Znaleziono 102 artykuły

Bogdan Zakrzewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W 100-lecie "Pamiętnika Literackiego" Bogdan Zakrzewski
Stan i perspektywy warsztatu bibliograficznego nauk o literaturze polskiej Jadwiga Czachowska J. Maciejewski Bogdan Zakrzewski s. 1-10
"Pan Tadeusz", czyli "Jeszcze Polska nie zginęła" Bogdan Zakrzewski s. 3-25
O napoleonizmie Fredry Bogdan Zakrzewski s. 3-20
Fredrowskie Jatwięgi i "Lubienie" Bogdan Zakrzewski s. 3-26
O przemijaniu w "Panu Tadeuszu" Bogdan Zakrzewski s. 17-28
Śląska pracownia Tadeusza Mikulskiego Bogdan Zakrzewski s. 27-40
"Pieśń Feliksa" z III części "Dziadów" Bogdan Zakrzewski s. 35-62
O twórczości obscenicznej Aleksandra Fradry Bogdan Zakrzewski s. 37-53
O "niekonsekwencjach" autorskich Pana Tadeusza Bogdan Zakrzewski s. 51-56
Z temblakiem i bez temblaka : o tzw. niekonsekwencjach w "Panu Tadeuszu" Bogdan Zakrzewski s. 51-97
"Pamiętnik Literacki" Bogdan Zakrzewski s. 52-54
Bieg życia hymnu "Boże! coś Polskę" Bogdan Zakrzewski s. 55-84
lenartowiczowski mit o Racławicach Bogdan Zakrzewski s. 61-72
Polska poezja Wiosny Ludów Bogdan Zakrzewski s. 73-81
Norwid wśród Zoilów Bogdan Zakrzewski s. 79-108
O "Warszawiankach" Bogdan Zakrzewski s. 83-93
"Ach, to była dziewica..." : o Mickiewiczowskiej Platerównie Bogdan Zakrzewski s. 83-105
"Zapiski starucha" Aleksandra Fredry Bogdan Zakrzewski s. 87-117
Pieśń w "Warszawiance" Wyspiańskiego Bogdan Zakrzewski s. 103-121
Korespondencja Aniela Piorunowa Bogdan Zakrzewski s. 114-117
Czyja "lirenka"? Bogdan Zakrzewski s. 117-141
Arcygrafoman kontra arcypoeta, czyli ks. Wincenty Kraiński wobec Adama Mickiewicza Bogdan Zakrzewski s. 117-130
"Wernyhora : przepowiednie i legenda", Stanisław Makowski, Warszawa 1995 : [recenzja] Bogdan Zakrzewski Stanisław Makowski (aut. dzieła rec.) s. 119-121
"„Spowiednicy” Mickiewicza i Fredry oraz inne eseje", Bogdan Zakrzewski, Wrocław 1994 : [recenzja] Marian Ursel Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 124-130
"O, cześć wam, panowie!..." : fragment monografii Bogdan Zakrzewski s. 125-165
"Tematy śląskie. Rozprawy i szkice", Bogdan Zakrzewski, Katowice 1973 : [recenzja] Marek Szrenica Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 140-144
"Wrocławskie Sofos", Bogdan Zakrzewski, "Pamiętnik Literacki" R.LXIII (1972) : [recenzja] Alina Kowalczykowa Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 143
"Dwaj wieszcze : Mickiewicz i Wernyhora", Bogdan Zakrzewski, Warszawa 1996 : [recenzja] Marian Ursel Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 144-153
Z albumu Kościelskich : pomnik Słowackiego w Miłosławiu Bogdan Zakrzewski s. 145-148
Fredroviana w pamiętnikach prawnuczki Bogdan Zakrzewski s. 154-185
Emendacje do tekstów korespondencji Mickiewicza : z Archiwum Zmartwychwstańców (2) Bogdan Zakrzewski s. 155-158
Słowacki o sztambuchu Baronowej Richthofen Bogdan Zakrzewski s. 157-163
Zofia Szembekówna o losach archiwaliów Fredrowskich Bogdan Zakrzewski s. 157-162
Sienkiewicz dla maluczkich Bogdan Zakrzewski s. 159-198
"Czyja lirenka?", Bogdan Zakrzewski, "Pamiętnik Literacki" R. 63 (1972) : [recenzja] Alina Kowalczykowa Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 165
">>Autobiografia<< Aleksandra Fredry", Bogdan Zakrzewski, Wrocław 1971 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 182
Wrocławska Sofos Bogdan Zakrzewski s. 183-199
"Nocleg" Mickiewicza w archiwach Edmunda Bojanowskiego Bogdan Zakrzewski s. 183-190
"Badania nad literaturą romantyzmu w 25-leciu. Perspektywy dalszych badań", Bogdan Zakrzewski, "Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie", T. 14 (1972) : [recenzja] Wanda Roszkowska-Sykałowa Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 184
Hajże na... rękopis "Pana Tadeusza"! Bogdan Zakrzewski s. 184-195
