. 141
"Teatr albo >>trzeba mieć ciało...<<", Dobrochna Ratajczak, "Teksty" nr 2 (1977) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Dobrochna Ratajczak (aut. dzieła rec.) s. 143
"Kryzys języka w dramacie współczesnym. Rzeczywistość czy złudzenie?", Grzegorz Sinko, Wrocław 1977 : [recenzja] Maria Prussak Grzegorz Sinko (aut. dzieła rec.) s. 143
"Próby matematyzacji teatru", Irena Sławińska, "Zeszyty Naukowe KUL" nr 1, Lublin 1977 : [recenzja] Marek Zieliński Irena Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 145
"Konstruktywistyczna przemiana", Andrzej Turowski, "Teksty" nr 1 (1977) : [recenzja] Ryszard Nycz Andrzej Turowski (aut. dzieła rec.) s. 145
"Anatomia widma", Seweryna Wysłouch, "Teksty" nr 2 (1977) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Seweryna Wysłouch (aut. dzieła rec.) s. 147
"Z zagadnień języka artystycznego. Materiały I Konferencji Naukowej poświęconej problematyce języka literatury, zorganizowanej przez Inst. Filologii Polskiej UJ. Kraków 17-19 lutego 1975", Red. J.Bubak, A.Wilkoń, "Zeszyty Naukowe UJ". 457. Prace Językoznawcze, z.54, Kraków 1977 : [recenzja] Jan Zieliński s. 147
"Pomysły do teorii produkcji literackiej", Stefan Żółkiewski, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1977) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 149
">>Popiołem będzie ciało nasze...<<", Maria Adamczyk, "Teksty" nr 2 (1977) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Maria Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 151
"Poezja Tadeusza Hollendra", Zbigniew Anders, "Ruch Literacki" z. 5 (1977) : [recenzja] Marian Płachecki Zbigniew Anders (aut. dzieła rec.) s. 151
"Helmuta Kajzara recepta na szczęście", Anna Błaszkiewicz, "Dialog" nr 7 (1977) : [recenzja] Maria Prussak Anna Błaszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 155
"Pisarstwo Władysława Kowalskiego (1894-1958)", Tadeusz Błażejewski, "Ruch Literacki" z. 5 (1977) : [recenzja] Marian Płachecki Tadeusz Błażejewski (aut. dzieła rec.) s. 157
"Mrożek filozof. Próba interpretacji fantastyki współczesnej", Jan Błoński, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1977) : [recenzja] Maria Prussak Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 157
"Witkacy: fatalne terminy. (Uwagi wstępne)", Włodzimierz Bolecki, "Teksty" nr 6 (1976) : [recenzja] Ryszard Nycz Włodzimierz Bolecki (aut. dzieła rec.) s. 159
">>Markiza się zemściła<<", Leszek Bugajski, "Miesięcznik Literacki" nr 10 (1977) : [recenzja] Marek Zieliński Leszek Bugajski (aut. dzieła rec.) s. 159
"Słowo poetyckie K.I.Gałczyńskiego", Danuta Buttler, "Przegląd Humanistyczny" z.4 (1977) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Danuta Buttler (aut. dzieła rec.) s. 161
"Ciało sarmackie", Tadeusz Chrzanowski, "Teksty" nr 2 (1977) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Tadeusz Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 161
"Bohater na rozdrożu, czyli portret artysty z czasów młodości", Ewa Czarnecka, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1977) : [recenzja] Jan Zieliński Ewa Czarnecka (aut. dzieła rec.) s. 163
"Listy", Józef Czechowicz, Zebrał i opracował T. Kłak, Lublin 1977 : [recenzja] Aniela Piorunowa Józef Czechowicz (aut. dzieła rec.) s. 163
"Kontakt pionowy. (Próba analizy wiersza Jalu Kurka >>Kontakt<<)", Stanisław Dąbrowski, "Zeszyty Naukowe KUL" nr 1, Lublin 1977 : [recenzja] Jan Zieliński Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 165
"O jedną głoskę w >>Romantyczności<< Mickiewicza. (Scherzo tekstologiczne)", Stanisław Dąbrowski, "Ruch Literacki" z. 4 (1977) : [recenzja] Barbara Więzik Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 165
"O poezji. Szkice", Bohdan Drozdowski, Warszawa 1977 : [recenzja] Aniela Piorunowa Bohdan Drozdowski (aut. dzieła rec.) s. 167
"Drukarze dawnej Polski. Od XV do XVIII wieku. T.3, cz.1: Wielkopolska", Oprac.: A.Kawecka-Gryczowa, K.Korotajowa, J.Sójka, Wrocław 1977 : [recenzja] Joanna Zawadzka s. 167
