Znaleziono 14 artykułów

Joanna Ślósarska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Józef Ambroszko Alicja Baluch Zofia Brzuchowska Miłosława Bukowska Stanisław Cieślak Barbara Dumania Czesław Dutka Bożena Garszczyńska Łucja Ginkowa Wojciech Gutowski Andrzej Konkowski Barbara Kubicka-Czekaj Alicja Kurkowa Tadeusz Lewaszkiewicz Maria Marcjan Anna Mazanek Anna Nasalska Barbara Niemiec Maria Prussak Zygmunt Sibiga Alina Siomkajło Anna Sobolewska Andrzej Stoff Zdzisław Szeląg Eugenia Sławińska Eugenia Ulczinaite Marian Ursel Zofia Wójcicka Jolanta Ługowska Joanna Ślósarska Dobrosława Świerczyńska s. 18-117
Poetyka jako chwyt Joanna Ślósarska s. 49-62
"Krew utajona" w literach, cyfrach, barwach i liniach : (o obrazach Jacka Sempolińskiego) Joanna Ślósarska s. 115-125
Funkcja struktur poetyckich i malarskich w świetle współczesnej analityki przedstawienia Joanna Ślósarska s. 149-160
"I odtąd wzgórze w krainie Moria stanie się oczekiwaniem" : (o trzeciej części "Tryptyku rzymskiego" Jana Pawła II) Joanna Ślósarska s. 185-197
Miejsce antropologiczne w "Ogrodach polskich" Wojciecha Prażmowskiego Joanna Ślósarska s. 203-215
Drzewa Valinoru : magiczny egzystencjalizm w "Silmarillionie" J. R. R. Tolkiena Joanna Ślósarska s. 217-228
"Poezja i egzystencja : o twórczości poetyckiej Kazimierza Świegockiego : studia - szkice - interpretacje", pod red. Stanisława Szczęsnego, Siedlce 1999 : [recenzja] Joanna Ślósarska Stanisław Szczęsny (aut. dzieła rec.) s. 242-245
Śpiący Orfeusz : (kilka uwag o poemacie Czesława Miłosza "Orfeusz i Eurydyka") Joanna Ślósarska s. 279-295
Aktualizacje antropologicznych struktur wyobraźni w wierszach Bolesława Leśmiana i Mirona Białoszewskiego Joanna Ślósarska s. 301-311
"Czytanie sacrum", Zofia Zarębianka, Kraków 2008 : [recenzja] Joanna Ślósarska Zofia Zarębianka (aut. dzieła rec.) s. 327-332
"Poeta formy. Formowanie się człowieka i świata w utworach Witolda Gombrowicza", Joanna Ślósarska,"Litteraria" 16 (1984): [recenzja] Jan Zieliński Joanna Ślósarska (aut. dzieła rec.) s. 348
"Kognitywizm w poetyce i stylistyce", red. Grażyna Habrajska, Joanna Ślósarska, Kraków 2006 : [recenzja] Sebastian Wasiuta Grażyna Habrajska (aut. dzieła rec.) Joanna Ślósarska (aut. dzieła rec.) s. 439
"Zasada tranzytywności w kulturze", Joanna Ślósarska, Kraków 2014 : [recenzja] Joanna Ślósarska (aut. dzieła rec.) s. 521