Znaleziono 15 artykułów

Zdzisław Szeląg

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Józef Ambroszko Alicja Baluch Zofia Brzuchowska Miłosława Bukowska Stanisław Cieślak Barbara Dumania Czesław Dutka Bożena Garszczyńska Łucja Ginkowa Wojciech Gutowski Andrzej Konkowski Barbara Kubicka-Czekaj Alicja Kurkowa Tadeusz Lewaszkiewicz Maria Marcjan Anna Mazanek Anna Nasalska Barbara Niemiec Maria Prussak Zygmunt Sibiga Alina Siomkajło Anna Sobolewska Andrzej Stoff Zdzisław Szeląg Eugenia Sławińska Eugenia Ulczinaite Marian Ursel Zofia Wójcicka Jolanta Ługowska Joanna Ślósarska Dobrosława Świerczyńska s. 18-117
Z dziejów nielegalnej prasy polskiej w latach 1820-1860 Zdzisław Szeląg s. 23-39
Półlegalne, utajnione pierwodruki i przedruki wierszy A. Mickiewicza w zaborze rosyjskim w latach 1834-1857 Zdzisław Szeląg s. 105-117
Mickiewicz współautorem nekrologu Stefana Garczyńskiego Zdzisław Szeląg s. 117-121
Mickiewicz jako korektor "Sonetów wojennych" Stefana Garczyńskiego Zdzisław Szeląg s. 127-131
Uwagi o chronologii i formowaniu "Wacława dziejów" Stefana Garczyńskiego Zdzisław Szeląg s. 149-165
Uzupełnienia do artykułu Zdzisław Szeląg s. 164
Wiersze Stefana Garczyńskiego w odpisie Klaudyny Potockiej Zdzisław Szeląg s. 273-292
Książka na stulecie Liceum w Grójcu Zdzisław Szeląg s. 280
"Nieznany list Karola Balińskiego do Karola Szajnochy", Zdzisław Szeląg, "Ruch Literacki" z. 5 Cecylia Gajkowska Zdzisław Szeląg (aut. dzieła rec.) s. 286
"Wokół >>Sonetów wojennych<< Stefana Gerczyńskiego", Zdzisław Szeląg, "Przegląd Humanistyczny" nr 8 (1978) : [recenzja] Irena Stamplowska Zdzisław Szeląg (aut. dzieła rec.) s. 317
"Przeoczony rejestr listów Ignacego Domejki do Adama Mickiewicza. (Na marginesie trzeciego tomu >>Kroniki życia i twórczości Mickiewicza: Mickiewicz w Collège de France<<)", Zdzisław Szeląg, "Ruch Literacki" nr 5 (1979) : [recenzja] Irena Stemplowska Zdzisław Szeląg (aut. dzieła rec.) s. 341
"Akta sekretne Komisarza Obwodu kieleckiego. O III cz. >>Dziadów<< i >>Panu Tadeuszu<<", Zdzisław Szeląg, "Twórczość" nr 4 (1985) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Zdzisław Szeląg (aut. dzieła rec.) s. 348
"Nieznany list Karola Balińskiego do Karola Szajnochy", Zdzisław Szeląg, "Ruch Literacki" z. 5 Jan Zieliński Zdzisław Szeląg (aut. dzieła rec.) s. 354
"Stefan Garczyński. Zarys biografii", Zdzisław Szeląg, Kielce 1983 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Zdzisław Szeląg (aut. dzieła rec.) s. 385