"Jan Andrzej Morsztyn-poeta wirtuoz", Barbara Falęcka, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1977) : [recenzja] Jan Zieliński Barbara Falęcka (aut. dzieła rec.) s. 169
"Scena Gombrowicza", Andrzej Falkiewicz, "Teksty" nr 6 (1976) : [recenzja] Ryszard Nycz Andrzej Falkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 169
"Mrożka >>Kordian i cham<<", Stanisław Gębala, "Dialog" nr 8 (1977) : [recenzja] Maria Prussak Stanisław Gębala (aut. dzieła rec.) s. 171
"Romantyczne kontynuacje poematu opisowego", Łucja Ginkowa, "Ruch Literacki" z. 4 (1977) : [recenzja] Jerzy Snopek Łucja Ginkowa (aut. dzieła rec.) s. 173
"Ekspresjonistyczny model artysty w >>Żywych kamieniach<< Wacława Berenta na tle ekspresjonistycznych tendencji w literaturze polskiej", Hanna Gosk, "Przegląd Humanistyczny" nr 6 (1977) : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Hanna Gosk (aut. dzieła rec.) s. 173
"Wokół >>Mirandy<< Antoniego Langego", Janina Hasiec, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1977) : [recenzja] Irena Stemplowska Janina Hasiec (aut. dzieła rec.) s. 175
"Z dziejów ekspresjonizmu w Polsce. Wokół >>Soli ziemi<<", Krystyna Jakowska, Wrocław 1977 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Krystyna Jakowska (aut. dzieła rec.) s. 175
"Prasa konspiracyjna w Krakowie w latach 1939-1945", Jerzy Jarowiecki, Wrocław 1977 : [recenzja] Jan Zieliński Jerzy Jarowiecki (aut. dzieła rec.) s. 177
"Nowy charakter inspiracji religijnej we współczesnej prozie polskiej", Maria Jasińska-Wojtkowska, "Zeszyty Naukowe KUL" nr 1, Lublin 1977 : [recenzja] Marek Zieliński Maria Jasińska-Wojtkowska (aut. dzieła rec.) s. 177
"Wczesna proza Jarosława Iwaszkiewicza", Maria Jędrychowska, Wrocław 1977 : [recenzja] Marian Płachecki Maria Jędrychowska (aut. dzieła rec.) s. 179
"Problem pytań w twórczości Norwida", Edward Kasperski, "Przegląd Humanistyczny" nr 6 (1977) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Edward Kasperski (aut. dzieła rec.) s. 179
"Conrad. Opowieść biograficzna", Barbara Koc, Warszawa 1977 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Barbara Koc (aut. dzieła rec.) s. 181
"Romantyczni szaleńcy", Alina Kowalczykowa, Warszawa 1977 : [recenzja] Hieronim Chojnacki Alina Kowalczykowa (aut. dzieła rec.) s. 181
"Romantyzm, czyli >>Salto mortale ducha<<", Halina Krukowska, "Ruch Literacki" z. 4 (1977) : [recenzja] Barbara Więzik Halina Krukowska (aut. dzieła rec.) s. 183
"Pozytywizm i Żeromski", Janina Kulczycka-Saloni, Warszawa 1977 : [recenzja] Aniela Piorunowa Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) s. 185
"Wiersz Słowackiego >>Anioły stoją..<< i dwa warianty jego historycznej konkretyzacji w twórczości Żeromskiego", Stanisław Makowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1977) : [recenzja] Barbara Więzik Stanisław Makowski (aut. dzieła rec.) s. 187
"Reportaż w literaturze polskiej i radzieckiej", Hanna Maria Małgowska, "Slavia Orientalis" nr 3 (1977) : [recenzja] Marek Zieliński Hanna Maria Małgowska (aut. dzieła rec.) s. 187
"W kręgu Żeromskiego. Rozprawy i szkice historycznoliterackie", Henryk Markiewicz, Warszawa 1977 : [recenzja] Aniela Piorunowa Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 189
"Poetyka polskiej powieści dojrzałego realizmu (1876-1895)", Anna Martuszewska, Wrocław 1977 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Anna Martuszewska (aut. dzieła rec.) s. 189
"Młodopolski świat wyobraźni", Studia i eseje pod red. M.Podrazy-Kwiatkowskiej, Kraków 1977 : [recenzja] Jan Zieliński s. 191
"Zapomniany krytyk romantyczny", Józef Mrożdżyk, "Ruch Literacki" z. 4 (1977) : [recenzja] Jerzy Snopek Józef Mrożdżyk (aut. dzieła rec.) s. 193
"Kryzys i sukces", Zdzisław Najder, "Twórczość" nr 8 (1977) : [recenzja] Hieronim Chojnacki Zdzisław Najder (aut. dzieła rec.) s. 193
