Znaleziono 16 artykułów

Marian Ursel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Powinowactwa artystyczne wierszy Aleksandra Fredry Marian Ursel s. 5-44
Streszczenia prac doktorskich Józef Ambroszko Alicja Baluch Zofia Brzuchowska Miłosława Bukowska Stanisław Cieślak Barbara Dumania Czesław Dutka Bożena Garszczyńska Łucja Ginkowa Wojciech Gutowski Andrzej Konkowski Barbara Kubicka-Czekaj Alicja Kurkowa Tadeusz Lewaszkiewicz Maria Marcjan Anna Mazanek Anna Nasalska Barbara Niemiec Maria Prussak Zygmunt Sibiga Alina Siomkajło Anna Sobolewska Andrzej Stoff Zdzisław Szeląg Eugenia Sławińska Eugenia Ulczinaite Marian Ursel Zofia Wójcicka Jolanta Ługowska Joanna Ślósarska Dobrosława Świerczyńska s. 18-117
Teatralizacja działań postaci w komediach Fredry Marian Ursel s. 52-82
"„Spowiednicy” Mickiewicza i Fredry oraz inne eseje", Bogdan Zakrzewski, Wrocław 1994 : [recenzja] Marian Ursel Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 124-130
"Dwaj wieszcze : Mickiewicz i Wernyhora", Bogdan Zakrzewski, Warszawa 1996 : [recenzja] Marian Ursel Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 144-153
"Fredro na scenie", oprac. i red. Dorota Buchwald, Agnieszka Krasnodębska, Maria Maziewska, Warszawa 1994 : [recenzja] Marian Ursel Dorota Buchwald (aut. dzieła rec.) Agnieszka Krasnodębska (aut. dzieła rec.) Maria Maziewska (aut. dzieła rec.) s. 150-161
Polonistyka w Münster Marian Ursel s. 151-156
O źródłach i sposobach funkcjonowania motywu "Pawła i Gawła" Marian Ursel s. 171-179
"Longinus Podbipięta. Rodowody literacko-folklorystyczne trzech motywów", Marian Ursel, "Acta Universitatis Wratislaviensis" No 298, "Prace Literackie" XVII, Wrocław 1975 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Marian Ursel (aut. dzieła rec.) s. 193
"O źródłach i sposobach funkcjonowania motywu >>Pawła i Gawła<<", Marian Ursel, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1977) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Marian Ursel (aut. dzieła rec.) s. 193
Bogdan Zakrzewski (25 września 1916 - 23 października 2011) Marian Ursel s. 219-229
"Bohater romantycznej powieści poetyckiej", Marian Ursel, "Acta Universitatis Wratislaviensis" nr 200, "Prace Literackie" XV, Wrocław 1973 : [recenzja] Hieronim Chojnacki Marian Ursel (aut. dzieła rec.) s. 227
"Kapitalizm w oczach Aleksandra Fredry", Marian Ursel, "Litteraria. Teoria literatury-Metodologia-Kultura-Humanistyka" Red. J. Trzynadlowski, T.IX (1977) : [recenzja] Małgorzata Masalska Marian Ursel (aut. dzieła rec.) s. 254
"Kilka uwag o listach poetyckich Aleksandra Fredry", Marian Ursel, "Ze Skarbca Kultury”, z.43 (1986): [recenzja] Tomasz Chachulski Marian Ursel (aut. dzieła rec.) s. 284
"Hajże na Soplicę!", Bogdan Zakrzewski, Wrocław 1990 : [recenzja] Marian Ursel Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 291-301
"Antologia bajki polskiej", wybrał i oprac. Wacław Woźnowski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1982 : [recenzja] Marian Ursel Wacław Woźnowski (aut. dzieła rec.) s. 349-358