Znaleziono 13 artykułów

Hanna Gosk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Jan Adamowski Rafał Augustyn Bogusław Bednarek Stanisław Bereś Barbara Bogołebska Józef Zdzisław Boryszewski Irena Bryll Anna Brzozowska-Krajka Maria Bujnicka Michał Błażejewski Bolesław Chamot Bożena Chodźko Wanda Duszka Stanisław Gawiliński Hanna Gosk Grażyna Kompel Ewa Kosowska Piotr Krywak Wiesław Krzysztoszek Krzysztof Kłosiński Tadeusz Linkner Alicja Nowakowska Wanda Pindlowa Elżbieta Pleszkun-Olejniczak Włodzimierz Próchnicki Marian Ptaszyk Joanna Pyszny Józef Ratajczak Krystyna Ratajska Andrzej Romanowski Mirosława Salska-Kaca Jerzy Samp Wojciech Soliński Andrzej Sulikowski Ryszard Waksmund Adam Wierciński Aleksander Woźny Marta Zielińska Jan Zieliński Andrzej Zieniewicz s. 18-196
Polski dyskurs kresowy w niefikcjonalnych zapisach międzywojennych : próba lektury w perspektywie postcolonial studies Hanna Gosk s. 20-33
Zło opisane językiem powszedniości : odpowiedź Tadeusza Borowskiego na zmianę warunków postrzegania rzeczywistości Hanna Gosk s. 51-64
Tożsamościotwórcze aspekty polonistycznych studiów postzależnościowych Hanna Gosk s. 51-62
Podzwonne (nie tylko) dla kanonu Hanna Gosk s. 90-95
Od europejskiej ekspansji i kolonializmu po doświadczenie polskie Hanna Gosk s. 121-128
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Obrachunek z przeszłością. (>>Kuźnica<< z lat 1945-1948 wobec prozatorskiej tradycji literackiej dwudziestolecia międzywojennego)", Hanna Gosk, "Przegląd Humanistyczny" nr 10 Jan Tomkowski Hanna Gosk (aut. dzieła rec.) s. 153
">>Popioły<< Stefana Żeromskiego. Nowoczesna powieść historyczna przełomu wieków", Hanna Gosk, "Przegląd Humanistyczny" nr 7 (1975) : [recenzja] Małgorzata Masalska Hanna Gosk (aut. dzieła rec.) s. 171
"Ekspresjonistyczny model artysty w >>Żywych kamieniach<< Wacława Berenta na tle ekspresjonistycznych tendencji w literaturze polskiej", Hanna Gosk, "Przegląd Humanistyczny" nr 6 (1977) : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Hanna Gosk (aut. dzieła rec.) s. 173
"O krytyce literackiej u progu lat 50-tych", Hanna Gosk, "Miesięcznik Literacki" nr 1-5 (1982) : [recenzja] Mirosław Lalak Hanna Gosk (aut. dzieła rec.) s. 198
"W poszukiwaniu drogi. (Z dyskusji literackich wokół prozy polskiej po roku 1956)", Hanna Gosk, "Miesięcznik Literacki" nr 8 Katarzyna Głowacka Hanna Gosk (aut. dzieła rec.) s. 203
"Outsider w prozie polskiej po roku 1956", Hanna Gosk, "Miesięcznik Literacki" nr 6 (1985) : [recenzja] Joanna Zawadzka Hanna Gosk (aut. dzieła rec.) s. 224
Sambor i okolica : dwie opowieści geo(poli Hanna Gosk s. 264-282