Znaleziono 13 artykułów

Barbara Skarga

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mistrz i mag Barbara Skarga s. 7-20
Złudzenia i nadzieje historyka filozofii Barbara Skarga s. 7-29
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : Humanistyka wobec współczesnej nam cywilizacji Barbara Skarga s. 7-12
Złudzenia transcendentalizmu Barbara Skarga s. 9-36
The Non-Utilitarian Nature of the Humanities Barbara Skarga s. 19-25
Do Not Worry About the Future of Philosophy Barbara Skarga Krzysztof Środa s. 27-34
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Kultura europejska i jej imperatywy Barbara Skarga s. 37-46
"O filozofię bać się nie musimy", Barbara Skarga, Warszawa 1999 : [recenzja] Wojciech Słomski Barbara Skarga (aut. dzieła rec.) s. 157-160
Szkice profesor Skargi Wojciech Słomski Barbara Skarga (aut. dzieła rec.) s. 208-211
"Mistrz i mag", Barbara Skarga, "Teksty" nr 1 (1977) : [recenzja] Ryszard Nycz Barbara Skarga (aut. dzieła rec.) s. 231
"Filozofia i myśl społeczna w latach 1865-1895, Cz. 1-2", wybór i oprac. Anna Hochfeldowa i Barbara Skarga, Warszawa 1980 : [recenzja] Andrzej Szwarc Anna Hochfeldowa (aut. dzieła rec.) Barbara Skarga (aut. dzieła rec.) s. 373-374
Sobość jako najbardziej źródłowy warunek doświadczenia siebie i innych Marcin Furman Barbara Skarga (aut. dzieła rec.) s. 377-383
"Zarys dziejów filozofii polskiej 1815-1918", Stanisław Borzym, Halina Floryńska, Barbara Skarga, Andrzej Walicki, red. nauk. Andrzej Walicki, Warszawa 1983 : [recenzja] Tomasz Kizwalter Stanisław Borzym (aut. dzieła rec.) Halina Floryńska (aut. dzieła rec.) Barbara Skarga (aut. dzieła rec.) Andrzej Walicki (aut. dzieła rec.) s. 603