Znaleziono 9 artykułów

Wacław Woźnowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Koncepcja literatury walczącej w czasach Stanisława Augusta Wacław Woźnowski s. 31-55
"Literacki spór o tradycje w czasach Stanisława Augusta. / Z dziejów motywu wąsów, kontusza i fraka Elżbieta Sarnowska Wacław Woźnowski (aut. dzieła rec.) s. 133
Streszczenia rozpraw doktorskich Jan Michalik Wacław Woźnowski s. 137-140
"Z pogranicza satyry i krytyki literackiej. / Poeci stanisławowscy w świetle pamfletu i paszkwilu Dobrosława Świerczyńska Wacław Woźnowski (aut. dzieła rec.) s. 174
Nieznane wiersze Trembeckiego i Węgierskiego Wacław Woźnowski s. 175-186
"Koncepcja literatury walczącej w czasach Stanisława Augusta", Wacław Woźnowski, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Elżbieta Sarnowska Wacław Woźnowski (aut. dzieła rec.) s. 190
"Pamflet obyczajowy w czasach Stanisława Augusta", Wacław Woźnowski, Wrocław 1973 : [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Wacław Woźnowski (aut. dzieła rec.) s. 238
"Bajka w literaturze polskiego Oświecenia", Wacław Woźnowski, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie", z. 28 (1974) : [recenzja] Barbara Falęcka Wacław Woźnowski (aut. dzieła rec.) s. 293
"Antologia bajki polskiej", wybrał i oprac. Wacław Woźnowski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1982 : [recenzja] Marian Ursel Wacław Woźnowski (aut. dzieła rec.) s. 349-358