"Oko i dłoń pisarza. Próba interpretacji dzieła Leopolda Buczkowskiego", Ryszard Nycz, "Teksty" nr 3 (1977) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Ryszard Nycz (aut. dzieła rec.) s. 195
"Miejsce człowieka", Aleksandra Olędzka-Frybesowa, "Teksty" nr 2 (1977) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Aleksandra Olędzka-Frybesowa (aut. dzieła rec.) s. 195
"Polska w twórczości i działalności Wiktora Hugo", Jerzy Parvi, Warszawa 1977 : [recenzja] Joanna Zawadzka Jerzy Parvi (aut. dzieła rec.) s. 197
"Prerenesans i manieryzm w poezji polskiej. (Próba wyznaczenia granic)", Marek Prejs, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1977) : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Marek Prejs (aut. dzieła rec.) s. 199
"Władysław Reymont", Józef Rurawski, Warszawa 1977 : [recenzja] Aniela Piorunowa Józef Rurawski (aut. dzieła rec.) s. 199
"Aleksander Fredro jest w złym humorze", Jarosław Marek Rymkiewicz, Warszawa 1977 : [recenzja] Aniela Piorunowa Jarosław Marek Rymkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 201
"O dramaturgii Tadeusza Micińskiego", Elżbieta Rzewuska, Wrocław 1977 : [recenzja] Joanna Zawadzka Elżbieta Rzewuska (aut. dzieła rec.) s. 201
"Jan Hempel jako komentator literatury polskiej", Marian Stępień, "Ruch Literacki" z. 5 (1977) : [recenzja] Marian Płachecki Marian Stępień (aut. dzieła rec.) s. 203
"Stanisława Lema dialog z czytelnikiem", Andrzej Stoff, "Przegląd Humanistyczny" nr 6 (1977) : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Andrzej Stoff (aut. dzieła rec.) s. 205
"Krasiński. Opowieść biograficzna", Zbigniew Sudolski, Warszawa 1977 : [recenzja] Barbara Więzik Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) s. 207
"Metafory >>fizjologiczne<< S.I.Witkiewicza", Magdalena Szybistowa, "Teksty" nr 3 (1977) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Magdalena Szybistowa (aut. dzieła rec.) s. 207
"U modernistów", Adam Ważyk, "Twórczość" nr 8 (1977) : [recenzja] Hieronim Chojnacki Adam Ważyk (aut. dzieła rec.) s. 211
"W gałązce dymu, w ognia blasku...", Oprac. J. Szczypka, Warszawa 1977 : [recenzja] Marek Zieliński s. 211
"St. I. Witkiewicz w Rosji", Jan Stanisław Witkiewicz, "Miesięcznik Literacki" nr 8 (1977) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Jan Stanisław Witkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 213
"Przyboś przy świecy", Danuta Zamącińska, "Zeszyty Naukowe KUL" nr 1, Lublin 1977 : [recenzja] Jan Zieliński Danuta Zamącińska (aut. dzieła rec.) s. 215
"Rocznik Literacki.1974", Red.: Z.Szmydtowa, Bibliogr.: A.Wróblewski, H.Olszewska, Warszawa 1977 : [recenzja] Jan Zieliński s. 219
"Słownik języka Adama Mickiewicza. T.9: T-Wie.", Red. K.Górski, S.Hrabec, Wrocław 1977 : [recenzja] Jan Zieliński s. 219
"Karnawał Dziadowski. Pieśni wędrownych śpiewaków (XIX-XX w.)", Wybór i oprac.: S.Nyrkowski, Wstęp: J.Krzyzanowski, Wyd.2, popr. i uzup., Warszawa 1977 : [recenzja] Irena Stemplowska s. 221
"Tanatos", Mieczysław Jastrun, "Miesięcznik Literacki" nr 10 (1977) : [recenzja] Marek Zieliński Mieczysław Jastrun (aut. dzieła rec.) s. 223
"Filozofia naskórka", Sławomir Magala, "Teksty" nr 3 (1977) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Sławomir Magala (aut. dzieła rec.) s. 225
"O źródłach filozofii", Krzysztof Michalski, "Teksty" nr 3 (1977) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Krzysztof Michalski (aut. dzieła rec.) s. 227
"O życiu rzeczy samej w sobie", Krzysztof Okopień, "Teksty" nr 1 (1977) : [recenzja] Ryszard Nycz Krzysztof Okopień (aut. dzieła rec.) s. 227
"Mistrz i mag", Barbara Skarga, "Teksty" nr 1 (1977) : [recenzja] Ryszard Nycz Barbara Skarga (aut. dzieła rec.) s. 231
"W zdrowym ciele - zdrowy Duch Czasu?", Paweł Ustrzykowski, "Teksty" nr 2 (1977) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Paweł Ustrzykowski (aut. dzieła rec.) s. 231