Znaleziono 9 artykułów

Alicja Baluch

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji Alicja Baluch Małgorzata Chrobak s. 3
Autoanaliza na podstawie baśni "Białośnieżka" i "Różyczka" Braci Grimm Alicja Baluch s. 5-12
Streszczenia prac doktorskich Józef Ambroszko Alicja Baluch Zofia Brzuchowska Miłosława Bukowska Stanisław Cieślak Barbara Dumania Czesław Dutka Bożena Garszczyńska Łucja Ginkowa Wojciech Gutowski Andrzej Konkowski Barbara Kubicka-Czekaj Alicja Kurkowa Tadeusz Lewaszkiewicz Maria Marcjan Anna Mazanek Anna Nasalska Barbara Niemiec Maria Prussak Zygmunt Sibiga Alina Siomkajło Anna Sobolewska Andrzej Stoff Zdzisław Szeląg Eugenia Sławińska Eugenia Ulczinaite Marian Ursel Zofia Wójcicka Jolanta Ługowska Joanna Ślósarska Dobrosława Świerczyńska s. 18-117
"Małe dziecko wchodzi w środek świata przedstawionego i czuje się jego uczestnikiem..." - wywiad z prof. dr hab. Alicją Baluch, rozmawia Krystyna Zabawa Alicja Baluch Krystyna Zabawa s. 73-81
"Dziecko i świat przedstawiony, czyli tajemnica dziecięcej lektury", Alicja Baluch, Warszawa 1987 : [recenzja] Anna Bujnowska Alicja Baluch (aut. dzieła rec.) s. 173
"Poezja współczesna w szkole podstawowej", Alicja Baluch, Warszawa 1984 : [recenzja] Anna Bujnowska Alicja Baluch (aut. dzieła rec.) s. 184
"Narracja uzasadnieniem idei >>Bram raju<< J.Andrzejewskiego", Alicja Baluch, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Kraków” z.72, Prace Historycznoliterackie VIII, Kraków 1980 : [recenzja] Ewa Graczyk Alicja Baluch (aut. dzieła rec.) s. 186
"O stylizacji w >>Gałęzi<< Tadeusza Różewicza", Alicja Baluch, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie" z.73, Prace Historycznoliterackie IX, Kraków 1982 : [recenzja] Mirosław Lalak Alicja Baluch (aut. dzieła rec.) s. 212
"Między baśnią a podwórkiem : gry literackie w polskim dramacie dla dzieci", Marta Karasińska, Poznań 1998; "Czyta, nie czyta... : o dziecku literackim", Alicja Baluch, Kraków 1998 : [recenzja] Alicja Baluch Agnieszka Paja Marta Karasińska (aut. dzieła rec.) s. 371-375