Znaleziono 1 artykuł

Stanisław Kobielski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Pamiętniki i wizerunki", Henryk Kamieński, z rękopisów przygotowała do druku i przypisami opatrzyła Irmina Śliwińska, wstęp opracował Witold Kula, okładkę projektował Stanisław Kobielski, Wrocław 1951, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, s. LVI, XX, 323, 1 nlb., w tekście 2 ryciny : [recenzja] Bogdan Zakrzewski Henryk Kamieński (aut. dzieła rec.) Stanisław Kobielski (aut. dzieła rec.) Witold Kula (aut. dzieła rec.) Irmina Śliwińska (aut. dzieła rec.) s. 341-349