Znaleziono 5 artykułów

Łucja Ginkowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Józef Ambroszko Alicja Baluch Zofia Brzuchowska Miłosława Bukowska Stanisław Cieślak Barbara Dumania Czesław Dutka Bożena Garszczyńska Łucja Ginkowa Wojciech Gutowski Andrzej Konkowski Barbara Kubicka-Czekaj Alicja Kurkowa Tadeusz Lewaszkiewicz Maria Marcjan Anna Mazanek Anna Nasalska Barbara Niemiec Maria Prussak Zygmunt Sibiga Alina Siomkajło Anna Sobolewska Andrzej Stoff Zdzisław Szeląg Eugenia Sławińska Eugenia Ulczinaite Marian Ursel Zofia Wójcicka Jolanta Ługowska Joanna Ślósarska Dobrosława Świerczyńska s. 18-117
"Cechy języka sentymentalnej i wczesnoromantycznej liryki krajobrazowej", Łucja Ginkowa, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1978) : [recenzja] Jan Zieliński Łucja Ginkowa (aut. dzieła rec.) s. 149
"Romantyczne kontynuacje poematu opisowego", Łucja Ginkowa, "Ruch Literacki" z. 4 (1977) : [recenzja] Jerzy Snopek Łucja Ginkowa (aut. dzieła rec.) s. 173
Cechy języka sentymentalnej i wczesnoromantycznej liryki krajobrazowej Łucja Ginkowa s. 187-214
"Główne motywy liryki pejzażowej wczesnego romantyzmu", Łucja Ginkowa, "Prace Naukowe UŚl." nr 392. Prace Historycznoliterackie 17, Katowice 1980 : [recenzja] Maria Kalinowska Łucja Ginkowa (aut. dzieła rec.) s. 198