Znaleziono 8 artykułów

Marek Szrenica

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Tematy śląskie. Rozprawy i szkice", Bogdan Zakrzewski, Katowice 1973 : [recenzja] Marek Szrenica Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 140-144
"Korespondencja Polaków z Janem Ewangelistą Purkyniem", Jarosław Wit Opatrny, Wrocław 1969 : [recenzja] Marek Szrenica Jarosław Wit Opatrny (aut. dzieła rec.) s. 142-144
"Wydawnictwo Biblioteka Polska Kazimierza Józefa Turowskiego 1855-1863", Roman Jaskuła, Kraków 1992 : [recenzja] Marek Szrenica Roman Jaskuła (aut. dzieła rec.) s. 203-206
Międzynarodowa sesja naukowa: Joachim Lelewel - księgoznawca - bibliotekarz - bibliograf - w 200. rocznicę urodzin (1786-1986) Marek Szrenica s. 260-261
"Ludwik Bernacki. Bibliolog i edytor", Krystyna Korzon, Wrocław 1974 : [recenzja] Marek Szrenica Krystyna Korzon (aut. dzieła rec.) s. 374-377
"Polacy na studiach lekarskich we Wrocławiu w latach 1811-1918", Jan Smereka, Wrocław 1979 : [recenzja] Marek Szrenica Jan Smereka (aut. dzieła rec.) s. 467-469
"Wojciech Cybulski. Działalność polityczna, pedagogiczna i naukowa", Berard Woodrow Januszewski, Wrocław 1974 : [recenzja] Marek Szrenica Bernard Woodrow Januszewski (aut. dzieła rec.) s. 776-779
Sesja naukowa Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej WSP w Krakowie Marek Szrenica s. 937-938