"Rede Dolche, rede Schwerter", Bogdan Zakrzewski, "Odra", T. 12 (1972), nr 11 : [recenzja] Maria Joczowa Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 186
Mickiewicz i wydawnictwa Brockhausa Bogdan Zakrzewski s. 187-202
">>Mazur kajdaniarski<< Ludwika Wyrańskiego", Bogdan Zakrzewski, Wrocław 1978 : [recenzja] Krystyna Sierocka Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 187
"Z korespondencji redakcyjnej profesora Stanisława Pigonia", Bogdan Zakrzewski, "Pamiętnik Literacki" R.LXI (1970) : [recenzja] Izabela Szubert Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 189
Teksty towianistyczne Mickiewicza : z Archiwum Zmartwychwstańców (1) Bogdan Zakrzewski s. 193-198
"Fredro i Fredrusie", Bogdan Zakrzewski, Wrocław 1974 : [recenzja] Łucja Ginko Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 194
"O obojnactwie literackim Aleksandra Fredry", Bogdan Zakrzewski, "Acta Universitatis Wratislaviensis" No 298, "Prace Literackie" XVII, Wrocław 1975 : [recenzja] Halina Gacowa Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 197
Historia grobu Fredry Bogdan Zakrzewski s. 197-224
"Polska poezja Wiosny Ludów", Bogdan Zakrzewski, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1974) : [recenzja] Łucja Ginko Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 199
"O napoleonizmie Fredry", Bogdan Zakrzewski, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1977) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 199
"Fredro z paradyzu. Studia i szkice", Bogdan Zakrzewski, Wrocław 1976 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 199
">>Poezje<< Norwida w edycji Brockhausa", Bogdan Zakrzewski, "Acta Universitatis Wratislaviensis" No 298, "Prace Literackie" XVIII, Wrocław 1976 : [recenzja] Barbara Więzik Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 201
"Bieg życia hymnu >>Boże! Coś Polskę<,", Bogdan Zakrzewski, "Pamiętnik Literacki" z.3 Maria Kalinowska Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 205
Heinrich Brockhaus u Mickiewicza Bogdan Zakrzewski s. 213-217
Improwizacje grudniowe Juliusza Słowackiego Bogdan Zakrzewski s. 215-219
Z korespondencji redakcyjnej profesora Stanisława Pigonia Bogdan Zakrzewski s. 219-232
">>Ach, to była dziewica...<<. O Mickiewiczowskiej Platerównie", Bogdan Zakrzewski, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1976) : [recenzja] Halina Gacowa Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 227
"Fredro wróg dziennikarzy", Bogdan Zakrzewski, "Ruch Literacki" z.5 (1976) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 227
"Koneksje artystyczne Fredrów", Bogdan Zakrzewski, "Acta Universitatis Wratislaviensis" nr 200, "Prace Literackie" XV, Wrocław 1973 : [recenzja] Halina Gacowa Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 233
"Jerzy Samuel Bandtkie jako zbieracz piesni ludowych", Jerzy Zakrzewski [w:] "Między dawnymi a nowymi laty...", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 240
"Chronologia i ustalenie tekstu utworów drobnych Juliusza Słowackiego z okresu 1843-1849 r.", Jan Kuźniar, Wrocław 1960, Nadbitka, z XII t. cz. I „Dzieł wszystkich” J. Słowackiego : [recenzja] Bogdan Zakrzewski Jan Kuźniar (aut. dzieła rec.) s. 249-252
Prus, Orzeszkowa i inni o pornografii : zapomniane wypowiedzi w ankiecie lwowskiej Sodalicji akademickiej z 1909 roku Bogdan Zakrzewski s. 249-254
"„Tygodnik Literacki”. 1838-1845. Zarys monograficzny", Bogdan Zakrzewski, Warszawa 1963, Państwowy Instytut Wydawniczy, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, komitet redakcyjny: Julian Krzyżanowski, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, sekretarz komitetu redakcyjnego Aniela Piorunowa, seria: Historia Literatury, 5, redakcja serii: Maria Janion, Jan Kott, Zofia Szmydtowa, s. 236, 4 nlb. : [recenzja] Maria Straszewska Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 266-270
