Znaleziono 11 artykułów

Maria Marcjan

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Instytut Teorii Literatury, Teatru i Filmu Uniwersytetu Łódzkiego Maria Marcjan s. 15-18
Streszczenia prac doktorskich Józef Ambroszko Alicja Baluch Zofia Brzuchowska Miłosława Bukowska Stanisław Cieślak Barbara Dumania Czesław Dutka Bożena Garszczyńska Łucja Ginkowa Wojciech Gutowski Andrzej Konkowski Barbara Kubicka-Czekaj Alicja Kurkowa Tadeusz Lewaszkiewicz Maria Marcjan Anna Mazanek Anna Nasalska Barbara Niemiec Maria Prussak Zygmunt Sibiga Alina Siomkajło Anna Sobolewska Andrzej Stoff Zdzisław Szeląg Eugenia Sławińska Eugenia Ulczinaite Marian Ursel Zofia Wójcicka Jolanta Ługowska Joanna Ślósarska Dobrosława Świerczyńska s. 18-117
Informacja o studium doktoranckim przy instytucie teorii literatury, teatru i filmu Uniwersytetu Łódzkiego Maria Marcjan s. 84-86
"Z zagadnień konstrukcji świata przedstawionego w prozie współczesnej. / Film a literatura Ewa Szary Maria Marcjan (aut. dzieła rec.) s. 91
Instytut Teorii Literatury, Teatru i Filmu Uniwersytetu Łódzkiego Maria Marcjan s. 110-114
"Z problematyki wzorca i parodii. Na marginesie twórczości Stanisława Lema. / Komunikat Ewa Szary Maria Marcjan (aut. dzieła rec.) s. 126
Uniwersytet Łódzki Maria Marcjan s. 165-170
"O tzw. >>filmowości<< dzieła literackiego.Wstęp do problematyki", Maria Marcjan [w:] "Litteraria. Teoria literatury, metodologia, kultura, humanistyka", Wrocław 1973 : [recenzja] Izabela Jarosińska Maria Marcjan (aut. dzieła rec.) s. 187
Z problemów poetyki nowel C. Norwida Maria Marcjan s. 261-277
"Teoria genologiczna Stefanii Skwarczyńskiej. (Próba analizy i krytyki)", Stanisław Dąbrowski, Gdańsk 1974, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Wydział I Nauk Społecznych i Humanistycznych, Seria Monografii, Nr 47, ss. 318, 2 nlb. + errata na wklejce : [recenzja] Maria Marcjan Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 315-325
Poetyka autentyczności czyli o autobiografizmie w twórczości ks. Jana Twardowskiego Maria Marcjan s. 337-352