Znaleziono 6 artykułów

Kazimierz Pecold

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jan Kuźniar (23 IV 1911 - 14 XII 1972) Kazimierz Pecold s. 61-63
Nieznane fragmenty "Pamiętników" Kajetana Koźmiana Marian Kaczmarek Kazimierz Pecold s. 193-214
„Pamiętniki”, T. 1-3, Kajetan Koźmian, przedmowa Artur Kopacz, wstęp, komentarz Juliusz Willaume, wstęp edytorski, komentarz filologiczny Marian Kaczmarek, Kazimierz Pecold, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1972 : [recenzja] Kazimierz Pecold Wiesław Śladkowski Marian Kaczmarek (aut. dzieła rec.) Artur Kopacz (aut. dzieła rec.) Kajetan Koźmian (aut. dzieła rec.) Juliusz Willaume (aut. dzieła rec.) s. 276-279
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Sądy współczesnych o twórczości Słowackiego (1826-1862)", zebrali i opracowali Bogdan Zakrzewski, Kazimierz Pecold i Artur Ciemnoczołowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1963, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, s. 652 + 10 wklejek ilustr. : [recenzja] Jarmil Pelikán Artur Ciemnoczołowski (aut. dzieła rec.) Kazimierz Pecold (aut. dzieła rec.) Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 544-554
"Wybór poezji", Edmund Wasilewski, wyboru dokonała i wstępem poprzedziła Maria Janion, Kraków 1955, Wydawnictwo Literackie, s. LXXI, 1 nlb., 148, 4 nlb. : [recenzja] Kazimierz Pecold Maria Janion (aut. dzieła rec.) Edmund Wasilewski (aut. dzieła rec.) s. 573-589
O autorstwie "Uwag ogólnych nad literaturą w Galicji" Kazimierz Pecold s. 577-587