Znaleziono 17 artykułów

Andrzej Stoff

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Józef Ambroszko Alicja Baluch Zofia Brzuchowska Miłosława Bukowska Stanisław Cieślak Barbara Dumania Czesław Dutka Bożena Garszczyńska Łucja Ginkowa Wojciech Gutowski Andrzej Konkowski Barbara Kubicka-Czekaj Alicja Kurkowa Tadeusz Lewaszkiewicz Maria Marcjan Anna Mazanek Anna Nasalska Barbara Niemiec Maria Prussak Zygmunt Sibiga Alina Siomkajło Anna Sobolewska Andrzej Stoff Zdzisław Szeląg Eugenia Sławińska Eugenia Ulczinaite Marian Ursel Zofia Wójcicka Jolanta Ługowska Joanna Ślósarska Dobrosława Świerczyńska s. 18-117
Dialog interpretacyjny na temat "Powrotu z gwiazd" Andrzej Stoff s. 67-101
Semantyzacja przestrzeni w powieści Stanisława Lema "Solaris" Andrzej Stoff s. 102-115
"Poetyka inwokacji. (I)", Andrzej Stoff, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XXII. Nauki Humanistyczno-Społeczne, z.137, Toruń 1982 : [recenzja] Maria Kalinowska Andrzej Stoff (aut. dzieła rec.) s. 139
"Funkcja tytułu w dziele literackim", Andrzej Stoff, "Zeszyty Naukowe UMK", Filologia Polska XI, z.66, Toruń 1975 : [recenzja] Barbara Więzik Andrzej Stoff (aut. dzieła rec.) s. 151
"Stanisława Lema dialog z czytelnikiem", Andrzej Stoff, "Przegląd Humanistyczny" nr 6 (1977) : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Andrzej Stoff (aut. dzieła rec.) s. 205
"Krytyka o pierwszych utworach Stanisława Lema", Andrzej Stoff, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XI, z.66, Toruń 1975 : [recenzja] Łucja Ginko Andrzej Stoff (aut. dzieła rec.) s. 221
"Metody i wzorce obrazowania w science-fiction", Andrzej Stoff, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XIII, Nauki Humanistyczno-Społeczne z.81 : [recenzja] Anna Braciszewska Andrzej Stoff (aut. dzieła rec.) s. 222
"Opowiadania fantastyczne Sygurda Wisniowskiego", Andrzej stoff, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XIII, Nauki Humanistyczno-Społeczne z.81 : [recenzja] Joanna Zawadzka Andrzej Stoff (aut. dzieła rec.) s. 224
"Stanisław Lem jako czytelnik własnych utworów", Andrzej Stoff, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XXVIII, Toruń 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Andrzej Stoff (aut. dzieła rec.) s. 310
">>Inquit<< w >>Trylogii<< Henryka Sienkiewicza", Andrzej Stoff, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XXX, Toruń 1987 : [recenzja] Marek Tobera Andrzej Stoff (aut. dzieła rec.) s. 312
"O strategii narracyjnej >>Potopu<<. Sprawa dwuimienności głównego bohatera", Andrzej Stoff, "Ruch Literacki" nr 1 (1980) : [recenzja] Grażyna Borkowska Andrzej Stoff (aut. dzieła rec.) s. 313
"Porachunki ze światem. O powieścich fantastycznych Antoniego Słonimskiego", Andrzej Stoff, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XV. Literatura, Toruń 1979 : [recenzja] Alicja Szałagan Andrzej Stoff (aut. dzieła rec.) s. 315
"Aluzja literacka jako podstawa nowego utworu", Andrzej Stoff, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XVII. Literatura. Nauki Hum.-Społ., z.109, Toruń 1980 : [recenzja] Ryszard Nycz Andrzej Stoff (aut. dzieła rec.) s. 332
"Poetyka inwokacji. (III)", Andrzej Stoff, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska 26. Literatura, Toruń 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Andrzej Stoff (aut. dzieła rec.) s. 340
"Archetyp poety jako zagadnienia nauki o literaturze", Andrzej Stoff, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XIX. Nauki Humanistyczno-Społeczne, z.119, Toruń 1981 : [recenzja] Joanna Zawadzka Andrzej Stoff (aut. dzieła rec.) s. 427
"Uwagi o poetyce i estetyce filmu science-fiction", Andrzej Stoff, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XXI. Nauki Humanistyczno-Społeczne, z.126, Toruń 1982 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Andrzej Stoff (aut. dzieła rec.) s. 451