Znaleziono 12 artykułów

Maria Mogielnicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Mazurek Dąbrowskiego. Dzieje polskiego hymnu narodowego", Dioniza Wawrzykowska-Wierciochowa, Warszawa 1982 : [recenzja] Maria Mogielnicka Dioniza Wawrzykowska-Wierciochowa (aut. dzieła rec.) s. 230
"Kalendarz życia i twórczości. 1 marca 1890-ostatnie dni marca 1898. T.2", Stanisław Wyspiański, Oprac. M.Stokowa, Kraków 1982 : [recenzja] Maria Mogielnicka Stanisław Wyspiański (aut. dzieła rec.) s. 232
"Kategorie czasu w >>Prozie<< Brunona Schulza", Grzegorz Korecki, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 Maria Mogielnicka Grzegorz Korecki (aut. dzieła rec.) s. 237
"Zdolność odbioru dzieła sztuki jako organ poznawczy", Konrad Górski, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1979) : [recenzja] Maria Mogielnicka Konrad Górski (aut. dzieła rec.) s. 243
"Czyn narodowy i historia w ostatnich pismach Maurycego Mochnackiego", Stanisław Pieróg, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 Maria Mogielnicka Stanisław Pieróg (aut. dzieła rec.) s. 253
"Publicystyka >>Sztuki i Narodu<<", Wiesław Krzysztoszek, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XI. Literatura, Toruń 1979 : [recenzja] Maria Mogielnicka Wiesław Krzysztoszek (aut. dzieła rec.) s. 269
"Romantyczne >>widzenie<< i >>słyszenie<< świata w >>Uspokojeniu<<", Maria Korzeniewicz, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1979) : [recenzja] Maria Mogielnicka Maria Korzeniewicz (aut. dzieła rec.) s. 291
"Losy wojenne i odbudowa polonistyki literackiej. Lata 1939-1950", Jarosław Maciejewski, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1979) : [recenzja] Maria Mogielnicka Jarosław Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 303
"Potrącić strunę poezji kamienną. Szkice o >>Uspokojeniu<< Juliusza Słowackiego", Red. S.Makowski, Warszawa 1979 : [recenzja] Maria Mogielnicka s. 325
">>O, cześć wam, panowie!...<<. Fragment monografii", Bogdan Zakrzewski, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1979) : [recenzja] Maria Mogielnicka Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 361
"Żołnierz, poeta, czasu kurz...Wspomnienia o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim", Red. Z.Wasilewski, Wyd.3, rozszerzone, Kraków 1979 : [recenzja] Maria Mogielnicka s. 363
"Źródła. Antologia Łódzkiej Wiosny Poetów 1959-1978", Wybór i oprac. S.Jończyk, Przedmowa: Z.Lichniak, Warszawa 1979 : [recenzja] Maria Mogielnicka s. 365