">>Pan Tadeusz<< czyli >>Jeszcze Polska nie zginęła<<", Bogdan Zakrzewski, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1984) : [recenzja] Mirosław Lalak Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 275
"O >>Warszawiankach<<", Bogdan Zakrzewski, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1981) : [recenzja] Jan Tomkowski Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 281
"Wilhelm Häring o >>Panu Tadeuszu<<", Marian Szyrocki, Bogdan Zakrzewski, "Przegląd Humanistyczny", nr 7 (1974) : [recenzja] Andrzej Sąpoliński Marian Szyrocki (aut. dzieła rec.) Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 285
"Hajże na Soplicę!", Bogdan Zakrzewski, Wrocław 1990 : [recenzja] Marian Ursel Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 291-301
"O twórczości obscenicznej Aleksandra Fredry", Bogdan Zakrzewski, "Pamiętnik Literacki", z. 3 (1974) : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 295
"Pieśń w >>Warszawiance<< Wyspiańskiego", Bogdan Zakrzewski, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 296
"Sztandar i krew. Studia monograficzne o najgłośniejszych pieśniach Wielkiego Proletariatu", Bogdan Zakrzewski, Wrocław 1982: [ recenzja] Anna Bujnowska Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 308
"Fredro w paradyzu. Studia i szkice", Bogdan Zakrzewski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, ss. 264 : [recenzja] Konrad Górski Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 318-320
"Pieśni ludu śląskiego. Ze zbiorów rękopiśmiennych Józefa Lompy", wydał, skomentował i zarysem monograficznym poprzedził Bogdan Zakrzewski, Wrocław 1970, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Wydawnictwa Instytutu Śląskiego w Opolu - Książki, ss. 470, 2 nlb. + 11 wklejek ilustr. : [recenzja] Jerzy Pośpiech Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 321-326
">>Boże, coś Polskę<< Alojzego Felińskiego", Bogdan Zakrzewski, wyd.2, Wrocław 1987 : [recenzja] Marek Tobera Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 330
"Z temblakiem i bez temblaku. O tzw. niekonsekwencjach w >>Panu Tadeuszu<<", Bogdan Zakrzewski, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1987) : [recenzja] Mirosław Lalak Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 330
Jan Gawałkiewicz (4 maja 1916 - 26 listopada 1964) [nekrolog] Bogdan Zakrzewski s. 339-344
"Pamiętniki i wizerunki", Henryk Kamieński, z rękopisów przygotowała do druku i przypisami opatrzyła Irmina Śliwińska, wstęp opracował Witold Kula, okładkę projektował Stanisław Kobielski, Wrocław 1951, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, s. LVI, XX, 323, 1 nlb., w tekście 2 ryciny : [recenzja] Bogdan Zakrzewski Henryk Kamieński (aut. dzieła rec.) Stanisław Kobielski (aut. dzieła rec.) Witold Kula (aut. dzieła rec.) Irmina Śliwińska (aut. dzieła rec.) s. 341-349
"Wspomnienia z lat ubiegłych", Zofia z Fredrów Szeptycka, przygotował do druku, wstępem i przypisami opatrzył Bogdan Zakrzewski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, ss. 392 + 14 wklejek ilustr. : [recenzja] Zdzisław Libera Zofia Szeptycka (aut. dzieła rec.) Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 344-347
"Spór o Mickiewicza", Stefan Żółkiewski, Wrocław 1952, Wyd. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Studia Historycznoliterackie Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, pod red. Jana Kotta, t. 16, s. 276, nlb. 4, ryc. 10 : [recenzja] Bogdan Zakrzewski Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 352-364
">>Nocleg<< Mickiewicza w Archiwum Edmunda Bojanowskiego", Bogdan Zakrzewski, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1987) : [recenzja] Andrzej Horubała Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 353
"Ignacy Chrzanowski na studiach we Wrocławiu", Władysław Czapliński, Wrocław 1946, s. 26; "Władysław Nehring w ostatnich latach życia", Wiktor Hahn, Wrocław 1947, Archiwum Przeszłości Instytutu Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, 1, 2, s. 23 : [recenzja] Bogdan Zakrzewski Władysław Czapliński (aut. dzieła rec.) Wiktor Hahn (aut. dzieła rec.) s. 357-358
"Literatura ludowa w polskich syntezach historycznoliterackich", Bogdan Zakrzewski, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 361
">>O, cześć wam, panowie!...<<. Fragment monografii", Bogdan Zakrzewski, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1979) : [recenzja] Maria Mogielnicka Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 361
"O przemijaniu w >>Panu Tadeuszu<<", Bogdan Zakrzewski, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 368
"Palen dla cara, O polskiej poezji patriotycznej i rewolucyjnej XIX wieku", Bogdan Zakrzewski, Wrocław 1979 : [recenzja] Andrzej Szwarc Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 370-371
">>Pan Tadeusz<<, czyli >>Jeszcze Polska nie zginęła<<. W 150 rocznicę wydania >>Pana Tadeusza<<", Bogdan Zakrzewski, Wrocław 1984 : [recenzja] Anna Bujnowska Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 370
"Wspomnienia więźnia", Henryk Kamieński, przełożyła z francuskiego Helena Devechy, wstępem i przypisami opatrzył Bogdan Zakrzewski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977 : [recenzja] Władimir A. Djakow Helena Devechy (aut. dzieła rec.) Henryk Kamieński (aut. dzieła rec.) Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) Hanna Burkhardt (tłum.) s. 375-383
">>Boże, coś Polskę<< Alojzego Felińskiego", Bogdan Zakrzewski, Wrocław 1983 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 376
"Norwid wśród zoilów", Bogdan Zakrzewski, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1983) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 376
Od Redaktora Bogdan Zakrzewski s. 385
"O >>niekonsekwencjach<< autorskich >>Pana Tadeusza<<", Bogdan Zakrzewski, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” R.22 (1988): [recenzja] Anna Bujnowska Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 388
W odpowiedzi na list dr Danuty Danek Bogdan Zakrzewski s. 410-411
Z problematyki "Tygodnika Literackiego" Bogdan Zakrzewski s. 423-466
">>Palon dla cara<<. O polskiej poezji patriotycznej i rewolucyjnej XIX w.", Bogdan Zakrzewski, Wrocław 1979 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 428
Z dziejów konfederacji Słowackiego Bogdan Zakrzewski s. 495-507
"The Congress of Bolimof" Bogdan Zakrzewski s. 530-543
"Sądy współczesnych o twórczości Słowackiego (1826-1862)", zebrali i opracowali Bogdan Zakrzewski, Kazimierz Pecold i Artur Ciemnoczołowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1963, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, s. 652 + 10 wklejek ilustr. : [recenzja] Jarmil Pelikán Artur Ciemnoczołowski (aut. dzieła rec.) Kazimierz Pecold (aut. dzieła rec.) Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 544-554
Kłopoty korektorskie z "Poezjami" Stefana Garczyńskiego Bogdan Zakrzewski s. 553-557
"Pisma", Edward Dembowski, redakcja: Anna Śladkowska, Maria Żmigrodzka, Warszawa 1955, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Polska Akademia Nauk - Komitet Filozoficzny oraz Instytut Badań Literackich, Biblioteka Klasyków Filozofii - Pisarze Polscy : [recenzja] Bogdan Zakrzewski Edward Dembowski (aut. dzieła rec.) Anna Śladkowska (aut. dzieła rec.) Maria Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 555-576
Dembowsciana (III) Bogdan Zakrzewski s. 564-572
Norwid w "Pokłosiu" Edmunda Bojanowskiego Bogdan Zakrzewski s. 575-600
Nieznana powieść Henryka Kamieńskiego Bogdan Zakrzewski s. 603-614